Prawidłowe przechowywanie zbóż

portal rolniczy

Nasz rodzimy rynek zbóż jest w świetnym stanie. Spodziewane ilości zbiorów jęczmienia, pszenicy oraz kukurydzy są wyższe, niż w latach poprzednich i wszystko wskazuje na to, że ten trend się utrzyma. Dzieje się tak pomimo anomalii pogodowych, z jakimi mamy do czynienia przez ostatnie lata. Przy tak ogromnych zbiorach trzeba jednak rozważyć prawidłowe, nie przynoszące strat, sposoby przechowywania. Sprawdziliśmy, co w tej kwestii radzą eksperci.

Brak wiedzy może słono kosztować

Portal rolniczy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych informuje o spadkach cen zbóż, szczególnie w sezonie zbiorów. Dla rolników jest to bardzo jasna informacja – na wzrost cen pozwalający na zyskowną sprzedaż trzeba będzie trochę poczekać. Oznacza to jednak konieczność magazynowania zebranych plonów, warto więc wiedzieć jak uniknąć strat, które mogą być konsekwencją niewłaściwych metod przechowywania zbóż. Co ważne, na ilość poniesionych szkód w znaczący sposób wpływa zachowanie walorów jakościowych oraz ilościowych naszego zboża. Pamiętajmy, że przy obniżeniu jakości zbóż jednocześnie spada jego wartość cenowa, ale też i paszowa. Konsekwencją złego przechowywania może być nawet problem ze sprzedażą niepełnowartościowego produktu. Dlatego tak istotna jest świadomość potencjalnych zagrożeń i stosowanie się do profilaktyki magazynowania zbóż – i tu przychodzi z pomocą nasz portal rolniczy.

Potencjalne zagrożenia podczas przechowania zbóż

Eksperci, jako główne czynniki odpowiadające za bezpieczne magazynowanie, wskazują temperaturę i wilgotność ziarna, kontakt z powietrzem i uszkodzenia mechaniczne ziarna. Przy jednoczesnym wzroście wilgotności oraz temperatury powstają idealne okoliczności do rozwoju mikroorganizmów. Szczególnie narażone są ziarna popękane i połamane, a także zanieczyszczone glebą, chwastami, słomą czy kurzem. W sprzyjających warunkach następuje rozwój drobnoustrojów, pleśni, grzybów oraz bakterii. Oczywistym następstwem jest zmiana zapachu ziarna, ale są też poważniejsze konsekwencje tj. zmniejszenie siły kiełkowania, zmniejszenie wartości użytkowej ziarna, rozwój szkodliwych mikotoksyn. Wspomniane zanieczyszczenie kurzem, brudem oraz resztkami zboża, stanowi idealne warunku dla rozmnażających się szkodników, a w konsekwencji powoduje duże straty w jakości i masie przechowywanego ziarna. Do tychże szkodników zaliczamy roztocza, owady, gryzonie i ptaki.

Działania profilaktyczne

Zarówno eksperci z PZPRZ jak również inne instytucje prowadzące portal rolniczy, zalecają stosowanie się do zasad poprawnego procesu magazynowania w celu ograniczenia zmian biologicznych ziarna. Szczególną uwagę zwracają na proces gromadzenia i przechowywania mokrego ziarna, które nie powinno być składowanie dłużej niż kilka godzin, a następnie należy je osuszyć i schłodzić do wymaganej wilgotności i temperatury. Zalecana jest ochrona ziarna przez przygotowanie odpowiednich zbiorników, które zabezpieczą plony przed wodą gruntową, jak i opadami. Należy również monitorować i zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wahań temperatury i zmian wilgotności ziaren, pilnując regularnego wietrzenia w trakcie przechowywania (każdy skok temperatury powinien być analizowany i kontrolowany). Jak radzą dobre portale rolnicze, konieczne jest też zapewnienie ochrony przed ptakami, gryzoniami i owadami, zarówno przy przygotowywaniu magazynów do procesu przechowywania, jak i w czasie jego trwania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *