Kiedy deratyzatyzacja jest obowiązkowa?

deratyzacja warszawa

Deratyzacja to zwalczanie gryzoni (myszy i szczurów). Większość osób wykonuje ją, dopiero gdy widzi niechciane szkodniki na swojej posesji. Jednak dla niektórych regularna deratyzacja jest obowiązkowa.

Obowiązkowa deratyzacja dla lokali gastronomicznych

Obowiązkową deratyzację muszą przeprowadzać lokale gastronomiczne, sklepy sprzedające żywność i wszystkie firmy przetwarzające żywność. Szczególnie w dużych miastach ważna jest deratyzacja. Warszawa, czy Wrocław szczególnie pilnują przedsiębiorców, aby regularnie ją wykonywali, gdyż zaniechanie może doprowadzić do epidemii.

Odpadki jedzenia mogą przywołać myszy czy inne gryzonie. Restauracje są również atrakcyjnym miejscem dla innych szkodników jak muchy, karaluchy, a nawet ptaki. Wszystkie te zwierzęta łatwo przenoszą choroby, które mogą być niebezpieczne dla ludzi.

Deratyzacja i dezynfekcja w hotelach to obowiązek właścicieli

Według ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), obowiązkowa deratyzacja dotyczy nieruchomości, na których zlokalizowane są m.in. hotele, bursy, czy domy akademickie.

Właściciele lub zarządcy takich miejsc muszą więc regularnie pilnować kalendarza deratyzacyjnego. Bakterie bardzo łatwo mogą się przedostawać za pomocą gryzoni.

Jakie są kary za brak regularnej deratyzacji?

Gmina właściwa dla lokalu jest odpowiedzialna za sprawdzanie, czy została wykonana deratyzacja. Zarząd gminy może podjąć uchwałę nakazującą przeprowadzenie deratyzacji konkretnym podmiotom, musi ona jednak wskazać konkretne obszary i terminy deratyzacji.

Niewykonanie obowiązkowej deratyzacji w określonym przez gminę terminie stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Może ona wynieść od 20 złotych do 5 000 złotych, z możliwością kumulacji jej z inną orzeczoną grzywną.

Obowiązkowa deratyzacja właścicieli lokali gastronomicznych lub hoteli, niekiedy budzi kontrowersje. Według prawa polskiego to gminy są zobowiązane do utrzymania czystości, a w większości wypadków to właściciele lokali obciążeni są kosztami deratyzacji. Obowiązek deratyzacji w ustawie jest niekiedy przypisywany właścicielom, a czasami gminom. Taka nieścisłość często prowadzi do sądowych potyczek przedsiębiorców z przedstawicielami gminy.

Tekst został przygotowany przy pomocy specjalistów z firmy Mar-Tex http://mar-tex.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *