PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Mile widziana jest współpraca osób należących i sympatyzujących ze środowiskiem SRK. Zależy nam na zbieraniu adresów do internetowych "perełek" tematycznych.  Dobrze byłoby zaopatrzyć taką informację w krótki komentarz - opinię własną, zaopatrzoną choćby w imię czy numer Koła. Prosimy pisać na adres srkal@srk-al.pl  

    Tak "przefiltrowany" przez środowisko SRK internet może pomagać w kształtowaniu chrześcijańskiej osobowości (naszej i naszych bliskich), w przyjmowaniu właściwych poglądów, w formułowaniu i realizowaniu planów dla siebie i swojej rodziny: prorozwojowych, prorodzinnych (organizacyjnych, wychowawczych, wypoczynkowych, turystycznych, rozrywkowych a nawet związanych z pracami: w ogródku czy z remontem i wyposażaniem mieszkania).

 
UWAGI

1) W internecie znajdują się treści pozytywne oraz negatywne albo mówiąc inaczej, trafiamy na treści "odżywcze" (uzdalniające człowieka do wytrwałej wędrówki przez życie, ku wiecznemu, szczęśliwemu zespoleniu z TrójJedynym Bogiem) albo jesteśmy atakowani treściami "trującymi",  wykrzywiającymi harmonijne przeżywanie rzeczywistości, utrudniającymi utrzymywanie się na "ścieżce" prowadzącej do  zbawienia. Poprawne oddzielanie treści internetowych jest niełatwe. Wymaga zawsze: - modlitwy (czyli szczerej rozmowy ze Stwórcą); - wiedzy; - doświadczenia; - formacji.

Z użyciem internetu możemy, w wolności swojego wyboru, "na życzenie", przywoływać dwojakiego rodzaju informację: słowo i obraz. Obraz, jako "odbicie" świata materialnego jest zespolony z niosącym ładunek duchowy słowem. Dbajmy o ten nasz duchowy pokarm, starannie wybierając źródła. Nie dajmy się "zatruwać" fałszywym, wrzaskliwym słowem. Nie dajmy się oszukiwać preparowanymi dla niecnych celów przekazami audio-wideo (słowo plus obraz).

Wsłuchujmy się, w ciszy, w słowo, kierowane do nas przez Pana Boga.


2) Nawigacja po wybranych tu zasobach internetowych odbywa się przez "kliknięcie" podkreślonego tekstu. Jeśli podkreślenie "wystaje z napisu" (np, 3_  albo III_), to nawigacja odbywa się w ramach tzw. "zasobów własnych", bez przekierowywania na zewnątrz, poza stronę serwera SRK.