Cele działalności Stowarzyszenia

    Zasadniczym celem naszej działalności jest budowanie wspólnoty rodzin katolickich, zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego
 i w harmonijnej współpracy z jego hierarchią.  Z błogosławieństwem Arcybiskupa Metropolity prowadzimy działalność opiekuńczo-
wychowawczą, edukacyjną i kulturalną. Chcemy z troską otaczać wszechstronną opieką najbardziej potrzebujących: niepełnosprawnych, bezbronnych, pokrzywdzonych, pozbawione właściwej opieki dzieci. Dla nich organizujemy również dożywianie w świetlicach
 środowiskowych.


Podmioty i obszary naszej działalności: