WYDARZENIA 2016

* Jeśli brałeś udział w jakimś wydarzeniu i chcesz je udokumentować, napisz notatkę i prześlij ją nam na skrzynkę pocztową:
srkal@srk-al.pl.  Już teraz dziękujemy za Twoją pracę.
Zrealizowane zamierzenia (patrz  dalsze):

1) Chrzest Polski i jego następstwa. Pierwsi polscy święci i męczennicy. Dr hab. Zofia Woś. (23. 02. 2016 r.)

Ad temat 1:
Gdzie chrzest tam nadzieja! - gnieźnieńskie uroczystości 1050-lecia chrztu Polski    (portal Archidiecezji Łódzkiej)
Chrzest Polski nadal wydaje niezliczone owoce łaski       (portal Archidiecezji Łódzkiej)
Karola Wojtyły – Jana Pawła II poematy o Polsce
   Autor: Waldemar Smaszcz


2) Zakony w średniowieczu i ich rola dla kultury i gospodarki (Jacek Odrowąż,  św. Jadwiga Śląska, św. Jadwiga Andegaweńska).  Dr hab. Z. Woś  (31.03.2016 r.)

  Ad temat 2:


3) Reformacja w Polsce. Bp J. Cieślar (Kościół Ewangelicko – Augsburski)     (21.04.2016 r.)

  Ad temat 3:
1. Tekst ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza  w czasopiśmie Nasz Dziennik
2. Reforma Lutra i zanik wychowania - ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (portal youtube)
   objaśnienia skutków rewolucji w Kościele Katolickim zapoczątkowane przez Ojca protestantyzmu.
3. Marcin Luter- Negacja sakramentu małżeństwa. Luter wobec kobiet, cudzołóstwa, rozwodów.
Ks prof. Tadeusz Guz 
4. Marcin Luter wobec kobiet, Żydów, zdrady małżeńskiej, rozwodów. Ks prof. Tadeusz Guz
(portal youtube)
   

4) Polskie przekłady Pisma Świętego. Ks. dr Arnold Zawadzki. (19.05.2016r)

5) Polscy święci epoki nowożytnej (Piotr Skarga, Andrzej Bobola, Rafał Chyliński). Dr H. Żerek – Kleszcz.