Informacje wspomagające rozwój człowieka i rodziny


Część 2: OD ŹRÓDŁA DO ROZUMNEGO DZIAŁANIA


   

Aktualizacja maj  2016, szukaj słowo "felieton" - adresy do krótkich wypowiedzi autorskich
                                          patrz
            "3 fakty z życia religijnego Izaaka Newtona" - punkt  6D 19
                                          patrz              Obrazy multimedialne w dziale ROZRYWKA
                                          
 

Interaktywny spis treści:


1. EWANGELIZACJA

Liturgia Dnia (teksty, na stronie czasopisma NIEDZIELA)
Portal Episkopatu Polski

Zasoby w Radio Maryja:  
ad Dekalog - z archiwum katechez Ojców Redemptorystów

Audiowykłady Księży-Profesorów w ramach "Studium Biblijnego" organizacji CIVITAS CHRISTIANA.


2  

2.  KSIĄŻKI  Z "GÓRNEJ PÓŁKI" +  CENNE  BEZPŁATNE KSIĄŻKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ


3. PORTALE: TEMATYCZNE, AUTORSKIE,  ŚRODOWISKOWE


4. PORTALE WYDAWNICZE CZASOPISM  

     dla dorosłych  dla dzieci   dla młodzieży 

5. ORGANIZACJE POMOCOWE

  Adresy  organizacji wspomagających człowieka i rodzinę w różnorakich trudnościach, ograniczeniach, zniewoleniach


6

6. KONFERENCJE TEMATYCZNE

  NEW-2011  NEW-2013 (skrót od słów NAUKA -  ETYKA - WIARA ); Organizator: ChFPN
  Między prawdą a kłamstwem - materiały wideo. Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 2012

  W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej:    Oblicza współczesnej kultury 2013      Oblicza autorytetu 2011
                                                                                   Oblicza zakłamania 2010                     Oblicza słowa  2009
                                                                                   Od manipulacji do komunikacji 2008   Oblicza ładu 2008
                                                                                   Oblicza polityki 2007
 

7. TEKSTY AUTORSKIE

religijne prospołeczne moralizatorskie (samo-)wychowawcze organizacyjne naukowe filozoficzne

A. Służyć Bogu, żyć dla szczęśliwego życia z innymi
B.  Z miłością, racjonalnie formować (wychowywać
C. Organizować życie społeczeństw i społeczności
D. Racjonalnie czyli naukowo myśleć


8. TROCHĘ ROZRYWKI

  muzyka, kabaret, teatr, kino


******************************************************************************************


1. EWANGELIZACJA

Liturgia Dnia


Portal Episkopatu Polski

Radio  Maryja i telewizja TRWAM

1
Katechezy Ojców Redemptorystów
Zachęcamy do przesłuchiwania  katechez (w archiwum Radia Maryja):

Skutki sakramentu pokuty (2011-02-14 o. Dariusz Drążek) Sakrament Eucharystii (2010-12-17 o. Dariusz)
Odpuszczenie grzechów (2010-08-03 o. Dariusz) Wyznanie wiary (2010-07-29 o. Dariusz)
Eucharystia - uczta paschalna (2011-01-17 o. Dariusz) Eucharystia: obecność Chrystusa mocą Jego słowa i Ducha Świętego (2011-01-14 o. Dariusz)  Jak celebrować liturgię  (2013-03-09 o. Dariusz) Celebracja misterium chrześcijańskiego (2013-03-15 o. Dariusz)

Z artykułu "Antydekalog" Profesora Jaroszyńskiego:
... Arystoteles we wstępie do dzieła poświęconego polityce bardzo wyraźnie zaznaczył: „Człowiek bez poczucia moralnego jest nąjniegodziwszym, najpodlejszym i najdzikszym stworzeniem. Najgorsza bowiem jest nieprawość uzbrojona, człowiek zaś - mówi dalej Arystoteles - rodzi się wyposażony w broń, jaką są jego zdolności umysłowe i moralne, które jak żadne inne mogą być niewłaściwie używane".

Dekalog - z archiwum:
Przykazanie miłości Boga (2008-04-29) o. Benedykt Cisoń
I Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
I Przykazanie o. Dariusz Drążek CSsR (2008-04-21) I Przykazanie  o. Grzegorz Moj (2011-09-20) I Przykazanie Boże (2008-04-21) o. dyr. Tadeusz Rydzyk

II Nie będziesz wymawiał imienia Pana Boga nadaremno
II Przykazanie o. Dariusz Drążek (2008-06-05)

III Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
III Przykazanie o. Benedykt Cisoń (2008-06-27) Trzecie przykazanie (2011-10-15) o. Dariusz  III przykazanie (2008-06-27) o. Waldemar Gonczaruk

IV Czcij ojca twego i matkę twoją
 Czcij ojca twego i matkę twoją (2011-10-24 o. Dariusz)

V Nie zabijaj
V przykazanie (2008-07-29) o. Piotr Detlaff
 Poszanowanie integralności cielesnej 2011-11-19 o. Piotr Dettlaff  Samobójstwo 2011-11-14 o. Waldemar Gonczaruk    Poszanowanie osoby i badania naukowe 2011-11-18 o. Dariusz    Eutanazja 2011-11-11 o. Tadeusz Rydzyk    Przerywanie ciąży 2011-11-08 o. Jan Król    Uprawniona obrona, zabójstwo zamierzone o. Zdzisław Klafka    Nie będziesz zabijał 2011-11-04 o. Benedykt Cisoń

VI Nie cudzołóż
Szóste przykazanie w Biblii (2008-08-25) o. Waldemar Gonczaruk  Wykroczenia przeciw godności małżeństwa  23-12-2011 o. Dariusz   Dziecko jako dar  2011-12-22 o. Benedykt    Nie cudzołóż  2011-12-20 o. Zdzisław Klafka     Wierność małżeńska 2011-12-19 o. Marcin Krupa    Miłość małżonków 2011-12-13 o. Grzegorz Moj    VI przykazanie 2011-12-12 o. Jan Król    Integralność osoby 2011-11-25 o. Tadeusz Rydzyk    Mężczyzną i niewiastą stworzył ich 2011-11-21 o. Tadeusz Rydzyk 

VII Nie kradnij
VII Przykazanie (2008-10-13) o. Jan Król  Siódme przykazanie (2008-09-23) o. dyr. Tadeusz Rydzyk
Siódme przykazanie (2008-09-22) o. Piotr Andrukiewicz Siódme przykazanie (2008-09-19) o. Jan Król
Praktyka życia dla chwały bożej 2012-12-27 o. Dariusz poucza, by nie dać się zwieść przez kwestie drugorzędne. Nie pozwól się okradać z czasu. Oddaj skradziony czas: żonie, mężowi, dzieciom. Miej czas na myślenie, poznaj zasady, związane z praktyką miłości, z relacjami miłości w swej rodzinie. Prawda bez relacji prowadzi do jej odrzucenia, do buntu. Musisz wiedzieć w co wierzysz!
VII przykazanie 2011-10-15 o. Dariusz

VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
VIII przykazanie 2008-10-20 o. Piotr Andrukiewicz

IX Nie pożądaj żony bliźniego
IX Przykazanie 2008-10-31 o. Jacek Cydzik IX przykazanie o. Piotr Detlaff

Nie pożądaj rzeczy bliźniego
X Przykazanie 2008-10-30 o. Piotr Detlaff
2 Homilie
Ad katechizm
Z archiwum:

3

Aktualności dnia

Z archiwum:

4

Audycje dla małżonków i rodziców 

Z archiwum:

5

Duc in Altum   (Wypłyń na głębię)

« Duc in Altum - Kościół wobec trzeciego tysiąclecia» - Kardynał Leo Scheffczyk
Z archiwum:

6

Felietony  

Z archiwum:

7

  Porady
psychologa - pedagoga

Z archiwum: "Jak bronić młodych i najmłodszych? Jaka literatura dla Skarbów rodziny - ?" Brońmy nasze dzieci i młodzież przed zalewem antyludzkich treści, propagowanych przez liberalno-lewicowe media. Kupujmy naszym dzieciom i naszym wnuczkom katolickie pisma - z inżynierem Antonim Ziębą rozmawia Kama.
Porady dr Iwony Roszkiewicz

8

  Porady

kulinarne

Z archiwum:

9

Rozmowy niedokończone     

Z archiwum:

10

Transmisje 

Z archiwum:

11

Audycje dla dzieci  

Z archiwum:

12

Audycje dla młodych

Z archiwum:Radio Watykańskie

on-line  Portal   2. KSIĄŻKI Z "GÓRNEJ PÓŁKI"


1. Czas walki z Bogiem.  Wydawnictwo Biały Kruk 2011.
Każdy z 4-ch tomów tej książki opisuje oraz pokazuje (na wielu fotografiach) walkę z Kościołem Katolickim, walkę z łacińską kulturą, na przestrzeni dziejów Polski, poczynając od chrztu Polski.
Ostatni, 4-ty okres, od 1917 roku do chwili obecnej, dotyczy śmiercionośnych działań dwóch totalitaryzmów: bolszewickiego i hitlerowskiego.
15-12-2011  RM Głos z Krakowa
IV tom, autorstwa Andrzeja Nowaka, wydany w 30-rocznicę stanu wojennego.

2. Encyklopedia filozofii polskiej (II tomy). Wieloosobowy zespół autorski. Wydawca:
2012-12-18 RM

3. Rodzina domem miłości i życia. Autor: Ksiądz dr Marek Dziewiecki. Wydawnictwo: Instytut Edukacji Narodowej.
Książka nie jest tylko polemiką z trendami niszczącymi rodzinę, jest przede wszystkim hymnem o pięknie i sile szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny. Ks. Dziewiecki porusza istotne kwestie dla rozumienia rodziny oraz jej znaczenia i zadań w kontekście rozwoju życia osobistego i społecznego, przez co jest ważnym głosem w publicznej debacie nad wartością i koniecznością jej zdecydowanej obrony. Jest to swoisty komentarz-refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II z okazji jego beatyfikacji, budowany na konkretnych cytatach z papieskich przemówień i listów, lecz uwzględniający nie tylko poziom teologiczny, ale i antropologiczny, pedagogiczny czy psychologiczny.
Książka dla: - małżonków i rodziców; - dla księży i wychowców; dla nastolatków; - dla wszystkich, którzy pragną realistycznie myśleć oraz dojrzale kochać.

4. X krucjata. Autor: Wincenty Łaszewski. Wydawca: Fundacja Nasza Przyszłość. Rok wydania: 2011
Krucjata - to złożenie ślubu, by ruszać do walki i ratować to, co święte. Kiedyś krzyżowcy wyruszali wielką armią, by bronić Ziemi Świętej. Po nich pojawili się tacy, którzy walczyli nie mieczem, ale... modlitwą. Co było ich celem? Ocalenie od zagłady chrześcijańskiej Europy, ratowanie ojczyzny, ratowanie rodziny. Wszystkie te modlitewne krucjaty, a było ich co najmniej dziewięć, były zwycięskie! Także współcześnie: w Austrii, Brazylii, Portugalii, na Filipinach, ostatnio na Węgrzech.
Dla nas, Polaków, nasza Ojczyzna jest święta. Dziś znajduje się ona w niebezpieczeństwie – trzeba ją ratować. Czas, by rozpocząć kolejną – dziesiątą krucjatę… Aby Polska zmieniła się – nie tylko duchowo, ale też w wymiarze społecznym, gospodarczym i politycznym. Przed nami zwycięstwo Matki Bożej i zwycięstwo nasze. Przyjdzie z Nieba i z naszego trudu. Bo naród, który podejmuje walkę w imię Boga, ma prawo do Bożej pomocy.

5. Apostoł zdrowego rozsądku. Autor: Ahl Quist pięknie opowiada o życiu i twórczości Gilberta Keitha Chestertona (1874-1936).
Książkę można kupić przez Internet w Księgarni Ludzi Myślących  oraz w Wydawnictwie Apostolicum

6. Raport o stanie wiary.  Wywiad «rzeka»" udzielony przez JE Arcybiskupa Józefa Michalika dziennikarzom: Grzegorzowi Górnemu i Jackowi Terlikowskiemu. Wydawca Polwen, 2011.

7. Totalitaryzm jawny czy ukryty. red. Piotr Jaroszyński. Jest to zbiór artykułów różnych autorów. Ich treść ujawnia sytuację społeczeństw i człowieka-osoby, osaczonej przez ideologię (totalitarną).  Totalitaryzm przyjmuje ułomną, błędną hierarchię wartości, spychającą osobę na pozycję bezwarunkowego podporządkowania grupie: (np. interesów; np. stawiającej sobie cele niegodne człowieczeństwa). Słuchaj

8.  Walka o życie. Poznać i zwalczyć grzechy główne. Autor: o. Enco Bianki  (były redaktor czasopisma Słowo duch i życie).
W książce zdefiniowano i opisano, w oparciu o bogatą tradycję KK, duchową walkę, która odbywa się w sercu człowieka. To walka o prawdziwą wolność osoby ludzkiej czyli stan, w którym otwiera się przestrzeń dla działania łaski Pana Boga. To stan, w którym człowiek potrafi dokonywać trafnego wyboru dobra, wybrać dobro a odrzucić zło. To stan, w którym pielęgnowane w procesie wychowawczym cnoty ułatwiają szczęśliwe życie w harmonii ze Stwórcą, z samym sobą i ze swoim otoczeniem.

9. Vademecum człowieka spełnionego. Autor Ksiądz Albinetti 2012-05-16

10. Niezłomni ludzie Kościoła. Autor Jan Żaryn
11. "Zmanipuluję Cię, kochanie". Autor Robert Tekieli. Czytaj fragment.
12.  Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności  Autor Gabriele Kuby.
Z recenzji Księdza Dariusza Oko:  Ta książka to dzieło fundamentalne.  Już teraz można powiedzieć, że jest ono niezbędną, klasyczną lekturą. Pani Kuby znakomicie obnaża niesłychane zakłamanie i niegodziwości gender- i homo-ideologii, podobnie jak książki profesora Leszka Kołakowskiego i Aleksandra Sołżenicyna obnażały marksizm i komunizm. Jest prawdziwą kopalnią prawdy i argumentów, tak potrzebnych w naszej obronie przed wielkim kłamstwem ideologii.
13. Jak rozmawiać o zapłodnieniu in vitro. Autor Tomasz P. Terlikowski
Temat ten rodzi skrajne emocje, nieliczni mają choćby podstawową wiedzę o tym, na czym ono polega i z czym się wiąże. Dlatego warto sięgnąć po pomoc, by umieć sensownie wyjaśnić te kwestie młodym ludziom oraz móc podać oponentom i wahającym się rozsądne i przekonujące argumenty. 
W tej książce Autor skupia się na krótkich i syntetycznych odpowiedziach na najczęściej powracające zarzuty wobec katolików związane z in vitro oraz na możliwie najprostszym przedstawieniu najważniejszych argumentów – zarówno religijnych, jak moralnych i naukowych – przeciw tej metodzie.
14. Etyka. Dramat życia moralnego. Autor: Piotr Jaroszyński. Wydawnictwo Nasza Przyszłość.
Treści potrzebne każdemu. Ze względu na zawarte porady wychowawcze - dla nauczycieoli i katechetów.
15. Fatima i wielki spisek. Autor: Deirdre Manifold. Wydawnictwo WERS. Poznań 2000.  ISBN 83-86906-31-6. Patrz Fragmenty

e-Booki z "górnej półki" (bezpłatne)


1. Książki (tu w wersji elektronicznej, tzw. e-Booki) Profesora Piotra Jaroszyńskiego stanowią  "okno na świat dobra i zła":  przeszły, teraźniejszy a nawet przyszły. Autor,  jako  naukowiec-filozof, znawca człowieka i kultury, potrafi rozpoznawać i opisywać rzeczywistość (zdarzenia, postawy, tendencje) od strony przyczynowo-skutkowej. Czyni to słowem mówionym i pisanym: przystępnie, otwarcie, elegancko, kulturalnie, przyjemnie; także w odniesieniu do czyniących zło.
Korzystajmy, polecajmy tę "skarbnicę słowa". 
Na portalu Autora dostępnych jest obecnie dziewięć książek.
Uwaga: Jeśli ktoś chciałby wesprzeć wydawnictwo Dom Polski, to może przelać darowiznę na konto: PKO BP XII O/Warszawa 16 1020 1127 0000 1102 0012 0238
 
J1. Rozmyślania o mojej Ojczyźnie. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1996
W chwilach przełomowych, a do takich należy czas obecny, naród łatwo stracić może orientację i zostać wywiedzionym w pole. Co wówczas robić? Aby do tego nie dopuścić zwracać się musimy ku tym wielkim Polakom, których energia i przenikliwość ocalały naród i wyzwalały państwo. Nie brak nam takich ludzi, wystarczy sięgnąć do skarbca naszej kultury.
 
J2. Polska i Europa. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999
Polska i Europa nadal podlegają ciągłej przemianie kulturowej od kilku już stuleci. Przemiany te, w dużym stopniu są następstwem głoszonych haseł filozoficzno-ideologicznych encyklopedystów i reformatorów społecznych XVIII stulecia. Wówczas to poczęła się dokonywać szeroka, w swym zasięgu, przebudowa religii, moralności, poznania, różnych dziedzin kultury, życia społecznego...
 
J3. Ocalić Polskość. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2001
W dzisiejszych czasach dominuje kulturowo nad Europą pragnienie budowy jednolitego społeczeństwa globalnego. Możliwość błyskawicznej komunikacji pomiędzy ludźmi, gdzie znikają praktycznie bariery odległości, dostępności komputerów i internetu, powszechności mediów - prowadzi do dominacji obrazu i ruchu nad myśleniem i kontemplacją. Wciąż powtarzane, zwielokrotnione te same wzorce, sprzyjają upadkowi i negacji zasad moralnych, a przez swą powszechność stwarzają pozorne wrażenie poprawności i normalności, co usypia sumienie i gasi przenikliwość myśli.

J4. Naród tylu łez... Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1997
Naród nasz musi wreszcie dojrzeć do zagospodarowania się we własnym kraju. To jest zadanie, kto wie, czy nie dla kilku nawet pokoleń. Jeśli takiego zadania nie podejmiemy, to nasz życie będzie miałkie... Bo żyć, przestrzegał nasz wieszcz narodowy, Zygmunt Krasiński, "by jeść i pić hańbę, by wypaść się hańbą, by stać się nareszcie karmnym wieprzem na brasze spodlenia - nie warto!"
 
J5. Patrzmy na rzeczywistość. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1998
Żyjąc w Polsce i będąc Polakami, wspinamy się po grani. Wieją tu silne wiatry, raz ze Wschodu, innym razem z Zachodu, które chcą nas porwać. Bądźmy więc czujni i ostrożni, trzymajmy się mocno ojczystej ziemi, a rozglądając się wokół, nie dawajmy wiary różnym sfabrykowanym mirażom, ale... patrzmy na rzeczywistość.

J6. Jasnogórska droga do Europy. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2000
Żyjemy w czasach, gdy polityka terroryzuje całe społeczeństwa, nie uciekając się do przemocy. Jej narzędziem jest przemyślana propaganda, która poprzez mass media zmienia świadomość. Ludzie, uderzeni w ten najczulszy punkt, jakim jest myślenie, poznawanie i przekazywanie prawdy, tracą zdolność nie tylko do właściwego używania rozumu, ale również do współdziałania. Całe masy kręcą się w poczuciu niemocy i bezsilności, a zaczarowana, kolorowa karuzela tworzy iluzję postępu, który w rzeczywistości jest regresem.
 
J7. Europa bez Ojczyzn? Dom Polski, Warszawa 2002
Europa i moja Ojczyzna, Polska, dawniej i dziś, wokół tego tematu skupione są zawarte w niniejszej książeczce teksty. Być może dla jednego będą odpowiedzią na nurtujące go pytania, dla innego inspiracją do przemyśleń, ktoś inny sięgnie jeszcze po dodatkową lekturę, ktoś nie zgodzi się... A jednak problemy są żywe, dotyczą nas, Polaków, musimy je podejmować w szczerym i rzetelnym dialogu...
 
J8. Kim jesteśmy. Dom Polski, Warszawa 2007
Choć Polak myśli, że jest Polakiem, bo się w Polsce urodził i jest obywatelem państwa polskiego, to w pewnym momencie w życiu przychodzi pora, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie: po co jestem Polakiem? [...] Polska nie może być tylko hotelem o podwyższonym standardzie, Polacy nie mogą być tylko najemnymi pracownikami. Stawiając tamę temu, co prymitywne, musimy szlachetnieć. W tym zawarty jest cały sens bycia Polakiem.

J9. Nie tracić nadziei! Fundacja "Nasza Przyszłość", Szczecinek 2002
Przedmiotem nadziei jest dobro trudne - bonum arduum. Dobro, jakim jest nasza Ojczyzna, jest trudnym dobrem. Kto szuka łatwych przyjemności i szybkiego spełnienia marzeń, trafił na niewłaściwą drogę. Kto się poddał i zwątpił, niech uważa, bo Ojczyzna stoi na straży naszej godności, a mamy więcej do stracenia, niż nam się wydaje. Potrzeba nam więc rozumu i męstwa, w tym dziś wyrażać się ma nasz patriotyzm, pełen dojrzałej i koniecznej nadziei.

2. "Antypedagogika i inne herezje". Autor: Dariusz Zalewski.
Poznaj ideologie, które psują Twoje dzieci! Bezpłatny e-book dla każdego w ramach akcji: "Stop szkolnej indoktrynacji".

3. "Demokracja finansowa. Wiosna chrześcijaństwa" Autor: Jacek Andrzej Rossakiewicz. Wydawnictwo MEDIA VIA, 2003.
To książka dla każdego. Koncepcja uzdrowienia stosunków społeczno-ekonomicznych i finansów oparta na Ewangelii i nauce Jana Pawła II
Opowiada prostym i pięknym językiem o rzeczach ważnych i trudnych, i czyni to w sposób zrozumiały. Demokracja finansowa dotyczy dwóch istotnych zjawisk w życiu każdego człowieka i każdego narodu. Mówi o duchowości i o pieniądzu. Ukazuje zależności pomiędzy obydwoma tymi dziedzinami rzetelnie i wnikliwie. Rzadko kiedy jest to tak dobitnie ukazane.

4. "Trafiona przez piorun  - stałam u bram nieba i piekła". Osobiste świadectwo pani dr Glorii Polo. Tytuł oryginału: "Der Blitz hat eingeschlagen".
Przekład z niemieckiego na podstawie wystąpień Pani Glorii Polo: Agnieszka Zuba. Współpraca: mgr inż. Witold Wojciechowski.
© Copyright for the Polish edition by Agnieszka Zuba. Kraśnik 2008.
       Wzruszające świadectwo "życia po życiu" osoby, której mocno uszkodzone, w znacznej części zwęglone wyładowaniem elektrycznym ciało nieoczekiwanie dla lekarzy "ożyło" a następnie, w pewnym okresie czasu zregenerowało się tak, że urodziła się zdrowa córeczka:
"... nie rozumiem, dlaczego przedstawia się nam śmierć jako swego rodzaju karę. Uwolniona zostałam od czasu i przestrzeni".
Pani Gloria, stomatolog, relacjonuje w tej książce duchowe rzeczywistości: - przepiękne, świetliste Niebo, z Osobą Chrystusa Miłosiernego oraz Osobami Aniołów i Zbawionych; - przerażające, ciemne piekło, z duchami potępionymi oraz - czyściec,  w którym przebywają dusze cierpiące, oczekujące na: intencyjne, przebłagalne msze święte, na modlitwę nas żyjących, na zbawienie wieczne przez Miłosiernego Pana.

Pani  Gloria  doświadczyła  wglądu do swojej „Księgi Życia”: "... to było jak film w różnych językach z dwiema ścieżkami dźwiękowymi albo jak film z napisami. Jedna ścieżka pozwalała usłyszeć to, co obłudnie mówiłam, a druga moje myśli, które w tym samym momencie miałam, i mogłam też przy tym widzieć stan mojej duszy, moje wnętrze". Pobierz e-book  w formacie do wydruku: A4 - 60 stron.

Historia Kościoła Katolickiego  - Autor: Ksiądz Profesor Marian Banaszak (1926-1997). Tom 1.Starożytność (lata od 30 do 692);  Tom 2. Średniowiecze (692-1517). Tom 3. Czasy nowożytne (1517-1758). Tom 4. Czasy najnowsze (1914-1978).3. PORTALE: TEMATYCZNE, AUTORSKIE, ŚRODOWISKOWE1

OPOKA  - KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE Portal zawiera oficjalne internetowe strony Kościoła katolickiego w Polsce.
Eucharystia  Szkolnictwo Kultura i sztuka chrześcijańska   Edukacja ekonomiczna  Sekty  

Można tu znaleźć dosłownie wszystko, co młodzieży i ludziom dorosłym pomaga w świadomym przeżywaniu więzi z Bogiem i w mądrym zaangażowaniu społecznym: najważniejsze dokumenty papieży i magisterium Kościoła; artykuły z zakresu teologii, filozofii, formacji, prezentacje wartościowych książek, informacje o bieżących wydarzeniach z Kościoła, z Polski i ze świata. To prawdziwe elektroniczne laboratorium wiary i kultury. Wspieraj także materialnie.
2 ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA Czytaj, włącz się w życie Kościoła Łódzkiego.
Poproś o przesyłanie e-maili: "Co nowego, jakie wydarzenia w Archidiecezji Łódzkiej?" Przygotowuje Radio Vox Łódź 100,4 MHz - posłuchaj...
Homilia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w trzecią rocznicę katastrofy smoleńskiej.

3

BIBLIA TYSIĄCLECIA 

Tekst IV wydania Biblii Tysiąclecia w formacie HTML. Opracowanie Zespołu Informatyki Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Własność Wydawnictwa Pallottinum.

4

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 


Internetowe wydanie katechizmu, za zgodą Wydawnictwa Pallottinum. Opracował - ks. Mirosław Baranowski oraz Stanisław Kuczwara (przypisy)


5
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY

KSD wspomaga Kościół Katolicki w głoszeniu prawdy o rzeczywistości materialnej i duchowej.

6

http://katowice.biblista.pl/

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

7

WIARA.PL
Liturgia 
Portal redakcji „GOŚĆ NIEDZIELNY”

Obszerny portal. Grupy tematyczne: Z Kościoła; Z Polski; Ze świata; Ekumeniczne; Kulturalne i naukowe; Religie; Komentarze; Raporty; Galerie.


8

WIARA i ŻYCIE 


Strona autorska Redaktora Naczelnego tygodnika Niedziela zawiera artykuły odnoszące się do życia ludzkiego w jego całościowym (materialnym i duchowym) wymiarze (w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele, w polityce państw...).
Grupy tematyczne: O Autorze; Wiara i świat; Wiara i kultura; Wiara i media; Młodzi i wiara; Zagrożenia wiary; Nauka i religia; Socjologia i religia; Historia Kościoła; Życie religijne; Wywiady; Polemiki; Moi Goście; Ciekawe strony.

9


CHFPN
Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
http://www.chfpn.pl/


Organizacja stanowi poważną, międzynarodową platformę wymiany poglądów środowisk uczelnianych, w tematyce koncentrowanej wokół Nauki, Etyki i Wiary chrześcijańskiej (np. konferencje N E W odbyły się w 2005, 2007, 2009, 2011 roku).
Zachęcamy do zainteresowania się misją i działalnością tej organizacji.
10

EKSPRES HOMILETYCZNY

Portal duchownych nie tylko dla duchownych. Można tu znaleźć artykuły, komentarze, homilie, które skłaniają do myślenia o wierze w taki sposób, by zrozumieć sens swojego zaangażowania religijnego.
11
WIRTUALNA BIBLIOTEKA SPOŁECZNA (WBS)

Na portalu Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej są udostępniane, nieodpłatnie, prace lokalnego środowiska  naukowego.
Katalog tematyczny zawiera następujące działy tematyczne: Biblia; Dialog międzykulturowy;  Ekonomia; Historia; Jan Paweł II; Katolicka Nauka Społeczna; Kultura; Liturgia; Małżeństwo i rodzina; Nauki Polityczne; Organizacje pozarządowe; Oświata i wychowanie; Psychologia; Rozwój; Socjologia; Zagrożenia.

12

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA

Serwis informacyjny o wydarzeniach w świecie i w Polsce

13

TELEWIZJA REPUBLIKA       Poświęcenie siedziby
    W powstanie telewizji (03-2013) zaangażowani są dziennikarze: Bronisław Wildstein, Tomasz Sakiewicz, Ewa Stankiewicz, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Lisiewicz, Joanna Lichocka, Anita Gargas, Cezary Gmyz, Tomasz Terlikowski, Paweł Lisicki i Katarzyna Gójska-Hejke.
      "Polskie 'dziś' w kontekście proroczych kazań i wypowiedzi  Jana Pawła II": Marek Jurek w wywiadzie - rozmowie z  Joanną Lichocką.
http://telewizjarepublika.pl/Piotr-gociek-i-rafal-ziemkiewicz,video,32.html
http://telewizjarepublika.pl/Piotr-gociek-i-rafal-ziemkiewicz,video,40.html

14 CIVITAS CHRISTIANA

 
Deklaracja ideowo-programowa CC


Ogólnopolska organizacja współkształtująca rzeczywistość polską i przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997 r. Słuchaj wykładów "Studium Biblijnego".4. PORTALE WYDAWNICZE, CZASOPISM

1

INSTYTUT EDUKACJI NARODOWEJ
FUNDACJA SERVIRE VERITATI wydaje m.in. kwartalnik CYWILIZACJA 

Informacje o Studium Edukacji Narodowej

       Od kilku stuleci odmieniano pogląd na człowieka, jego działalność jednostkową i społeczną oraz sens ludzkiego życia. Szczególnie racjonalistyczno-oświeceniowi pisarze zdołali wywrzeć zgubny wpływ na życie społeczne, doprowadzając w ostatnich stuleciach do licznych rewolucji, których ideologia trwa nadal. Ideologia ta zmierza ku temu, by poprzez nauczanie w szkołach wytworzyć nową, laicką kulturę, kulturę bez Boga, w której zmienia się obraz historii chrześcijańskich społeczeństw Europy. Pragnie się też zmienić rozumienie ostatecznego celu życia człowieka jako osoby, redukując go jedynie do wymiaru materialnego. Nadto działalność liberalistyczna, pozornie wolna, bo pozbawiona wędzideł celu-dobra ludzkiego – ma dać człowiekowi szczęście poprzez „uwolnienie” go od etycznych norm w życiu jednostek i społeczności. Więcej...
Fundacja SV jest wspierana myślą, pracą i funduszami ludzi głęboko wieżących oraz gruntownie wykształconych.
Działalność IEN służy odkrywaniu prawdy - niedostrzegalnej, przemilczanej, przekształconej i przekłamanej w procesie kształcenia na różnych poziomach pobierania nauki.
    W kwartalniku CYWILIZACJA można znaleźć diagnozy, opinie i porady dotyczące szerokiego spektrum ludzkich spraw.  

2

L’OSSERVATORE ROMANO  Wersja polska 

Oficjalna gazeta watykańska, ukazująca się od 1861 roku


3

NASZ DZIENNIK


Dziennik katolicki (innego nie ma). Wydawany od 1998 roku przez sp z.o.o. SPES. Redaktor Naczelny: Ewa Sołowiej

4
Przeglądaj najnowszy numer NIEDZIELI
NIEDZIELA

Największy katolicki tygodnik w Polsce

5

PRZEWODNIK KATOLICKI


Najstarszy w Polsce tygodnik o tematyce społeczno-religijnej

6

ŹRÓDŁO


Tygodnik katolicki, poruszający szeroko pojętą problematykę chrześcijańskiego i patriotycznego wychowania w rodzinie.

7

ECHO KATOLICKIE


To czasopismo porusza tematy, które zainteresują osoby w różnym wieku. Zamieszczono "próbki" (punkt  8 ) zwięzłych, czytelnych, przekonujących artykułów (... patrz archiwum).


8

The Catholic Family and Human Rights Institute, New York (C-FAM)
INSTYTUT RODZINY KATOLICKIEJ i PRAW CZŁOWIEKA

C-FAM komentuje dokumenty organizacji społeczno-politycznych (m.in. ONZ) a także relacjonuje wydarzenia, związane z prawodawstwem, odnoszącym do życia rodzin w różnych krajach.
Publikowany jest, teraz także po polsku, skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia, FridayFax (Piątkowy Faks) Subskrybuj FridayFax.

9

GOŚĆ NIEDZIELNY

Serwis internetowy tygodnika społeczno-religijnego GOŚĆ NIEDZIELNY
10
CZAS SERCA


11


12


Portale czasopism dla młodych

1 SALEZJANIE DLA MŁODYCH Portal salezjański, pod wezwaniem Świętego Jana Bosko
2 WZRASTANIE
3 NASZA DROGA Dwutygodnik

Portale czasopism dla dzieci

1 OLA i JAŚ czasopismo dla przedszkolaka
2 DOMINIK
3 ANIOŁ STRÓŻ
4 PROMYCZEK DOBRA
55. ORGANIZACJE SPOŁECZNE I „POMOCOWE”

lp. Adres Opis


1

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RODZIN KATOLICKICH http://www.srk.opoka.org.pl 

Portal zawiera obszerną dokumentację działalności polityczno-społecznej Federacji. Informuje o strukturze organizacyjnej, łącznie z adresami SRK na terenie Polski.
Zamieszcza szereg artykułów osobistości i sympatyków Kościoła Katolickiego w interesującej nas tematyce wychowania i życia w rodzinie.

2

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich:

Diecezji GliwickiejArchidiecezji Krakowskiej; Archidiecezji BiałostockiejArchidiecezji Katowickiej;

Portale SRK z diecezji i archidiecezji w Polsce.
Zachęcamy do zwiedzania.

3

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi
Organizacja pożytku publicznego, świadcząca od 1998 r. pomoc duchową i materialną potrzebującym. Powołana przez Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka. Zaangażowana obecnie w rozbudowę Domu Samotnej Matki. Łódź ul. Broniewskiego 1A , tel/fax. 0-42 682-20-22 csr@csr.org.pl.

4 Liga Małżeństwo- Małżeństwu www.lmm.pl Serwis założonego w 1992 roku stowarzyszenia katolickich małżeństw. Organizacja propaguje metody naturalnego rozpoznawania płodności oraz ekologiczne karmienie piersią. Należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich oraz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Wywodzi się z amerykańskiej organizacji The Couple to Couple League.

4 VOCATIO DEI www.vocatiodei.pl/poradnictwo.html Stowarzyszenie   "POWOŁANIE BOŻE" – działa na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od 2006 roku.

5 Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin http://familiae.pl Serwis, prowadzony przez fundację Vita-Familiae. Zawiera obszerne informacje o wielokierunkowych działaniach Kościoła, wspomagających życie.

6

ZA ŻYCIEM  http://pro-life.pl/ http://www.pro-life.org.pl/

Filmy edukacyjne (na pro-life.pl oraz na you-tube).
Puls Pro-life: Jesteśmy grupą ludzi popularyzujących wiedzę o tematyce pro-life z całego świata. Jeśli chcesz, dołączyć napisz.

7 www.niesakramentalni.duszpasterstwa.bielsko.pl Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

8 www.adonai.pl/nieplodnosc Niepłodność, pomoc duchowa dla małżeństw niepłodnych.

9 www.fas.edu.pl Strona poświęcona zaburzeniom rozwojowym wywołanym alkoholem.

10 http://www.poronienie.pl Problematyka związana z poronieniami.

11 www.leczenie-nieplodnosci.pl Instytut Leczenia Niepłodności.

12 www.rm.unicatt.it/cdr/isi_paolo_sesto Międzynarodowy Instytut Pawła VI badania niepłodności w Rzymie.

13 http://naprofamilia.pl/ Naprotechnologia - godziwe leczenie niepłodności. Gdzie to znaleźć

14
www.czysteserca.org.pl  Czyste serca - materiały dla małżeństw

15
Centrum Prawne

Prawnicy Centrum Ordo Iuris (także w Polsce) angażują się w obronie tradycyjnego ładu społecznego oraz świata wartości. Pragną, by prawo służyło ludziom i rodzinom a nie inżynierii społecznej.


Ad Rezolucja dla obrońców praw rodziny:
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) przyjęło 24 kwietnia 2013 r. tekst rezolucji dotyczącej ochrony praw człowieka w odniesieniu do wolności wyznania i wiary oraz zabezpieczania wspólnot religijnych przed aktami przemocy.
Dyrektor European Center for Law and Justice, dr Grégor Puppinck podkreśla:
 „Na tę rezolucję mogą powoływać się obrońcy praw rodziców czy obrońcy praw człowieka, w odniesieniu do edukacji i obowiązywania klauzuli sumienia. Może być ona również pomocna instytucjom religijnym (np. szkołom prywatnym, pracodawcom będącym podmiotami kościelnymi) w utrzymywaniu ich instytucjonalnej i moralnej autonomii w opozycji do tzw. nowej oficjalnej moralności (aborcja, eutanazja, LGBT, edukacja oparta o teorię gender)”.6. TEKSTY I WYPOWIEDZI AUTORSKIE religijno-społeczne

6A. Służyć Bogu, żyć dla szczęśliwego życia z innymi

Nr Tytuł - adres Autorstwo
1 EPISKOPAT POLSKI do wiernych
Służyć prawdzie  Jasna Góra, maj 2009
Książeczka Konferencji Episkopatu Polski pt. „SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE”. Tekst "rozprawia" się z błędnymi ideologiami i ideami.  W zwarty i przystępny sposób przedstawia naukę Kościoła  Katolickiego w wielu ważnych wątkach życia osoby ludzkiej, małżeństwa i rodziny.
2 www.zjazd.eu tematyka: "Rodzina  nadzieją Europy" Teksty VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego
3 Obrońcy życia wybierają Jana Pawła II na swojego Patrona Małgorzata Pabis
4 List otwarty nauczycieli akademickich za prawem do życia
Polscy nauczyciele akademiccy
5 Celebrujmy Święto Młodzianków Męczenników! dr inż. Antoni Zięba

6 TEKSTY religijno-społeczno-wychowawcze księdza dra psychologa Marka Dziewieckiego na portalu OPOKA
Oblicza Katynia i elity narodu
Autor publikuje teksty, które obalają mity, obnażają fałsze, argumentują poglądy i zachowania, godne człowieka.
7 Wykluczanie katolików ks. prof. Czesław S. Bartnik (2011-09-10)
8 Czas walki z Bogiem trwa Piotr Jaroszyński, Nasz Dziennik, 2011, Nr 287 (4218)
9 Wychowywać dla wieczności Arkadiusz Robaczewski, czasop. CYWILIZACJA
10 W kierunku profilaktyki integralnej  Oczko w głowie Marek Dziewiecki, portal OPOKA
11 O etykę dla pedagogiki Arkadiusz Robaczewski, czasop. CYWILIZACJA
12 Wychowanie: Pomiędzy rodziną a szkołą Barbara Kiereś
13 Małżeństwo: Dobro zagrożone Marek Dziewiecki,  portal OPOKA
14 Niezłomny Obrońca Życia Antoni Zięba o Kardynale  Stefanie Wyszyńskim
15 Notatka o profesorze Fijałkowskim i kilku innych Profesorach  regionu łódzkiego  ( 3   4   5   6   7   8   9   10   11 ) Andrzej Rosiak, SRK AŁ
16 Komunia osób w małżeństwie czyli jak być szczęśliwym.mp3 Jacek Pulikowski
17 Warto być ojcem  Jacek Pulikowski
18 Zwycięstwo Polski przez Maryję. Włącz się do Krucjaty  Włodzimierz Wawszczak.

Patrz portal  Krucjata różańcowa za ojczyznę
19 Wychowawcza rola modlitwy w rodzinie - w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
Joanna Borek - nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej
20 Wielkość i wartościowanie a życie doskonałe w świątyni przyrody  Julian i Maria Ławrynowiczowie
21 Analiza przemian osoby ludzkiej i przemian cywilizacyjnych pod wpływem....  Andrzej Rosiak
22 Aborcyjny kompromis  Tadeusz Gerstenkorn
23 3 W obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci Antoni Zięba, czasop. ŹRÓDŁO
24 Zawód-polityk    
Tadeusz Gerstenkorn
25 Wstyd    Tadeusz Gerstenkorn
26 ...żeśmy byli winni sami Tadeusz Gerstenkorn
27 O zdrowiu i zdrowym życiu  Andrzej Rosiak
28 Babcią być... dwie strony medalu czasop. ECHO KATOLICKIE

29

Sposób na małżeństwo. Internet w służbie… miłości

Ci, którzy zarejestrowali się na portalu Przeznaczeni.pl, twierdzą, że w ten sposób chcieli pomóc losowi. Wielu z nich wyszło to na dobre.
30 Modlitwa przy krzyżu za Polskę
Czesław Ryszka
31 Życie zmienia się, ale się nie kończy  Ksiądz Jacek Wł. Świątek, NASZ DZIENNIK2011-11-01 
32
Jeśli nie in vitro, co co?
Sztuczne zapłodnienie a etyka katolicka (cz. I)  (cz. II)

Katarzyna Szyncel, EKSPRES HOMILETYCZNY (EH)
33 To, co najlepsze z obydwu światów David Hajduk
34 Kościół w służbie rodzinie ks. Antoni Świerczek, (EH)
35 Tożsamość ideowa Chrześcijańskiej Demokracji Krzysztof Kawęcki, (WBS)
36 Jan Paweł II – obrońca praw ludzkich Jacek Kędzierski, (WBS)


37
a) Rerum novarum pierwsza encyklika społeczna (15 maja 1891)
b) Stosunek Kościoła Katolickiego do spraw wsi i rolnictwa
c) Nauczanie społeczne Piusa XI
d) Encyklika PACEM IN TERRIS – głos Kościoła Katolickiego w sprawie pokoju (11-04 1963)Roman Lusawa, (WBS)


38
a) Co jest istotą małżeństwa, do czego jest powołane?
b) Czym różni się małżeństwo od rodziny?
c) Rozwód – dlaczego NIE!
d) Świętość małżeństw „dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia”


Mieczysław Gucewicz, (WBS)

39
Wpływ czynników osobowościowych na życie rodzinne Romuald Jaworski
40 a) Czy można dziś mówić o kryzysie ojcostwa
b) Wpływ czynników osobowościowych na życie rodzinne
Mirosław Nowosielski


41

Ku refleksji w Dniu Pokuty

Myślę, że największą tragedią naszego społeczeństwa, naszego narodu, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili: poczętych i nie narodzonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę straszliwą zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może minąć bez konsekwencji.
Sługa Boży ks. kard. K. Wojtyła
Kraków luty 1974 r.

27 kwietnia jest Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu nienarodzonych.

Z czasopisma ŹRÓDŁO - w nawiązaniu do narzuconej 27 kwietnia 1956 roku przez komunistów zbrodniczej ustawy aborcyjnej, która spowodowała śmierć milionów polskich nienarodzonych dzieci i dokonała wielkich moralnych spustoszeń.

W wyniku tej ustawy zabito ponad 20 milionów polskich poczętych dzieci!
42
A Meditation on the Holy Sacrifice of the Mass
(tł. Medytacja Ofiary Mszy Świętej)
 Film dotyczy męki naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz bezkrwawej ofiary każdej Mszy Świętej
http://gosc.pl/wyszukaj/wydanie/wszystko/11b6a7.GN-21-2012


 

6B. Z miłością, racjonalnie formować (wychowywać, kształcić) człowieka

0 Dziewięć pierwszych miesięcy życia dziecka dr nauk medycznych Józefa Deszczowa
1 Wprowadzić dziecko w świat kultury o. Mieczysław Albert Krąpiec, czasop. CYWILIZACJA
2 Wobec pytania: "Kim jest dziecko?" ks. Józef Wilk SDB, czasop. CYWILIZACJA
3 Lektury dla Jasia, Janka i Jana Justyna Truskolaska, czasop. CYWILIZACJA
4 Etapy rozwoju dziecka we współczesnej pedagogice i psychologii Anna Lendzion, czasop. CYWILIZACJA
5 Na wygonie i w salonie - dawne zabawy dziecięce Teresa Mazur, czasop. CYWILIZACJA
6 Wychowanie religijne dzieci według ks. W. Gadowskiego Ryszard Polak, czasop. CYWILIZACJA
7 Agresja w szkole Anna Czornik, czasop. CYWILIZACJA
8 Dzieci - teletoksyny i syndrom moral insanity Jan Szafraniec, czasop. CYWILIZACJA
9 Tożsamość wychowawcy ks. Marek Dziewiecki, czasop. CYWILIZACJA
10 Współczesna szkoła - wychowywać czy eksperymentować? Barbara Kiereś, czasop. CYWILIZACJA
11 Problem erotyzacji młodzieży Renata Krupa, czasop. CYWILIZACJA
12 Młodzież i "te" sprawy Marek Dziewiecki,  portal OPOKA
13 Student, a katolik Przemysław Kucharczak,  portal OPOKA
14 Dobre wzorce dla młodzieży Kajetan Rajski,  portal OPOKA
15 Subkultury młodzieżowe w hipermarkecie wartości Jacek Dziedzina, czasop. CYWILIZACJA
16 Edukacja historyczna w dobie reformy Piotr Jaworski, czasop. CYWILIZACJA
17 Audiofelieton nt. wychowania człowieka.mp3 Barbara Kiereś
18 Jakie wychowanie w Polsce XXI wieku? ks. Józef Wilk SDB, czasop. CYWILIZACJA
19 Bohater w kulturze europejskiej Maria K. Kominek OPs, czasop. CYWILIZACJA
20 Uniwersytet Henryk Kiereś, czasop. CYWILIZACJA
21 Wschodnie sztuki walki – szansa czy zagrożenie? ks. Andrzej Zwoliński, czasop. CYWILIZACJA
22 Każdy ma być świętym, i Ty też, człowieku Wanda Półtawska,  portal OPOKA
Zacznę od wspomnienia z niedawnego wydarzenia w sali w muzeum pleszewskim. Tak zaczęłam to spotkanie: „Nie znam was — nie wiem czego oczekujecie ode mnie, ale to jedno mogę Wam powiedzieć: że wszyscy pomrzecie. To jedno o Was na pewno wiem: wszyscy umrzecie. Sto procent osób siedzących na tej sali”. Zaczęli się śmiać. Mówiłam dalej: „To właśnie jest podstawowa prawda o człowieku. Ja, jako młoda dziewczyna, która wróciła z łagru nie mogłam zrozumieć tego, że ludzie żyją tak, jakby myśleli, że nigdy nie umrą - bezmyślni ludzie, jakby w ogóle nie używali rozumu! Fakt śmierci jest jedynym pewnym faktem w życiu człowieka, rodzi myśl o życiu.
23 Słowa Świętego Pawła - informacja wspomagająca wychowanie i samowychowanie  Andrzej i Łukasz Rosiak, Barbara Lis.
24 Praktyka wymaga teorii. Wychowywać, ale... jak? czasop. ECHO KATOLICKIE.
Jak wychowywać dzieci - łagodnie czy surowo? Czy latorośli trzeba pobłażać i ułatwiać mu życie, jak postulował Benjamin Spock, czy od najmłodszych lat obciążać obowiązkami i ograniczać jej wolność rygorami? Każda decyzja dotycząca wychowania człowieka jest trudna, bo trzeba ją podjąć, nie mając gwarancji, że będzie dobra... Rodzice uczą rodziców: - nie ma idealnej recepty na wychowanie dziecka.
25 Syndrom Piotrusia Pana. Dorosłość? To nie dla mnie!
czasop. ECHO KATOLICKIE
Nieznośna lekkość bytu: syndrom Piotrusia Pana dotyczy mężczyzn, którzy nigdy nie dorastają. Kim jest współczesny Piotruś? To mężczyzna, który chce dobrze zarabiać, lubi drogie zabaweczki, dobrą imprezę, ale nie chce ponosić odpowiedzialności za cokolwiek. Przede wszystkim za innych ludzi. W końcu to jest wyznacznik dorosłości, a on zrobi wszystko, żeby zostać dzieckiem. Piotruś Pan to chłopiec, który pragnie mieć pięć lat....

26
Piotruś Pan atakuje
ks. Krzysztof Cebula, EH

27
Zagrożenie dla ducha. Niebezpieczne pamiątki
czasop. ECHO KATOLICKIE
Egzotyczne podróże często wiążą się z nie mniej egzotycznymi pamiątkami, które przywozimy. Maski, talizmany, amulety, figurki - czy mogą być duchowo niebezpieczne?


28
Życie w sieci. Non omnis mori@r
czasop. ECHO KATOLICKIE
W sieci mamy do czynienia z nowym zjawiskiem: na portalach istnieją konta nie tylko żywych, ale także zmarłych. Są one prowadzone przez bliskich, którzy chcą o nich pamiętać. Czy serwisy społecznościowe zmieniły nasze podejście do śmierci i przeżywania żałoby?
29 Obraz współczesnej młodzieży. Pokolenie klapek i ipodów
czasop. ECHO KATOLICKIE

30

Halloween i lęk przed śmiercią. Czy tylko niewinna zabawa?

czasop. ECHO KATOLICKIE
Zastąpienie mrocznego Halloween radosnymi chrześcijańskimi obchodami wigilii uroczystości Wszystkich Świętych proponuje chilijskie stowarzyszenie rodzin „Todos los Santos”. Organizacja, której nazwa znaczy „Wszyscy Święci”, pragnie powtórzyć 31 października sukces, jaki w wielu krajach świata osiągnęła w ubiegłych latach.
31 Religijny infantylizm. Boziu, daj zdrówko!
Mówię paciorek, chodzę do kościółka, unikam brzydkich słów. Modlę się codziennie do bozi. Kłaniam się Jezuskowi w żłóbeczku”. To, wbrew pozorom, nie sposób obrazowania świata kilkuletniego dziecka, ale język dorosłych ludzi.
Określenia powyższe dają się słyszeć nader często w konfesjonale, w rozmowach prowadzonych w kontekście bardzo „dorosłych” tematów. Padające z ust osób dojrzałych, mających się za wykształconych i poważanych. Słowa tworzą rzeczywistość. Język, jakiego używamy, buduje obraz świata, ukonkretnia go. Jeśli w społecznej komunikacji znajdują uzasadnienie wspomniane wyżej leksykalne dziwolągi, musi to mieć swoje głębsze umocowanie.
32 a) Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci
b) Bezpieczeństwo w sieci – dzieci i dorośli wobec zagrożeń

Roland Łukaszewicz, (WBS)
33 Treść i forma portalu SRK AŁ (1) Andrzej Rosiak, SRK AŁ
34 Śpiew i muzyka w liturgii ks. Piotr Wiśniewski, (WBS)

35

Czy nasz katolicyzm jest "wiejski?"
Tadeusz  Gerstenkorn  - polemika z wypowiedziami socjologa, profesora Jacka Wodza, sformułowanymi w artykule-wydziadzie red. Piotra Brzózki pt. "Ojciec Rydzyk jest potrzebny biskupom".


36

Franciszkańska radość
Tadeusz  Gerstenkorn. Na tle wspomnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi Autor wspomina spotkanego na terenie byłej NRD, w 1986 roku, franciszkanina: brata Antoniego-Antoniusa. Ten mężczyzna jako tzw. "dziecko wojny", wychowany w Niemczech (o "przybranym" nazwisku Walter Sorfte) miał przeświadczenie polskiego rodowodu i pragnienie oglądania Ojczyzny Polski. To pragnienie spełniło się w wyjątkowych i wzruszających okolicznościach pobytu Ojca Świętego w Łodzi.


37

Rewolucjonistka -
Gabriele Kuby, bezkompromisowa  socjolog

Jako jedna z niewielu odważyła się głośno i rozważnie skrytykować książkę o Harry’m Potterze, nie pozostawiając "suchej nitki" na zawartej tam polityce genderowej. Obnażyła także katastrofalne skutki "nowoczesnej" edukacji seksualnej w szkole.    Kardynał Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary napisał w 2003 r.: „..dobrze, że wyjaśnia Pani sprawę Harry’ego Pottera, ponieważ jest to subtelne uwiedzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie, a przez to głęboko, i rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło ono w ogóle wyrosnąć”.  GOŚĆ NIEDZIELNY


38

Dyktatura-seksu 

Gabriele Kuby w czasie wykładu w Krakowie pokazała szokujący podręcznik dla dzieci w Niemczech. Nie zdecydowaliśmy się pokazać jego wnętrza z uwagi na drastyczność ilustracji. O przymusowej edukacji seksualnej dzieci w Niemczech i katastrofalnych skutkach nauki masturbacji w przedszkolach z socjologiem Gabriele Kuby rozmawia Joanna Bątkiewicz-Brożek. GOŚĆ NIEDZIELNY Dyktatura seksu.pdf
39 Wspólnota ludzka, społeczność, społeczeństwo
Tadeusz Gerstenkorn. Piękny poetycki tekst-zaduma m.in. nad: - prawem do życia;  - zorganizowanymi formami troski o życie dzieci ułomnych oraz starców; - misją lekarza. 

40

O przygotowaniu się do Komunii Świętej

Święty Alfons Maria de Liguori - założyciel zgromadzenia redemptorystów.
Święta Gertruda pytała Pana Jezusa, jakiego od niej domaga się przygotowania do Komunii Świętej? Pan Jezus odrzekł jej na to: Tylko tego żądam od Ciebie, gdy się zbliżasz, by Mnie przyjąć: abyś była opróżniona z siebie samej.

41 Polska młodzież płynie.. ku szczęściu   Agata Puścikowska, czasop. GOŚĆ NIEDZIELNY 2013
.. Młodzi chcą czekać z seksem do ślubu, chcą szczęśliwej rodziny. Jednak żeby bez katastrofy dopłynęli do wielkiego skarbu, trzeba im pomóc.

42 Błogosławieństwo 1) Ks. Tomasz Jaklewicz. czasop. GOŚĆ NIEDZIELNY 2013 Błogosławcie.pdf.
W wiecie wirtualnym i rzeczywistym roi si od przeklestw,  wulgaryzmów, złorzeczeń.  Biblia zachęca do czegoś przeciwnego, do błogosławienia.
2) Ks. Marcin na portalu MAGAZYN FAMILIA

43 Baza wirusów Marcin Jakimowicz. Czasop. GOŚĆ NIEDZIELNY 2013.
Jakie zagrożenia czyhają na człowieka, który trzyma w jednej ręce pilota, w drugiej smartfona, a "trzecią" wstukuje PIN i zatwierdza zielonym? Oto lista kilku skutecznych blokad, kłód i przeszkód, które tarasują proste drogi Najwyższego.


44
Seksedukacja to gwałt na duchowości!


Protest wobec szerzenia demoralizacji w szkole Ręce precz od naszych dzieci.
Wychowamy wam dzieci
Lekcje seksu dla czterolatka
Szkolna walka z homofobią
Apel do premiera
Wersal się skończył

Przeciw deprawacji - Ks. Marek Dziewiecki

<==        W dniu 12 czerwca 2013 Forum Rodziców i Wychowawców (http://www.nieszkodzic.pl - ok. 3 tys. podpisów) wystąpiło do Pani Prezydent miasta Łódź z oficjalnym listem-protestem-propozycją w sprawie ewentualnej współpracy tematycznej.    
Czytaj:    List rodziców  <==  Odpowiedź_Pani_Prezydent (oczekiwana)  cdn...


45
Bozia czy Pan Bóg?

Ksiądz biskup Antoni Długosz – „Biskup od dzieci” wypowiada się o tym, jak nauczyć dziecko modlitwy i jak powinna wyglądać Pierwsza Komunia Święta.

6C. Organizować życie społeczeństw i społeczności

1 Europa – tak, Unia Europejska...? Radosław Brzózka, czasop. CYWILIZACJA
2 Najstarszy spośród socjalizmów wywiad z prof. Henrykiem Kieresiem, czasop. CYWILIZACJA
3 Człowiek, naród, państwo w cywilizacji łacińskiej Mieczysław Ryba, czasop. CYWILIZACJA
4 Czy istnieje dobry liberalizm? Radosław Brzózka, czasop. CYWILIZACJA
5 Tolerancja według islamu Rafał Maliszewski, czasop. CYWILIZACJA
6 Wielki skok Maciej Iłowiecki,  portal OPOKA
7 Brytyjscy chrześcijanie bojkotują Tesco portal OPOKA
8 Portale społecznościowe, czyli fikcyjne więzi  Marek Dziewiecki,  portal OPOKA
9 Edukacja narodowa przeciw globalizmowi Piotr Jaroszyński, portal Fides-Et-Ratio
10 Bóg Hitlera ks. Krzysztof Cebula, (EH)
11 Tożsamość ideowa Chrześcijańskiej Demokracji Krzysztof Kawęcki, (WBS)
12 Katolicka koncepcja państwa wyznaniowego Paweł Rafał Sobczyk, (WBS)


13
Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii
I: Starożytny „merkantylizm” grecki – próba identyfikacji; II: Średniowiecze – koncepcje pieniądza wczesnej i późnej scholastyki; III: Zarys koncepcji i praktyki merkantylizmu


Roman Goryszewski, (WBS)

14
a) Rozwój gospodarczy a nierówności społeczne czyli problem sprawiedliwości wewnątrz- pokoleniowej
b) Niedorozwój a korzyści skali


Marek Garbicz, (WBS)
15 Wychowanie jako pomoc w rozwoju Mirosław Nowosielski, (WBS)

16
Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne i ekologię ludzką w świetle społecznego nauczania Kościoła
Janusz Mariański, (WBS)
17
 Nie jesteśmy po zwycięskiej stronie  
Vaclav Klaus: Przemówienie wygłoszone przez prezydenta Czech podczas Spotkania Generalnego Mont Pelerin Society na zamku w Pradze w dniu 7 września 2012 r.
18 Bardziej umiłowali ciemność  Tadeusz  Gerstenkorn
19 Dajcie mi władzę a ja was urządzę  Tadeusz  Gerstenkorn
20 Kto nie chce służyć rodzinie? Bogusław Śliwerski
21 Widziane z antypodów  Tadeusz Gerstenkorn pisze na temat działalności dwóch polskich instytucji, powołanych przecież do wspierania porządku społecznego... działalności widzianej z perspektywy obywatela Australii. Australijski polonus nadziwić się nie może: - dlaczego  "ręka sprawiedliwości"  godzi  w Osobę  p. Sobockiej, która zapłaciła grzywnę nałożoną na Ojca Tadeusza Rydzyka; - dyskryminacji  telewizji TRWAM i lekceważeniu woli milionów obywateli.
22 Mechanizmy światowego kryzysu finasowo-gospodarczego - YouTube Wykład Redaktora Stanisława Michalkiewicza dla polonusów w USA

23

Cudem ocalony - świadectwo-wypowiedź (wideo)
Wzruszająca relacja Wierzącego, cudem ocalonego w katastrofie lotniczej:  od ognia fizycznego ale co ważniejsze od ognia wieczystego - piekła.  

24
Neutralność światopoglądowa państwa nie istnieje Ksiądz dr Roman Kneblewski (portal  pch24: http://www.pch24.pl)
25 Gender to chaos i nicość Ksiądz prof. Tadeusz Guz (z portalu  www.pch24.pl)
26 Zmasowany atak na rodzinę Mathias von Gersdorff (z portalu www.pch24.pl)
27 Oznaki upadku państwa  ks. prof. Czesław S. Bartnik, czasop. NASZ DZIENNIK
28 Facebok po stronie terrorystów  Komunikat misjonarza Ojca Juana Carlosa Martosa  nt. niezrozumiałego cenzurowania informacji (zdjęciowej) o spaleniu  500 katolików, modlących się w kościele
29 Nie można legalizować małżeństw jednopłciowych  Juan Carlos Martos Przewodniczcy Papieskiej Rady ds. Rodziny (z portalu www.pch24.pl)
30 Zwolennicy aborcji biją kobiety na manifie
+ Historia aborcji w Europie i w Polsce 
Komunikat Biura Prasowego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
31 Trzeba mówić o in vitro  +  Prasa lekarska nie może urządzać propagandy in vitro! a) Rozmowa z prof. Aliną T. Midro, kierownikiem Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozmawia Tomasz Krzyżak +
b) Dr hab. Andrzej Lewandowicz w imieniu portalu stronaoinvitro.pl wystosował
list-protest do redaktora naczelnego „Gazety Lekarskiej”

32 Niepokojące ideologie (gender)  Zbiór artykułów racjonalnie argumentujących za życiem w prawdzie i w zgodzie z naturą (natura nie wybacza wynaturzeń;  zważajmy zatem na szeroko rozumiane koszty wynaturzeń!).

33 8 marca i patriotyzm  Tadeusz  Gerstenkorn - dla upamiętnienia 66 rocznicy akcji uwolnienia, w Łowiczu  70-ciu więźniów "zapuszkowanych" przez "nasz" Urząd Bezpieczeństwa - głównie politycznych wrogów tzw. "nowego ładu".

34 Wspólnota ludzka   Tadeusz  Gerstenkorn - o postawie pro-life oraz takiej organizacji życia społecznego, która (za bp Pieronkiem) uwzględnia dwie prawdy:  - społeczność żyje głównie dzięki prawu, - wspólnota ludzka żyje łaską. Ma więc szczególny dar wzajemnego zrozumienia, ofiarnej miłości, współczującego serca i gotowości pomocy (np.poświęconej  rodzicom dziecka niepełnosprawnego).

35 Widziane z antypodów  Tadeusz  Gerstenkorn - m.in. na tematy ogólne: pogardy władzy i instytucji względem rządzonych oraz w temacie szczegółowym: przedziwnego oskarżenia (i jak wiemy skazania) posłanki Sobeckiej za to, że  zapłaciła grzywnę nałożoną na człowieka sumienia: Ojca Tadeusza Rydzyka.

36 Cywilizacja nienawiści.pdf  Ks. prof. Czesław Bartnik - tekst-diagnoza duchowego kryzysu cywilizacji. Potwierdzeniem  diagnozy Autora jest np. fakt, że odrzucono wniosek dyrektora Instytutu Jana Pawła II (KUL), złożony do MNiSW o sfinansowanie międzynarodowego projektu badawczego z dziedziny bioetyki, z argumentacją: „...ze względu na wyznaniowy charakter  KUL, wykluczający rzetelność naukową".

37
Nadchodzi rewolucja życia  O początkach naprotechnologii (ang. - NaProTechnology) wypowiada się Thomas Hilgers w rozmowie Tomaszem P. Terlikowskim
38
Naprotechnologia. To działa
Z Alicją i Tomaszem Andreasikami z Bytomia rozmawia Marek Zygmunt, czasop. NASZ DZIENNIK
39
Absurdy 2012 roku
Autor: SM zebrał i przedmową opatrzył kalendarium lewackich, zaciekłych  ataków na najwyższe dla nas, katolików, wartości. DWUTYGODNIK POLONII w stanie Nowy Meksyk
40
Pierestrojka w Kościele?  Sławomir Skiba, portal http://www.pch24.pl.  Autor odsłania cwaniactwo tzw. reformatorów Kościoła, kwestionujących zasadę porządku hierarchicznego w KK. Są  dziś potężnie wyposażeni cwaniacy, którzy "używają" jednych chrześcijan (naiwnych) przeciw drugim. W wewnętrznej  walce KK możliwy jest scenariusz "powrotu" chrześcijaństwa do katakumb - na tzw. "własne" życzenie.
41
Religia Krajowej Rady
 
Wywiad w radiu RDN Małopolska
- audio
 Marek Jurek krótko, trafnie i dosadnie diagnozuje sytuację społeczną i polityczną w naszym kraju.

42
Prof. Krystyna Pawłowicz, Felieton Myśląc ojczyzna-1296, 16 października 2014

 O niebezpiecznych zmianach prawa, które winno bronić tego co dobre i słuszne, a które niestety jest zmieniane w kierunku wspierania antywartości
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/myslac-ojczyzna-1296/

43


44


45


46


47


48


49


50

6D. Racjonalnie czyli naukowo myśleć (patrz także www.wiara.us)

(N E W => nauka etyka wiara <= W E N)
http://www.wiara.us  - racjonalne argumentacje "za wiarą" w Stwórcę
O
by naukowcy potrafili zachwycać się rzeczywistością oglądając ją także "oczami wiary",
potrafili z pozycji "korony stworzenia" korzystać z poniższych informacji:


        Na odwiecznej radzie Trójjedynego Boga rozległo się stwórcze słowo: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam".
A przecież nic nie brakowało odwiecznemu Bogu, gdy stwarzał wszechświat, a w nim człowieka. Nie potrzebował człowieka.
Dlaczego więc całe to stworzenie?
Bo Bóg jest miłością. Miłość zaś daje życie. Nie jest martwa, statyczna, jest nieustanną nowością, jest wciąż coraz większa.
Z niezmierzonej głębi Bożej Miłości płynie rzeka Życia. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę" - ukoronowanie stworzenia. Dopiero oboje są pełnym obrazem Boga, oboje odzwierciedlają Jego tajemnicę - komunii miłości osób dającej życie.
       Dlatego małżeństwo - związek mężczyzny i kobiety zawsze otwarty na życie, dlatego nieskończona, bezwarunkowa godność każdego życia ludzkiego, od pierwszych chwil jego początku do jego naturalnego końca.
     Jak wielki jest dramat człowieka, który odcinając się od źródła - od Boga, bierze siebie za boga i porywa się na niszczenie tego, co nie jest jego dziełem, na niszczenie tego, czego nie stworzył.

Siostra Joanna Hertling, przełożona
Monastycznej Wspólnoty Sióstr Jerozolimskich

dla czasopisma GOŚĆ NIEDZIELNY, nr 6 luty, 2013.
 


1
Rola uniwersytetu głoszącego i uzasadniającego prawdę o wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości w roku wiary Wykład Monsignore dr Giuseppe Scotti z Papieskiej Rady d/s Społecznego Przekazu na rozpoczęcie nowego roku akademckiego 2012/13 w WSKSiM.
Wątki:
władza i polityka;  dobro (własne oraz wspólnotowe);  zło - szatan; kultura (chrześcijańskie "korzenie" Europy) ; sposoby życia; szeroko pojęta ekologia; komunikacja międzyosobowa.

2


Khan-Academy  (poznawaj świat z użyciem Internetu)
Na polskojęzycznym portalu można włączyć polskie napisy

Khan-Academy po polsku na YouTube

Sal Khan,  Twórca Khan Academy mówi o sobie "jestem zwykłym człowiekiem, zafascynowanym otaczającym światem; uczę tak, jak chciałbym, aby mnie uczono".
Biblioteka Khan Academy obejmuje ponad 4200 filmów z obszarów matematyki, biologii, chemii i fizyki, a nawet sięga do finansów. Każdy film trwa około 10 minut i jest przeznaczony do przeglądania na komputerze. 
3


EDUKACJA korzystania z komputera i Internetu http://www.latarnicy.pl
Edukacja językowa busuu.com?
Edukacja językowa supermemo.pl
Edukacja języka migowego migam.pl
4
NEW Nauka Etyka Wiara Wielodziedzinowe grono naukowców polskich i zagranicznych.
Teksty wykładów i referatów z konferencji Nauka-Etyka-Wiara
5
Szkoła a nauka myślenia Marek Dziewiecki, portal OPOKA
6
O reformę myślenia Mirosław Król, czasop. CYWILIZACJA


Wycieczka przez Rzeczywistość Film pokazuje piękno, ogrom i zewnętrzne, wizualne podobieństwa: materialnego wszechświata oraz mikrobiologicznego "kosmosu" (polskie napisy)


Na początku…w poszukiwaniu naszych początków Artykuł proponuje zracjonalizowane spojrzenie na początki wszechświata.
9
Wiara ponad naukę - scenka z Uniwersytetu Nieznany Autor opisuje autentyczną (podobno) sytuację, w której uczestniczy młody wówczas naukowiec - F. Einstein.


10

Starożytne Chiny i Bóg Izraela 
Film objaśnia genezę alfabetu chińskiego. Jak wynika z przekonującej relacji komentantatora-narratora, alfabet ten to metajęzyk, który "opowiada", językiem symboli graficznych, najwcześniejszą historię ludzkości, niesprzeczną z tą opisaną w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju.
       Chińskie pismo obrazkowe dokumentuje więc fakt objawienia pierwotnego
Boga-Stwórcy oraz to, że starożytni Chińczycy byli monoteistyczni.  Na marginesie: objawienie pierwotne wynika także z religijności ludów tzw. dzikich - prymitywnych plemion, izolowanych od wpływów zewnętrznych.

11a
"JAKI  POCZĄTEK?"
Etap I  Inicjatywa Akademicka "Fides et Ratio" - Wrocław 2012
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB: "Kreacjonizm filozoficzny a ewolucjonizm".
Bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski: "Ojcowie Kościoła czytają Księgę Rodzaju"
dr hab. Maciej Manikowski: "Czy ewolucja ma koniec? Ukierunkowanie ewolucji ku..."
11b
"JAKI  POCZĄTEK?"
Etap II Inicjatywa Akademicka "Fides et Ratio" - Wrocław 2013

Trzeba zintensyfikować refleksję na temat wiary,aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii (Benedykt XVI, Porta fidei, 8)
Dr hab. Stanisław Rosik , ks. Andrzej Fober, Pan Michał Bogucki: "Dlaczego wierzę ?"
Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wr): "„Credo” – od Boga czy od ludzi?"
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek: "Dogmat - prawda czy gwałt zadany rozumowi?"
Zainspirowani nauczaniem papieża Benedykta XVI, szczególnie listem "Porta fidei" ogłaszającym Rok Wiary, pragniemy wszystkich zaprosić do refleksji nad tym czym jest wiara. W tym celu zorganizowaliśmy cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Wiara pod lupą”.
Zgodnie z sugestiami Benedykta XVI pragniemy wspólnie zastanowić się nad racjonalnością wiary: czym jest akt wiary, jaką rolę w wierze pełni rozum, czy ogłaszanie dogmatów nie jest gwałtem zadanym rozumowi, jaka jest treść naszej wiary, skąd się wzięło Credo, czy nauka i rozum nie zastąpią wiary, dlaczego ludzie nie wierzą? – to niektóre zagadnienia, które chcemy poruszyć w czasie spotkań.

11c
"Od Wielkiego Wybuchu do Wielkiego Rozdarcia, czyli o ciemnych sprawach Wszechświata" - wideo
Dr Paweł Preś -  Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Autor w przystępny sposób objaśnia "nieścisłości" związane z próbami ścisłego, matematycznego a zarazem fizykalnie uzasadnionego opisu  wszechświata.
Okazuje się, że ogólna teoria względności Einsteina wraz z jej autorskimi poprawkami nie jest w stanie wyjaśnić "dziwnych" procesów, obserwowanych przy ruchach i zderzeniach galaktyk. Obecnie naukowcy postulują istnienie tzw. ciemnej materii, "przezroczystej" optycznie ale  posiadającej bardzo znaczącą masę!12
Ekologiczne spojrzenie na życie - pomiędzy chaosem i harmonią - posłuchaj w Radio Maryja dr Leszek Kożuchowski. Audycja z cyklu  "Porady ekologa" (29-03-2013).
Autor odkrywa i komentuje tajemnice życia: człowieka, społeczeństw, przyrody. Cytuje wnioski, pochodzące z prac poważnych naukowców badających szeroko rozumianą, "ekologiczną jakość życia". Okazało się, że postawy rządzących i rządzonych, zawarte w przedziałach: ("mieć - być")  <=> (ideologia - religia) mają udokumentowany, istotny w długim okresie czasu wpływ na tę jakość.

13 Czy ewolucjonizm jest nauką. Matematyka ewolucji a logika ewolucjonistów

Czy ewolucjonizm jest nauką. Matematyka ewolucji a logika ewolucjonistów

Wypowiedź wideo na  YouTube


prof. Mirosław Dakowski
14

Eugenika: W imię postępu Film dokumentalny. Pokazuje zapoczątkowaną w XX wieku w USA eugenikę - "projekt" oczyszczania rasy ludzkiej (genotypu) metodami, zaadaptowanymi z hodowli zwierząt. 
15
Przekroczyć Horyzont Zdarzeń  (Napisy PL)
 cz.1 cz.2 cz.3 cz.4 cz.5 cz.6 cz.7 cz.8


Fascynująca interpretacja Wszechświata "zunifikowanego" o strukturze fraktalnej.
16

Dr. Robert Gentry  Młody wiek ziemi (film, lektor PL)

1. Prawda o stworzeniu, zapisana w Biblii  - "doświetlona" przez nieznane szerzej badania naukowe (m.in. dra Roberta Gentry) i wynikające z nich nowe hipotezy:
 - teoria ewolucyjnego kształtowania Ziemi, w milionach lat trwających tzw. "epokach geologicznych" - wymaga weryfikacji;
  - światowy potop sprzed kilku tysięcy lat - przyczyną zaginięcia dinozaurów oraz gwałtownego (a nie ewolucyjnego) powstawania węgla i ropy naftowej.


17
Woda - Wielka tajemnica  (film, napisy PL)
Z dociekań naukowców wynika, że cząsteczki wody w jakiś niewytłumaczalny sposób "pamiętają" oddziaływanie swego otoczenia. Podlegają tajemniczym przemianom energetyzującym i strukturalnym pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań: mechanicznych (np. ciśnienie, naprężenie), pola magnetycznego, elektrycznego, akustycznego a nawet ... myślnej intencji człowieka. Potencjał energetyczny wody ma wpływ na rozwój organizmów: roślin, zwierząt i człowieka.


18
O sposobach psychomanipulacji: cz.1 cz.2
Z Robertem Tekieli rozmawia Joanna Lichocka.


19

3 fakty z życia religijnego Izaaka Newtona„Żadna inna nauka nie jest tak potwierdzona, jak nauka Biblii”. Te właśnie słowa wyszły spod pióra jednego z najwybitniejszych umysłów wszechczasów Izaaka Newtona. Czy twórca prawa powszechnego ciążenia mógł przedkładać wiarę nad naukę? Mógł. I robił to przez całe życie.
Zachęcamy do zgłaszania: adresów do tekstów-perełek;  zapraszamy do pisania, z bożą pomocą, wartościowych  i społecznie potrzebnych tekstów

7. ROZRYWKA - muzyka, kabaret, teatr, obrazy multimedialne


Co myślał Kardynał Wyszyński na temat śpiewów gregoriańskich.
Słuchaj Exsultet - starożytny śpiew wykonywany podczas Wigilii Paschalnej. Czytaj tekst Exsultet polski i łaciński.

Te Deum - Ciebie Boga wysławiamy, słuchaj: na YouTube  słuchaj: Znaczenie hymnu tłumaczy ks. Sławomir Sosnowski
Składanka: 48 pieśni religijnych na YouTube

Osiem błogosławieństw - Radio Plus  W nagraniu udział wzięli: Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Kasia Stankiewicz, Robert Amirian, Joszko Broda, Grzegorz Markowski, Czesław Niemen, Ryszard Rynkowski i Mietek Szcześniak.

Love Story - oficjalny kanał (na YouTube) zespołu , grupy na dzisiejsze czasy dziwnej ..powołanej m.in. abyśmy uwierzyli, że "prawdziwa miłość to nie sprawa komiksowa, ale faktyczna". Wierność jest CUDna    talitha kum  
Składanka 50 utworów, m.in. Love Story z albumu Mayday
Ksiądz Stefan Ceberek; Eleni; Maciej Wróblewski
Eleni:  koncert Dziękczynienie w Rodzinie 2011-09-03

On-line, z portalu YouTube:
Ksiądz Stefan Ceberek: Ojczyzna  Jak dobrze jest dziękowac Ci, Panie  Miłość twa  Modlitwa za rodzinę  MIX 7 Najlepszych Utworow  Tłumy serc Wysłuchajcie mego głosu
Maciej Wróblewski: Zaszum nam Polsko - muz. Maciej Wróblewski tekst K.J. Węgrzyn Chrytus Król Polski i świata całego - Świebodziński hymn Alleluja i do przodu

Piotr Rubik
On-line, z portalu YouTube:
Miłość cierpliwa jest  Milosc to wiernosc wyborowi Tu es Petrus Niech mowia ze to nie jest milosc To Cała Prawda  Psalm dla Ciebie Nie wstydź się mówić że kochasz Most Dwojga Serc  Psalm dla ciebie  Ave Maria  Biały śnieg i ty  Tolerancja  Kto nie bierze swego krzyża
Kolędy: Gdy śliczna Panna W żłobie leży Cicha noc  Lulajże Jezuniu Gdy się Chrystus rodzi Przybieżeli do Betlejem Anioł pasterzom mówił Jezus malusieńki  Pójdźmy wszyscy do stajenki

Andrzej Rosiewicz; Jan Pietrzak; Janusz Gajos
On-line, z portalu YouTube: Jan Pietrzak: Koncert "A to Polska właśnie - Jan Pietrzak" (2009-11-07)   Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż  Nadzieja

Andrzej Rosiewicz:
Chcemy Prawdy  Kameleony Wieje wiosna od wschodu Każda potwora znajdzie swego amatora  

Janusz Gajos: KulturaLive  W filharmonii   Polonus  Teściowa  Kordła

Stanisław Tym: Sprawozdawca sportowy Ballada o Gospodarzu Stanisław Tym przewidział przyszłość?  Benefis A.Awdiejewa w teatrze STU

Kabaret Dudek: Dwaj cenzorzy (1994)

Antonio Vivaldi (muzyka poważna)
Geniusz muzycznego piękna: ksiądz AntonioVivaldi - wikipedia
On-line, z portalu YouTube:  Cztery Pory Roku   Wiosna  Lato   Jesień  Zima   4 pory roku   Concerto for 2 violins, 2 violoncellos, strings & b.c. in D major (RV 564)    Oboe Concerto in D Minor RV454   Concerto per mandolini RV558 (allegro molto) 
Concerto for violoncello, strings & b.c. in C minor (RV 401)


Wirtuozi gitary klasycznej
Play list Liona Boyd     Flamenco guitar - Miguel Czachowski    Składanka 148 utworów gitarowych  
  
Andreas Segovia - koncert 27 utworów  J S Bach by Segovia  Andres Segovia koncertowo   Andrés Segovia (Master Class 1965) with Oscar Ghiglia  

Oscar Ghiglia-Rodrigo, Adagio part 1 

Volker Höh - Danza del Altiplano / En los surcos del Amor / La Muerte del Angel
Volker Höh - Grandes Variations sur "Don Juan"
Volker Höh - Un día de Noviembre / Guajìra Guantanamera

Guitar Duo Joncol - Farruca

Paco De Lucia y John McLaughlin - koncert dwóch wirtuozów gitary  Paco De Lucia & Al Di Meola The Reunion "Mediterranean Sundance"


Na akordeon
Marcin Wyrostek w kinoteatrze UCIECHA cz.1 CYJA 

Tango się nie zestarzało - play lista YouTube

Składanka - lekka muza


Wirtuozi skrzypiec     A może teatr a może kino a może  taniec
CRISTIADA - o filmie, który pobudza do duchowej walki (w kwietniu 2013 w kinach).

Teatr Logos w Łodzi

20 centymetrów od cudu  O pracy nad filmem „Ja Jestem” z twórcami: Lechem Dokowiczem i Maciejem Bodasińskim rozmawia Marcin Jakimowicz.
MJ: - Wiecie, jak reklamujemy Wasz film? „Rzuca na kolana. Przed Najświętszym Sakramentem”Która scena rzuciła Was na kolana?
Lech Dokowicz: – Chyba najbardziej ta, gdy polski ksiądz egzorcysta wypędza demona z opętanej, stawiając na jej ciele Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a następnie w ten sam sposób błaga o uzdrowienie ciężko chorych.

Humor z uczniowskich zeszytów
                                                                                              Obrazy multimedialne
1. Kalendarz Księdza Twardowskiego   2. Marcepanowe_dzieci (miniaturowe arcydzieła Camille Alen)   3. Uśmiechnij się - na zdrowie i dla zdrowia.pps   4. Zdjęcia rzeki Cano Cristales (Kolumbia)
01.06. Carpe Diem.pps

01_MITYCZNE_BALI.pps
10 pytan.pps
100ludzi.pps
1064653_EUROPA_W_OBRAZACH.pps
2010_Vancouver_winter_olympics.pps
2012-11-11_Ojczyzna.pps
30lat1.pps
45 lekcji zycia.pps
81_Auto_ekg.pps
Adwentowe _swiece.pps
ALASKA~Lorr~3-04-2011.pps
Alemania +.pps
Alkoholowa mapa (ER).pps
Anioly zycia.pps
APInde-JaskinieAjanta.pps
AstronomiaEK.pps
ATLANTIC HIGHWAY PL.pps
australie.pps
Austria.pps
Ave Maria no Morro-A Bocellii L Pavarotti.pps
Azja.pps
bahama_szigetek.pps
bajeczka.pps
Bali hb.pps
Bareja wiecznie zywy.pps
BELAS_FOTOS_DO_DAKAR_2011 - JD.pps
Belle Italie2.pps
benedictoxvi-JosePedro.pps
Bog.pps
Boska symfonia zycia - niezwykle.pps
Breakfast+Around+the+world-D‚jeuner+du+monde-PMa.pps
Buenos_Aires_stolica_Argentzny.pps
Bukiet_przyjazni.pps
Burka_.pps
Caricature.pps
Catch_the_moment!.pps
CHINA CITYINTHE MOUNTAINS.pps
China.pps
Chiny - China (zk).pps
Chrześcianin.pps
cliffhanger.clic.pps
Cudovisna_China_SA.pps
Cyfry_arabskie.pps
czarna_Sahara_NXPowerLite.pps
Czas_dla_Pana_Boga.pps
czas_dla_Pana_Boga_1.pps
Desde-el-aire-[1].A.pps
Dla Ciebie.pps
Do przemylenia.pps
domki_pod_strzechami HW.pps
Droga_Krzyzowa_Dziecka_Nienarodzonego_1.pps
Dubai.pps
Dunarea.pps
Dziekczynienie_optymisty_MM.pps
Ermitaz muzeum z.pps
Ermit zs_3.pps
FantasticPhotos2.pps
fotosshow.pps
Globalne ocieplenie.pps
Historyczna tajemnica.pps
Iran.pps
Islamizacja.pps
Islamizacja_swiata.pps
Jajoksztatne-Wielkanocne_i_inne.pps
Jestem natura.pps
Kalendarz.pps
Kamienny_las_nad_Len_.pps
Kapadocja.pps
KOLEDY_GORALSKIE2.pps
Konstanz (NXPowerLite).pps
koreanskie_wodki.pps
Ko˜ci˘l+La+Sagrada-A.Gaudi.pps
Krakowskie_Klimaty.pps
Krysztalowa_Katedra.pps
ks Twardowski - Kalendarz 2014.pps
Ku pokrzepieniu - Jurek B.pps
Lake Maggiore (zk).pps
Licheä.pps
Lune.pps
Lwow I.pps
Magiczny kwadrat Durera-m.pps
MaleNkaMiLoSC2015.pps
Manoppello.pps
Marcepanowe_dzieci.pps
matematyki piekno.pps
MATKA+BO˝A+Z+GWADELUPY.pps
MATKA_BOZA_Z_GUADALUPE._DN.pps
Meksyk_Kolorowy_cmentarz.pps
Metro-Moskwa.pps
Metro_w_Sztokholmie.pps
Miasta_noca_Litwa.pps
Mistyczne_Schody.pps
Modlitwa_-_Celine_Dion_Andrea_Bocceli_popr.pps
Mont_Saint_Michel.pps
Most USA.pps
Mrowka.pps
Na zdrowie i dla zdrowia.pps
Naj._naj._.naj._.ciekawostki.pps
Napoli.pps
NARODOWY_TEATR_WIELKI_W_PEKINIE.pps
Naska_ach.pps
Nepal+Tibet-The Eight-Thousands.pps
Niemcy slajdy.pps
Niesamowite drogi.pps
O+PAPIEZU.PPS
OdetoNature.pps
Oman.pps
Opera_-_2.pps
Pieknosci_orientu_szaty_i_bizuteria_-_JM.pps
pi©kno+matematyki.pps
Plaze_swiata.pps
Podobieästwo.pps
Polskie rzeki.pps
pour le jardin.pps
Praga+zimĄ+w+nocy.pps
Prezentacja1[1]-.pps
Przeglad+Organow_na_tle+muzyki+organowej.pps
Przemy˜lenia.pps
Przyslowia z calego swiata.pps
Przy_porannej_mgle.pps
Psia Filozofia.pps
Psia_moda.pps
Raj_utracony.pps
rzeka Cano Cristales.pps
Rzeka_5_kolorow.pps
Salut au Printemps.pps
Secrets.pps
Setenil_de_las_Bodegas.pps
Simplemente magnificas (zk).pps
Smak goracej czekolady.pps
Sob˘r_Chrystusa_Zbawiciela_w_Moskwie.pps
Sri Lanka.pps
Stolice+baˆtyckie.pps
StPetersburgLJS.pps
Sultan_w_Brunei.pps
SUSPIROS_DE_ESPAA.pps
Sycylia-_Erice.pps
Szczescie.pps
Szwajcaria 1.pps
szwajcaria.pps
Thesimplelife.pps
thestatueofliberty.pps
Torturki_dla_oczu.pps
Tour_EIFFEL.pps
Turcja1.pps
Umiechnij_2013_4.pps
VENETIA_PANORAMA_NO_TOCAR_EL_CURSOR_PARA_NADA.pps
vianney.pps
Viennese Blood.pps
Wenecja+nocĄ.pps
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920.pps
XII+Parada+3-maja+w+Chicago.pps
Zagadkowa13 JPII.pps
Zaproszenie do hotelu Marina Bay.pps
Zastrzyk adrenaliny.pps
Zawodowcy-test (E).PPS
ZEBY SIE SPELNILO.PPS
Zgon+Zdrowego+Rozsadku_MM .pps
Ziemia z kosmosu.pps
ziemia.pps
ZOBACZ RZECZYWISTY SENS SLOW (KZ)(.ppsPowrót do strony głównej