Spis treści  (Warto_luty2017.html)
Rozdział  "Nasi"...  to novum.
Uzasadnienie:
w internecie, jak w rzeczywistości, spotykamy
drogocenności:  elementy "odżywcze", sprzyjające rozwojowi człowieka i społeczeństw oraz  "śmieci" i trucizny.
Musimy się uczyć wyławiać "pożywne owoce" z tego internetowego oceanu, gromadząc argumenty "za" i "przeciw". ********* "N A S I" (Marek, Andrzej, Barbara, Wiesława, Krzysztof  z SRK AŁ) polecają, pytają, inicjują:*********

A. Zaproszenie do udziału w spotkaniu:  17-tego lutego o 17:00

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie wspólnotowo-organizacyjne.
Termin:     piątek za tydzień (17-02) o godzinie 17:00
Miejsce:    pomieszczenie wskazane przez Księdza Adama  (przy kościele p.w. Świętego Józefa (ul. Ogrodowa)
Cel:            Wymiana myśli, uzgodnienie planów na rok 2017.


1. Nagrania MP3 z Wydziały Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

***************Witam.
W ostatnim czasie "wpadły mi w ręce" nagrania MP3 z Wydziały Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. To, czym "karmi" się studentów tego wydziału, przerosło moje  najśmielsze wyobrażenia - propaganda gender i związków homoseksualnych (nagrania w załączeniu). Czy my, jako Stowarzyszenie Rodzin mamy milczeć wobec jawnej indoktrynacji młodzieży i to na naszym łódzkim "podwórku"?  Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że protesty niewiele zmienią, natomiast bronią, chyba najbardziej skuteczną, jest ujawnianie prawdy. Dlatego przesyłajmy tę informację, gdzie tylko to jest możliwe. Przestrzegajmy naszą starszą młodzież przed studiami na Wydziale Filologicznym UŁ.  Nie możemy tolerować zła!
Albo my ten świat zmienimy, albo ten świat zmieni nas.
Pozdrawiam, Szczęść Boże. Krzysztof                     Antykultura_na_UL.zip

**********Odpowiedź Andrzej:
Dziękuję Krzysztofie za Twą aktywność, za Twą troskę o przyszłość.

Niech ta "przesyłka" trafi do tzw. "naszego" środowiska i niech będzie świadectwem przesuwającej się "granicy wstydu"  także naszego społeczeństwa, atakowanego, przez media, "twórczością" i tzw. nauką "produkowaną" przez nosicieli antykultury.
Tych, zwykle dobrze wykształconych nosicieli antykultury należy nazwać: to złoczyńcy i deprawatorzy. Ich intencje są haniebne a konsekwencje przerażające - destrukcja i dżungla.
Ten sowicie finansowany proces odbywa się od kilkunastu lat także w polskich instytucjach, szkołach i uczelniach.
Nie mamy bezpośredniego wpływu na narzędzia medialne - potężne dźwignie, potężne siły.
Widzimy, jak tzw. "naszemu" środowisku trudno jest aktywnie reagować na bieżące zdarzenia - przez własny tekst, własną ocenę, przez adres internetowy, przez notatkę z ważnego wydarzenia.
W taki cichutki sposób dokładamy się do tej nieaktywnej, "bezwładnej" masy, której położenie zawsze można przesunąć - wystarczy jedynie przyłożyć ramię dźwigni albo odpowiednio dynamicznie "szarpnąć".

Zachęcam do powtórnego przeczytania tekstu-wywiadu z Arcybiskupem Markiem
MJ+_Opoka.pdf, w którym omawiane są m.in. uwarunkowania i przyczyny tego, co teraz boleśnie doświadczamy, tego, co jest skutkiem "rozlewania się obłędnych" ideologii: idealistycznych i materialistycznych, skutkiem odchyleń od racjonalnie uzasadnionego "środka" - chrześcijaństwa:
Anna Cichobłazińska, Abp Marek Jędraszewski:  Między kryzysem wartości a nihilizmem
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/niedziela201408-wartosci.html

2.  Dyskryminowanie chrześcijan w Unii Eurpojskiej - Ksiądz Profesor Waldemar Rakocy CM


Ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM
http://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-waldemar-rakocy-cm,art_436.html

Ksiądz Profesor niezwykle precyzyjnie naucza i
ostrzega przed konsekwencjami postawy relatywizmu moralnego.
Warto sięgnąć po  treści homilii "odkrywających prawdę", obnażających wszechobecne "fałsze" ideologiczne (plenią się jak chwasty).
http://www.waldemarrakocy.pl/homilie.htm

1. BÓG OBECNY W SWYM LUDZIE (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego)
2. Z BOGIEM LUB PRZECIWKO NIEMU (XX NIEDZIELA ZWYKŁA)
3. BÓG WZYWA WSZYSTKICH W GÓRĘ!
4. UTRUDZENI ŻYCIEM  (XI Niedziela zwykła)
5. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH
6. Z PAWŁEM Z TARSU O NAWRÓCENIU
7. WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
8. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
9. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI BLIŹNIEGO (VI Niedziela wielkanocna)
10. PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ (XXVI Niedziela Zwykła)
11. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

12. DYSKRYMINOWANIE CHRZEŚCIJAN W UNII EUROPEJSKIEJ

Homilia nr 12:
Pan Jezus zapowiada w dzisiejszej Ewangelii, że będziemy prześladowani za wyznawanie  Jego  imienia,  czyli  Jego  samego.  Każdego  roku  zostaje zamordowanych na świecie od 100 do 170 tys. chrześcijan z powodu wyznawanej wiary. Wbrew powszechnemu przekonaniu prześladowania  chrześcijan  nie mają miejsca tylko w Azji czy Afryce, ale również w Europie – i to na terenie samej UE. Włoski badacz nowych ruchów religijnych, Massimo Introvigne, w jednej z wypowiedzi stwierdza, że zaprzeczanie chrześcijańskim korzeniom Europy stanowi zapowiedź dyskryminowania chrześcijan. Otóż chrześcijanie są już dyskryminowani w UE, na co można podać liczne przykłady.

Jednym z fundamentalnych praw w UE jest równość jej obywateli. W rzeczywistości dzieli się ich z powodów światopoglądowych; sprzyja jednym, a drugim stawia przeszkody. Przykładowo, jeżeli w instytucjach unijnych złożymy wniosek  o  dofinansowanie  badań  nad  wartościami  chrześcijańskimi,  np.  nad rodziną, co służy rozwojowi społeczeństwa, to najpewniej otrzymamy odpowiedź odmowną. Jeżeli zaś
złożymy wniosek o dofinansowanie badań nad związkami tej samej płci, aby dowieść, że jest to czymś naturalnym, nasz wniosek zostanie na pewno rozpatrzony pozytywnie.
Jest to siłowe narzucanie obywatelom tylko jednej opcji, jednego oglądu rzeczywistości. Mamy do czynienia z naruszaniem fundamentalnej zasady równości obywateli i ich wolności w dokonywanych wyborach.

Jest czymś naturalnym, że ludzie różnią się w poglądach: że chrześcijaństwo nie zgadza się z poglądami środowisk liberalnych, a kręgi liberalne nie zgadzają się z wartościami chrześcijańskimi. Tu może mieć miejsce stała wymiana zdań. Ale UE jako instytucja powinna równo traktować swoich obywateli i stać na straży wszystkich. Tymczasem promuje jeden światopogląd. W tym momencie zaczyna programową dyskryminację części obywateli i przestaje być organem demokratycznym.

W UE nie tylko promuje się poglądy środowisk liberalnych, ale co gorsza walczy się z wartościami chrześcijańskimi. Przykładowo spycha się na dalszy plan rozumienie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. W tym celu powstają absurdalne ustawy.

Przykładem tego jest Francja. W dokumentach państwowych zakazuje się używania określeń „ojciec” i „matka”. Zastępuje się je określeniami „rodzic I” i „rodzic II”, czym dopiero wprowadza się dyskryminację, że jeden z rodziców jest pierwszy, czyli ważniejszy, a drugi mniej ważny. Takiego podziału nie wprowadzają określenia „ojciec” i „matka”. Ojciec i matka to dwie autonomiczne i równe sobie osoby.
Tak postrzega rodziców dziecko. Widzi ono różnicę między mamą i tatą, ale żadne z nich nie uważa za lepsze czy gorsze. Wybiera się absurdalne, gorsze i dyskryminujące rozwiązanie, aby forsować ideologię gender, czyli przekonywać, że różnice płci między kobietą i mężczyzną nie wynikają z natury, ale  mają  podłoże  społeczne. A skoro  są  uwarunkowane  społecznie,  to podobnie jak zwyczaje społeczne można je zacierać, znosić: czyli związek dwóch mężczyzn albo dwóch kobiet też może być małżeństwem.

Kolejnym przykładem jest program dla przedszkolaków „Równościowe przedszkole”,  który  usiłowano  wdrożyć.  Chłopcy  i  dziewczynki  wymieniają  się nieraz zabawkami.
Mogą też przebrać się za płeć przeciwną, kiedy mają na to ochotę. Narzucanie im jednak w przedszkolu przebieranek kończy się fatalnie. Jak pisze  jedna  z  recenzentek  programu,  o  ile  dla  dziewczynki  przebranie  się  za chłopca  stanowi  zabawę,  to  chłopcy  już  tego  tak  nie  traktują.  Buntują  się, uciekają, płaczą czy nawet rodzi się w nich agresja. Ci natomiast, którzy nie umieją się sprzeciwić, czują się upokorzeni. Odbierają to jako odebranie im godności. Są po prostu inni. A to wcale nie wynika z uwarunkowań społecznych, ale z   natury,   ponieważ   taka   reakcja   chłopców   jest   powszechna.   Zajęcia   w przedszkolach typu „Ala jest chłopcem, a Jaś dziewczynką” – a jest to jeden z przykładów – prowadzą do dezintegracji psychiki dziecka i zaburzeń osobowościowych na całe życie. Jak czytamy we wspomnianej recenzji, czterolatek widzi różnicę między rolą mamy i taty, ale nie ma zielonego pojęcia, że dorośli nazywają je rolami płciowymi. Są to problemy dorosłych, które przetworzono na program  dla  dzieci.  W  ten  sposób  manipuluje  się  dziećmi,  obarczając  je problemami dorosłych, których one nie rozumieją.

Ukrytym celem takich programów jest ideologia gender, aby przygotować grunt pod małżeństwa homoseksualne. Autorzy takich programów są gotowi poświęcić łzy i cierpienie dziecka, jego zdrowie psychiczne dla uzasadnienia racji bytu związków tej samej płci. Dzieci stają się tu ofiarami walk światopoglądowych prowadzonych przez dorosłych, którzy chcą zburzyć dotychczasowy model małżeństwa  i rodziny. Takie  działania  ujawniają  bezwzględność  ich  autorów, a względem dzieci stanowią barbarzyństwo. Składa się doniesienie do prokuratury, że nauczyciel nakrzyczał w szkole na ucznia, a funduje się piekło przedszkolakom. Oto skutek programowego wdrażania w UE światopoglądu liberalnego: ideologia staje się ważniejsza od dobra i zdrowia dziecka. Kierowanie się zasadą „ideologia ważniejsza od człowieka” jest bardzo niepokojącym sygnałem. W przeszłości takie myślenie doprowadziło do powstania systemów totalitarnych.

Nagminne stają się już zdarzenia podobne do tego, które ostatnio miało miejsce w Norwegii. Nie należy ona wprawdzie do UE, ale promuje te same antywartości. Otóż służba ochrony małoletnich odebrała rodzinie pięcioro dzieci, w tym niemowlę, oskarżając rodziców o chrześcijański radykalizm, ponieważ córki tej rodziny zaśpiewały chrześcijańską pieśń w publicznej szkole oraz głosiły prawdy wiary. Przeraża  dysproporcja  między  czynem  a  konsekwencjami.  Rozdziela  się rodzinę,  niszczy  ją,  zadaje  niewyobrażalny  ból  chrześcijańskim  rodzicom  i dzieciom,  lecz  nie  czyni  się  tego  względem  szerzących  poglądy liberalnoobyczajowe. Jest to rażące narzucanie jednego światopoglądu. Mamy do czynienia z zaplanowaną indoktrynacją, a ta jest właściwa formacjom totalitarnym.

Anna  Pawełczyńska,  nieżyjąca  już  profesor  socjologii,  w  swojej  książce Głowy hydry, poświęconej złu, nazwała liberalizm „totalitaryzmem liberalnym”. Wg niej liberalizm w sposobie działania na ludzką świadomość stanowi kontynuację totalitaryzmu komunistycznego. Jest to totalitaryzm atakujący ludzką świadomość i odbierający człowiekowi możliwość niezależnego myślenia. Według niej najbardziej spektakularna przemoc dotyczy dzisiaj gwałcenia ludzkiej świadomości poprzez manipulowanie nią. Na naszych oczach rodzi się totalitaryzm światopoglądowy o obliczu liberalizmu, rzekomo demokratycznego.

Tak zwany liberalizm demokratyczny jest niebezpieczny, ponieważ ma cele o charakterze totalitarnym. Dla siebie żąda całkowitej wolności w propagowaniu własnych idei (żadnych ograniczeń), ale w imię tej samej demokratycznej wolności zabrania innym mieć odmienne poglądy: ośmiesza je, albo dowodzi, że naruszają cudzą wolność. W miejsce przykazań Bożych lansuje program poprawności politycznej  jako zestaw przekonań  „jedynie  słusznych”.  Każdy  opór  naraża  na marginalizację.

Ideologia liberalna ma na celu przeprowadzenie rewolucji kulturowej i zbudowanie innego porządku wartości niż porządek chrześcijański. Jest to wyraźna walka z Bogiem.

W związku z tym środowiska liberalne dążą do zapewnienia  sobie  monopolu  na  rynku  mediów, aby  poprzez  manipulację  móc narzucać ludziom własne poglądy. Oni nie eliminują swoich przeciwników siłą – oni podstępnie zmieniają ich świadomość.
Działania te często nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Sztandarowym hasłem, pod którym środowiska liberalne przeprowadzają rewolucję kulturową, jest tolerancja.

Tolerancja jest poszanowaniem cudzych poglądów, wierzeń, uczuć itp. Stosowanie tego pojęcia przez środowiska liberalne w odniesieniu do wybranych grup skutkuje naruszaniem dóbr innych obywateli. Tworzy się podział na objętych parasolem tolerancji i nieobjętych nim. Ci drudzy jak chrześcijanie zaczynają być dyskryminowani i społecznie marginalizowani. Objętym zaś parasolem tolerancji zezwala się na perwersyjne myślenie i działania. Tak oto z głębokim zrozumieniem i współczuciem  uczestniczki  czarnego  marszu  kobiet  przyjęły  wyznanie  jednej  z nich, iż usunęła ciążę, ponieważ sześćdziesięciometrowe mieszkanie nie pozwalało jej godnie wychować trzeciego dziecka. Zwyrodnieniem  jest mówienie, że dla dobra własnego i dziecka nie pozwoliło mu się żyć. Ale aberracją jest chwalić się tym publicznie. Dwa tysiące lat temu apostoł Paweł pisał o takich ludziach, że szczycą się tym, czego powinni się wstydzić (Flp 3, 19).

Oto jaką mentalność skrywa hasło ‘tolerancja’. Usprawiedliwia się naganne zachowania i jeszcze je wychwala. Tolerancja w wydaniu liberalnym utożsamia się z tolerowaniem, czyli z pobłażliwym traktowaniem tego, co naganne. Coś jest złe, ale  to  tolerujemy  (zresztą  sam  termin  ‘tolerancja’  pochodzi  od  czasownika ‘tolerować’). Tzw. liberalizm demokratyczny świadomie zaciera różnicę między dobrem a złem, która to różnica stanowi fundament poprawnego funkcjonowania każdego społeczeństwa. Chrześcijaństwo mówi zaś o szacunku dla każdego. Szacunek dla każdego chroni przed powyższymi wynaturzeniami, ponieważ ma na uwadze dobro wszystkich, a nie wybranych grup. A że chroni dobro każdego, ma też odwagę powiedzieć, że coś jest naganne, że narusza czyjeś dobro.

Chrześcijaninie! Tolerancja to chwytliwe hasło, podsuwane ci, abyś nie śmiał skrytykować tego, co naganne. Wielu nabiera się na to. Myślą trzeźwo, ale nie ujawniają się z tym, ponieważ boją się, że zostaną posądzeni o nietolerancję. Szanujmy wszystkich i dlatego miejmy też odwagę mówić wyraźnie, że coś jest naganne.

Jesteśmy w Europie świadkami działań opresyjnych. Niektóre państwa europejskie próbują zniszczyć ludzkie sumienia. W Holandii aborcje stały się obowiązkowym treningiem dla położników i ginekologów. W Irlandii kierownika urzędu  stanu  cywilnego,  który  nie  będzie  uczestniczył  w  ceremonii  zawarcia związku  przez  homoseksualistów  można  skazać  na  6  miesięcy  pozbawienia wolności.

Najczęściej nie robi się tego wszystkiego w sposób jawny. Bocznymi drzwiami wprowadza się do Parlamentu Europejskiego różne inicjatywy, które są absolutnie poza jego kompetencjami. Chodzi m.in. o kwestie rodziny, które nie powinny być w ogóle przedmiotem obrad Parlamentu, bo zgodnie z traktatem, są pozostawione poszczególnym  państwom.  Tymczasem  ciągle  wprowadza  się  na  jego  obrady kwestie rodziny i głosuje jako rezolucje. Rezolucja nie jest prawem, jedynie opinią Parlamentu. Ale kto z mieszkańców UE wie o tym i dostrzega różnicę miedzy rezolucją a prawem. Wszyscy później sądzą, że do niczego niezobowiązująca rezolucja to nowe prawo. A to nieprawda. Lecz przemilcza się to, co dowodzi zakłamania, żerowania na ludzkiej niewiedzy, czyli manipulowania ludźmi. Przedstawiciele UE jako promotorzy takich działań nie mają szacunku dla swoich obywateli.  Posługują się  zakłamaniem  w osiąganiu  własnych  celów. Popatrzmy, przykładowo, na to, jak komentują oni wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Mienią się stróżami demokracji, a nie chcą zaakceptować demokratycznie dokonanego wyboru. Nic dziwnego. Ich hasłem jest tolerancja, czyli przyklaskiwanie tylko jednej części społeczeństwa. W ten sposób zaszczepia się w tym społeczeństwie nietolerancję względem innych. Oto do czego prowadzi idea tolerancji promowana przez środowiska liberalne: rodzi nietolerancję.

Drogi chrześcijaninie!  Może nawet nie zdajesz sobie  sprawy  z tego,  jak zmasowany atak został przypuszczony w UE na wiarę i wartości chrześcijańskie. Przykre jest to, że instytucje unijne nie chcą być tu arbitrem. Jest to zaprzeczenie równości, swobód obywatelskich i w końcu demokracji. Ta forma prześladowania nie zadaje cierpienia twemu ciału, ale gorzej – niszczy twoją świadomość, twoje ‘ja’,   abyś   nie   umiał   myśleć   samodzielnie.   Jest   to   działanie   opresyjne, prześladowanie gorsze niż ból zadawany ciału.

Trzeba mieć szeroko otwarte oczy i krytycznie oceniać to, co podają media: prasa, telewizja, radio czy Internet. Poza wyjątkami nie dbają one o rzetelny przekaz informacji, ale manipulują nimi, aby osiągać własne cele, cele przeciwne wierze w Chrystusa i zdrowemu rozsądkowi. Jako chrześcijanie nie ulegajmy myśleniu liberalnemu, ponieważ jest to kultura śmierci, cywilizacja samounicestwienia. Bo do tego zmierza człowiek, który chce zabijać nienarodzone dzieci z najbłahszych powodów, który bez skrupułów prowadzi eksperymenty na przedszkolakach, który chce usypiać staruszków i chorych, który niszczy rodzinę, który posługuje się manipulacją, co znaczy, iż oszukuje, który w imię tolerancji dla inaczej myślących sam nie szanuje poglądów inaczej myślących, który przekonuje ludzi, że zło też jest dobrem, ale nie dopuszcza do głosu tych, którzy są innego zdania itd.

Chrześcijaninie, nie karm się kłamstwami, bo nie zorientujesz się nawet, kiedy zaczniesz podzielać poglądy liberalne. A te odwiodą cię od wiary, ponieważ taki jest ich cel. Totalitaryzm liberalny nie eliminuje przeciwników – on zmienia ich świadomość.

Oglądaj zatem i słuchaj programów rzetelnych stacji telewizyjnych i radiowych oraz czytaj prasę rzetelnych wydawców!

Pan Jezus zapowiada w dzisiejszej Ewangelii, że z powodu Jego imienia będziemy prześladowani i znienawidzeni. Ma to już miejsce i to w cywilizowanej Europie. Za tydzień uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Przyjdźmy do naszych  kościołów  tłumniej  niż  zazwyczaj. Przyprowadźmy  naszych  znajomych, namówmy obojętnych religijnie i oddajmy chwałę naszemu Panu. Pokażmy światu, jak wielu jest trzeźwo myślących.

Zakończmy tę homilię słowami Chrystusa z dzisiejszej liturgii: „Nabierzcie ducha i ponieście głowy, oto zbliża się wasze ocalenie” (Łk 21, 28). Amen.


3.  Konferencja "Oblicza dumy Polaków"

Konferencje z cyklu „oblicza” organizowane są co roku z racji przypadającego w styczniu święta patrona dziennikarzy – Świętego Franciszka Salezego.
W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się 25-02-2017 roku sympozjum pt. „Oblicza dumy Polaków”.

  Spotkanie otworzył Rektor założyciel uczelni, Ojciec dr Tadeusz Rydzyk CSsR:
     – Bóg, Honor i Ojczyzna – i z tego, z naszych osiągnięć wypływa nasza duma. Dziękujemy za to. Tego by nie było też bez prawdy i dziennikarzy. Dziennikarze to jest wielki dar albo wielkie nieszczęście. Ja sobie tak wyobrażam dziennikarza – żeby miał wiarę w Pana Boga, żeby był wykształcony, kompetentny i żeby miał narzędzia do sprawowania tej posługi – mówił dyrektor Radia Maryja.

     Ksiądz Biskup Adam Lepa, członek Rady ds. Środków Społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski, wygłosił wykład pt. „Duma z bycia Polakiem w ujęciu Ojca Św. Jana Pawła II”:
– Autorzy piszący o relacjach Jana Pawła II z Polską podkreślają, że Ojczyna była jego siłą i atutem. Żył Polską, dlatego był dumny z polskości. Tą dumą dzielił się szczodrze z innymi – wskazywał  Ksiądz Biskup.

         Redaktor Witold Gadowski poruszył temat dot. poczucia dumy z wierności prawdzie. W tym kontekście skupił się na roli dziennikarzy:
– Wydaje mi się, że mówienie dziś o dziennikarzu to mówienie o dwóch rzeczach, które są niesłychanie istotne – o tym, że dziennikarz musi być pokorny wobec prawdy, wobec świata, wobec tego, o czym ma opowiadać. I musi być pełen szacunku wobec ludzi, którym to będzie opowiadał, wobec publiczności. Nie jest prawdą, że ciemna masa wszystko kupi. I nie jest prawdą, że nasi odbiorcy, jak stwierdził jeden z bardzo fetowanych dziennikarskich celebrytów, są coraz durniejsi i przekaz musi być coraz głupszy – zaznaczył Redaktor Witold Gadowski.

       Prelekcje na dzisiejsze sympozjum przygotowali też: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, Wicepremier i Minister Kultury Profesor Piotr Gliński oraz Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i TV Trwam.

MATERIAŁY WIDEO

Radio Maryja (albo :
YouTube:  Sympozjum Oblicza dumy Polaków cz.I)

Sympozjum Oblicza dumy Polaków: "Otwarcie" – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR
Sympozjum Oblicza Dumy Polaków „Poczucie dumy z militarnych dokonań Polaków” – Antoni Macierewicz, minister Obrony Narodowej
                                                                    (albo https://www.youtube.com/watch?v=i_hdHSQWP9k)
Sympozjum Oblicza Dumy Polaków „Poczucie dumy z kultury i dziedzictwa narodowego” – dr Mateusz Werner
                                                                    (albo https://www.youtube.com/watch?v=X1P-eLiAK3k)
Sympozjum Oblicza Dumy Polaków „Duma z poczucia polskości”- dr Jarosław Szarek
                                                                     (albo https://www.youtube.com/watch?v=vfJZQTC6iwg)
Sympozjum Oblicza dumy Polaków: "Poczucie dumy z wierności prawdzie" – red. Witold Gadowski
                                                                     (albo https://www.youtube.com/watch?v=9JakNVjOq3c)
Sympozjum Oblicza dumy Polaków: „Duma z bycia Polakiem w ujęciu Świętego Jana Pawła II” – ks. bp Adam Lepa
                                                                     (albo https://www.youtube.com/watch?v=i5qjM9ckqk4)

- - - - -
Audycja "Rozmowy niedokończone" z Biskupem Adamem Lepą  (albo https://www.youtube.com/watch?v=YOO2Giop0nE)
Ks. bp Adam Lepa – współorganizator  sympozjum „Oblicza dumy Polaków” i autor wystąpienia Duma z bycia Polakiem w ujęciu Świętego Jana Pawła II – w rozmowie z Ojcem Dawidem Wilczyńskim CSsR opowiada o współczesnych wymiarach polskiego patriotyzmu i powodach do dumy narodowej.

4. WSKSIM: Konferencja „Odpowiedzialność Przedsiębiorców Za Polskę”   


W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja gospodarcza zatytułowana „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”. Jej współorganizatorem był nowo powstały Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, który funkcjonuje przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

Konferencję otworzył rektor-założyciel toruńskiej uczelni, Ojciec dr Tadeusz Rydzyk CSsR:
       – Potrzebna jest dobra gospodarka, dobre przedsiębiorstwa, nastawione nie tyle na pieniądze, ile na człowieka. Życzę, by była w tym wszystkim etyka – powiedział o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

     Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu mówił o wolności gospodarczej i czynnikach ją ograniczających oraz o odpowiedzialności przedsiębiorców. Wskazał, że rynek nie może funkcjonować bez państwa. Dodał, że zadaniem państwa jest stworzenie szerokiej sfery swobód i wolności, a idea szybkiego rozwoju musi być powiązana z ideą sprawiedliwości.
       – Sądzę, że ta konferencja rozpoczyna coś, co będzie pamiętane w polskiej historii gospodarczej, w polskiej historii. Musimy zacząć zupełnie inaczej mówić, myśleć i działać w Polskiej gospodarce – wskazywał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

     Polska potrzebuje zrównoważonego rozwoju – podkreślał w Toruniu Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki:
        – Żeby nie było takiego sztywnego podziału na Polskę A i na Polskę B., żeby te miasta mniejsze i tereny wiejskie mogły się jak najlepiej rozwijać – zaznaczył wicepremier Mateusz Morawiecki.

       Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zapowiedział, że rząd zamiast prywatyzować, będzie odbudowywać majątek narodowy:
      – Przed spółkami Skarbu Państwa jest wielkie zadanie budowy tego majątku, który powinniśmy pozostawić następnym pokoleniom – przypomniał minister Henryk Kowalczyk.  

      Wiceprezes PZU Andrzej Jaworski wygłosił referat zatytułowany „Ekonomia a porządek moralny”:
             – Musimy wrócić do naszych korzeni, gdzie przedsiębiorca nie był osobą żyjącą poza światem moralnym, poza światem etycznym, że dla przedsiębiorcy nie powinny się liczyć tylko wykresy, słupki, ale powinien się liczyć żywy człowiek – tak jak naucza Kościół – podkreślił Andrzej Jaworski.

       Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło jako bariery rozwoju polskich firm wskazał m.in. niską innowacyjność i ich rozdrobnienie. Dodał, że plan odpowiedzialnego rozwoju jest wyzwaniem i korzyścią dla przedsiębiorców:
             – Posiadanie strategii jest bardzo ważne. Taką strategię ma każdy człowiek. Myśli sobie, co będzie w przyszłości. Dzieci chcą skończyć szkołę, pójść na studia, ożenić się, mieć dzieci – to są te plany. Państwo polskie również musi mieć plan, co chce osiągnąć w przyszłości – tłumaczył Zbigniew Jagiełło.

        Z kolei Prezes zarządu spółki Orlen Wojciech Jasiński podkreślił, że gwarancją silnego państwa są duże, silne przedsiębiorstwa:
        – Państwo współczesne, aby być silne, musi także reprezentować społeczeństwo, musi być państwem bogatym, musi być państwem zasobnym. Społeczeństwo musi wytworzyć przedsiębiorczość, silną przedsiębiorczość – akcentował Wojciech Jasiński.

           Wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska Anna Milewska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że ekologia jest nie tylko wyzwaniem dla gospodarki,  ale siłą napędową do dbałości o człowieka:
        – Nie ma żadnego wzrostu gospodarczego, nie ma żadnej dbałości o człowieka czy obywatela, jeśli nie ma dbałości o otocznie, czyli o środowisko. Jeśli dbamy o siebie, dbamy o swoją rodzinę i dom, to dbamy o środowisko – zaznaczyła Anna Milewska.

W konferencji uczestniczyli mali i średni przedsiębiorcy oraz przedstawicie dużych spółek i podmiotów gospodarczych z całej Polski. Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej planują już kolejne konferencje na ważne dla Polski tematy.


MATERIAŁY WIDEO
Mateusz Morawiecki: „Polityka rozwoju – koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B
Anna Milewska: „Ekologia – szansa czy bariera dla przedsiębiorców
Wojciech Jasiński: „Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za państwo
Zbigniew Jagiełło: „Wspieranie przedsiębiorców przez system bankowy
Andrzej Jaworski: „Ekonomia a porządek moralny
Henryk Kowalczyk: „Budowa majątku narodowego przez spółki Skarbu Państwa
Jarosław Kaczyński: „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę
o. Tadeusz Rydzyk CSsR – Otwarcie - - END