Spis treści  (interaktywny)


Ostatni punkt to novum.
Myślę, żeby to nowum powtarzać w każdym miesiącu
(jeśli nie będzie wyraźnych sprzeciwów!).
Uzasadnienie:
- powinnyśmy wiedzieć, z jakimi treściami się
stykamy, będąc w kontakcie z internetem.1. Rozwijające swą bazę rekolekcyjną ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa prosi o finansowe wsparcie

..akcja zbierania funduszy dobiegnie końca 30 listopada.
Traktujmy ten czyn jako "inwestycję" w przyszłość albo jako świąteczny, mikołajkowy prezent wspomagając fundusz, otwarty  dla wpłat do końca listopada, na przystosowanie domu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=32ce5147483fde852b93f4915b2b2131

Byliśmy parę lat temu w Rogowie (patrz opis  na naszym portalu).
Warto odnowić informacje o tym niezwykłym miejscu i o ludziach (świeckich), tworzących środowisko przeciwwstawiających się złu przez modlitwę i pracę realizowaną
w prostej braterskiej, prawie zakonnej regule życia z innymi i dla innych.

Posłuchaj i popatrz na wypowiedź księdza Sławomira Sosnowskiego - duszpasterza tego środowiska w Olszy, który uzasadnia realizowanie wezwania Marty Robin.
To wezwanie odnosi się teraz głównie do
nas, świeckich, wspomagających tworzenie fundamentu naszych (katolickich) myśli i czynów, rozwijających strukturę "ognisk miłości".
Myślę, że o ogniskach miłości można myśleć jak o Słońcu zanurzonym w oceanie kosmosu. W zimnym oceanie niechęci, walki i złoczynienia, ognisko miłości to źródło życiodajnego ciepła, potrzebnego nam, naszym bliskim, naszym sąsiadom.

Skorzystajmy z Konto bankowego PKO S/A. O/Łódź 98 1240 1545 1111 0000 1166 3489.
www.ogniskomilosci.pl

 Olsza 33, 95-053 Rogów, tel. 893 468 233,  46 873 86 05; olszaognisko@gmail.com2. APEL do łódzkiego środowiska SRK AŁ w sprawie przyjęcia uczestników Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku (ŚDM2016)

Nasz duszpasterz (Koło nr20 przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła) - ksiądz Wiesław Kamiński jest koordynatorem  działań naszej diecezji w kwestii organizowania pobytu młodych (głównie zza wschodniej granicy).
Na ostatnim spotkaniu  podjęliśmy, w ramach naszej grupy zobowiązania co do zakwaterowania i zapewnienia przynajmniej śniadania pojedynczych (1+1) osób w naszych rodzinach.
Prosimy Szanowne Grono ARK AŁ o zastanowienie się nad swoją osobistą (/rodzinną) aktywnością w tym względzie.
Z góry serdecznie dziękujemy za pozytywny odzew.

3. PETYCJA do Decydentów w sprawie zaprzestania finansowania IN-VITRO przez wszystkich obywateli

Szanowni Państwo,
piszę dziś zarówno do osób, które są zadeklarowanymi przeciwnikami in vitro, jak i do osób, które mają wątpliwości co do tego, czy metodę tę należy zwalczać czy wspierać. Szczegóły po kliknięciu na link: http://www.citizengo.org/pl/stop-finansowaniu-in-vitro-z-naszych-pieniedzy

Adresaci petycji:  Jarosław Kaczyński, Prezes PiS, Beata Szydło, Wiceprezes PiS

Szanowna Pani Prezes, Szanowny Panie Prezesie,

Zwracam się z prośbą o natychmiastowe wycofanie się z powołanego przez ustępujący rząd programu in vitro po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

W ramach programu szansę na przeżycie otrzymuje tylko jedna na piętnaście ze stworzonych istot ludzkich.

Sprzeciwiam się temu, aby tak nieetyczny proceder finansowany był z naszych wspólnych pieniędzy.

Z poważaniem
http://www.citizengo.org/pl/stop-finansowaniu-in-vitro-z-naszych-pieniedzy
Kliknij, aby podpisać petycję.

Ustępujący niebawem minister zdrowia Marian Zembala w ostatnich dniach swojego urzędowania przedłużył program finansowania in vitro z budżetu państwa aż do 2019 r. Tylko dwa pierwsze lata obowiązywania programu kosztowały życie aż 30 tysięcy zarodków. Zachęcam Państwa do podpisania petycji, którą kierujemy do liderów PiS (Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło), aby nowy rząd jak najszybciej powstrzymał takie nieetyczne praktyki:

http://www.citizengo.org/pl/stop-finansowaniu-in-vitro-z-naszych-pieniedzy

Jeśli ciągle nie mają Państwo zdania na temat in-vitro i wahają się, czy protestowanie w tej sprawie jest słuszne, zachęcam do zapoznania się z rzetelnymi danymi zebranymi przez autora petycji, którym jest mój Mąż :)

"Zapłodnienie in vitro niewątpliwie służy realizacji bardzo szlachetnego celu – dzięki tej metodzie wiele bezpłodnych par, otrzymuje szansę na poczęcie dziecka. Każde urodzone dziecko zaś jest wielką radością. Nawet najbardziej szlachetny cel nie może być jednak realizowany kosztem czyjegoś życia, dlatego trzeba szukać innych sposobów pomagania takim parom.

Statystyki dotyczące in vitro są dramatyczne. Według oficjalnych danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, do 18 września 2014 r. wytworzono 33 479 zarodków. Dziewięć i pół miesiąca później – 2 lipca 2015 roku Ministerstwo podało, że z tych zarodków urodziło się 2 287 dzieci. Oznacza to, że statystycznie tylko jednemu na piętnaście stworzonych w ramach rządowego programu istot ludzkich dane jest się urodzić. Pozostałe giną w czasie procedury in vitro lub zostają skazane na "niebyt” w zamrażarkach. Do tej pory taki los spotkał już ponad 30 tysięcy istot ludzkich.

Sprzeciw budzić musi nie tylko fakt, że państwo patronuje tak nieetycznemu procederowi, ale także to, że za jego realizację płacimy my wszyscy z naszych podatków. Do tej pory rządowy program kosztował już 260 milionów złotych. Do 2019 roku wydanych ma zostać kolejnych 300 milionów. Każdy z nas dołożył więc już ponad 10 zł do realizacji programu i dołożyć ma drugie tyle.

Co prawda, nowy rząd nie zdążył jeszcze się ukonstytuować, ale warto już teraz apelować o zastopowanie programu, tak aby była to jedna z pierwszych decyzji, którą podejmie on po objęciu władzy. Każdy dzień zwłoki oznaczać będzie kolejnych kilkadziesiąt istot ludzkich skazanych na śmierć."

Petycję kierujemy do liderów Prawa i Sprawiedliwości: Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło. Gdy nowy minister zdrowia obejmie władzę, petycję przekażemy także jemu. Warto działać!

Czy nowi rządzący nas usłyszą? Na pewno. A czy posłuchają? To dopiero zweryfikujemy. Spróbujmy zebrać jak najszybciej 40 tysięcy podpisów! Zaprośmy znajomych do podpisania petycji.

Link do petycji: http://www.citizengo.org/pl/stop-finansowaniu-in-vitro-z-naszych-pieniedzy

Serdecznie pozdrawiam wraz z Autorem petycji oraz całym Zespołem CitizenGO,

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Campaigns Director CitizenGO Polska
 

4. DEKLARACJA w związku z dokumentem końcowym synodu o rodzinie. Autor:  Biskup Bernard Fellay FSSPX - Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (Przełożony tzw. lefebrystów)

czwartek, 29 października 2015

Dopisek redakcyjny SRK AŁ

Biskup Bernard Fellay jest lefebrystą. Lefebryści nie chcą należeć do wspólnoty katolickiej. Zaznaczali swój inny "punkt widzenia" na misję KK za czasów Jana Pawła II. Nie potrafili także zadeklarować pisemnego porozumienia z Papieżem Benedyktem XVI.  Papieżowi Franciszkowi zarzucają modernizm i lekceważenie tradycji.
To dla nas katolików to sytuacja trudna.
W  obliczu nasilających się destrukcyjnych
sił zewnętrznych należy dostrzegać pojawiające się wewnątrz struktury naszego Powszechnego Kościoła "pęknięcia wewnętrzne".
Należy dostrzegać wysiłek Papieża Franciszka ukierunkowany na podtrzymywanie tej chwiejnej równowagi sił!
Wspomagajmy
Piotra naszych czasów modlitwą i czynem !

http://rzymski-katolik.blogspot.com/2015/10/bp-bernard-fellay-fsspx-deklaracja-w.html
Dokument końcowy drugiej sesji synodu poświęconego rodzinie, opublikowany 24 października 2015 r., miast przedstawiać konsensus ojców synodalnych okazał się wyrazem kompromisu między głęboko rozbieżnymi stanowiskami. Owszem, zawiera on przypomnienia doktrynalne na temat małżeństwa i rodziny katolickiej, dają się w nim jednak również zauważyć pożałowania godne niejasności oraz pominięcia, a zwłaszcza widoczne wyłomy w dyscyplinie kościelnej, poczynione w imię relatywistycznego miłosierdzia pastoralnego. Ogólnie rzecz biorąc tekst wywołuje wrażenie chaosu, który z pewnością zostanie wykorzystany przeciw stałemu nauczaniu Kościoła.

Dlatego też uważamy za rzecz konieczną potwierdzić prawdę otrzymaną od Chrystusa odnośnie do 1º roli papieża i biskupów oraz 2º rodziny i małżeństwa. Czynimy to w tym samym duchu, który pobudził nas do skierowania przed drugą sesją tegoż synodu prośby do papieża Franciszka.

1. Rola papieża i biskupów (1)
Jako synowie Kościoła katolickiego wierzymy, że biskup Rzymu, następca świętego Piotra, jest Wikariuszem Chrystusa, a jednocześnie zwierzchnikiem całego Kościoła. Właściwą dlań władzą jest jurysdykcja; w stosunku doń pasterze oraz wierni Kościołów partykularnych, odrębnie lub też wspólnie zgromadzeni, również w ramach soboru, synodu czy też konferencji episkopatów, są związani obowiązkiem hierarchicznej podległości oraz prawdziwego posłuszeństwa.

Bóg ustalił ten porządek, aby Kościół Chrystusowy – zachowując z biskupem Rzymu jedność łączności duchowej i wyznając tę samą wiarę – stanowił jedną owczarnię pod wodzą jednego pasterza. Święty Kościół Boży jest w sposób boski ustanowiony jako społeczność hierarchiczna, w której władza rządzenia wiernymi pochodzi od Boga, poprzez papieża i biskupów, którzy są mu poddani (2).

W chwili, gdy najwyższe Magisterium papieskie wyraziło autentyczne znaczenie prawdy objawionej, zarówno w kwestiach dogmatycznych, jak i dyscyplinarnych, nie leży w kompetencji niższych szczebli władzy i hierarchii kościelnej – takich jak konferencje episkopatu – dokonywanie w nim zmian.

Znaczenie świętych dogmatów, które ma być zachowane po wsze czasy, jest tym, które Magisterium papieża i biskupów wyłożyło raz na zawsze i od którego nigdy nie może odstąpić. Zatem duszpasterska troska Kościoła w swoim miłosierdziu winna zacząć od uleczenia nędzy ignorancji, pouczając dusze o prawdzie, która ich zbawia.

W hierarchii tak ustanowionej przez Boga, w sprawach wiary i nauczania prawdy objawione zostały powierzone apostołom i ich następcom, papieżowi oraz biskupom, jako boski depozyt, aby go wiernie strzegli i wykładali z powagą autorytetu. Depozyt ten jest zawarty, jako w swych źródłach, w księgach Pisma Świętego oraz w niepisanych tradycjach, które otrzymane przez apostołów od samego Chrystusa lub też przekazane jakby z ręki do ręki przez apostołów, podyktowane przez Ducha Świętego, dotarły do nas.

Kiedy Kościół nauczający ogłasza znaczenie tych prawd zawartych w Piśmie oraz w Tradycji, narzuca je wiernym z powagą autorytetu, aby wierzyli weń jako w rzeczy objawione przez Boga. Błędnym jest też twierdzenie, że rolą papieża i biskupów jest jedynie zatwierdzenie tego, co im podsuwa sensus fidei czy też wspólne doświadczenie Ludu Bożego.

Jak już to pisaliśmy w naszej usilnej prośbie do Ojca Świętego: „Nasze zaniepokojenie wynika stąd, że św. Pius X w encyklice Pascendi potępił takie właśnie dopasowywanie doktryny katolickiej do rzekomych potrzeb współczesności. Pius X i Wy, Ojcze Święty, otrzymaliście pełnię duchowej władzy nauczania, uświęcania i rządzenia w posłuszeństwie wobec Chrystusa, który jest Głową i Pasterzem trzody we wszystkich czasach oraz w każdym miejscu, a którego wiernym namiestnikiem na tej ziemi powinien być każdy papież. Przedmiot dogmatycznego potępienia nie może z biegiem czasu stać się dozwoloną praktyką duszpasterską”.

Z tego powodu abp Marcel Lefebvre w swej Deklaracji z 21 listopada 1974 r. napisał: „Żadna władza, nawet najwyższa w hierarchii, nie może nas zmusić do porzucenia lub umniejszenia wiary katolickiej, którą to Magisterium Kościoła jasno wykłada i wyznaje od ponad dziewiętnastu stuleci. Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty” (3).

2. Małżeństwo i rodzina katolicka
Co się tyczy małżeństwa, to Bóg zapewnił wzrost rodzaju ludzkiego ustanawiając małżeństwo, będące trwałym i dożywotnim związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety (4). Małżeństwo ochrzczonych jest sakramentem, gdyż Chrystus wyniósł je do tej godności; małżeństwo i rodzina są więc z ustanowienia boskiego i naturalnego.

Pierwszym celem małżeństwa jest spłodzenie i wychowanie potomstwa – żadna ludzka wola nie ma prawa ich wykluczyć poprzez czyny, które byłyby temu celowi przeciwne. Drugim celem małżeństwa jest wzajemna pomoc, jaką udzielają sobie małżonkowie, a także zaradzenie pożądliwości.

Chrystus ustanowił, że jedność małżeństwa będzie ostateczna, zarówno dla chrześcijan, jak i dla wszystkich ludzi. Jedność ta cieszy się taką nierozerwalnością, że węzeł małżeński nie może być rozwiązany ani za obopólną zgodą, ani z wyroku ludzkiego: „co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza” (5). W przypadku małżeństwa sakramentalnego ochrzczonych jedność i nierozerwalność wynikają również z faktu, że jest ono znakiem jedności Chrystusa ze swą Oblubienicą.

Wszystko, co ludzie mogliby ustanowić lub uczynić wbrew jedności lub nierozerwalności małżeństwa, nie odpowiada w żadnej mierze ani temu, czego wymaga natura, ani dobru społeczności ludzkiej. Co więcej, na wiernych katolikach ciąży doniosły obowiązek nie poprzestawania wyłącznie na ślubie cywilnym i nie pomijania ślubu kościelnego, nakazanego przez Kościół.

Przyjęcie Eucharystii (czyli komunii sakramentalnej) wymaga stanu łaski uświęcającej i jedności z Chrystusem przez miłość Bożą (caritas); Eucharystia wzbogaca tę miłość i oznacza jednocześnie miłość Chrystusa do Kościoła, który jest z Nim zjednoczony jako Jego jedyna Oblubienica. Dlatego też ci, który świadomie, wbrew prawom Bożym i Kościoła, żyją w związkach pozamałżeńskich (konkubinatach) lub nawet cudzołożnych, dając zły przykład braku sprawiedliwości i miłości nie mogą być dopuszczeni do komunii eucharystycznej i są uznawani są grzeszników publicznych: „kto by opuszczoną żonę pojął, cudzołoży” (6).

Aby uzyskać odpuszczenie grzechów w ramach sakramentu pokuty, konieczne jest szczere postanowienie poprawy, dlatego też ci, którzy nie chcą porzucić życia w nieuregulowanych związkach, nie mogą otrzymać ważnego rozgrzeszenia (7).

Zgodnie z prawem naturalnym człowiek ma prawo do korzystania ze swej seksualności tylko w ramach prawowitego małżeństwa, zachowując granice ustalone przez moralność. Z tego też powodu homoseksualizm przeciwstawia się ustanowionemu przez Boga prawu naturalnemu. Związki pozamałżeńskie, konkubinaty, cudzołóstwa, także homoseksualne, oznaczają nieuporządkowanie przeciwne wymogom Bożego prawa naturalnego, są zatem grzechami; nie można dostrzec w nich jakiegokolwiek przejawu dobra moralnego, choćby umniejszonego.

Prawo naturalne nie zna wyjątków dla obecnych błędów i ludzkiego prawodawstwa przeciwnych świętości małżeństwa i czystości obyczajów, gdyż Bóg, w swej nieskończonej mądrości, inaczej niż ludzcy ustawodawcy, dając swoje prawo przewidział wszystkie przypadki i wszystkie okoliczności. Dlatego też nie można uznać tzw. moralności sytuacyjnej, w której chce się dostosować zasady postępowania wskazane przez prawo naturalne do zmiennych okoliczności różnych kultur. Rozwiązywanie problemów w zakresie moralności nie może być pozostawione jedynie sumieniom małżonków czy też duszpasterzy; prawo naturalne narzuca się sumieniu jako zasada postępowania.

Troska Dobrego Samarytanina wobec grzesznika objawia się w miłosierdziu, które nie paktuje z grzechem – podobnie jak lekarz, który chcąc skutecznie pomóc choremu odzyskać zdrowie nie paktuje z chorobą, lecz pomaga się jej pozbyć. Nie można zrezygnować z ewangelicznego nauczania w imię subiektywistycznego duszpasterstwa, które – choćby wciąż powoływało się na to nauczanie – znosiłoby je w zależności od okoliczności. Nie można udzielić biskupom władzy zawieszania nierozerwalności małżeństwa ad casum, nie prowadząc jednocześnie do zwietrzenia nauki Ewangelii i rozbicia autorytetu Kościoła. Gdyby przyjąć tę błędną perspektywę, to wówczas to, co jest głoszone jako doktryna mogłoby być zaprzeczone w duszpasterstwie i to, co jest zabronione de iure, mogłoby być dozwolone de facto.

W panującym obecnie krańcowym zamieszaniu papież winien – stosownie do swoich obowiązków i w ustanowionych przez Chrystusa granicach – jasno i stanowczo potwierdzić prawdę katolicką quod semper, quod ubique, quod ab omnibus (8) i zapobiec, aby ta powszechna prawda nie została w praktyce i w poszczególnych miejscach (9) zaprzeczona.

Wedle rady Chrystusa vigilate et orate modlimy się w intencji Ojca Świętego: oremus pro pontifice nostro Francisco, i pozostajemy czujni: non tradat eum in manus inimicorum eius (10), aby Bóg nie oddał go w moc nieprzyjaciół jego. Błagamy Maryję, Matkę Kościoła, aby wyjednała dla papieża łaski, które pozwolą mu być wiernym zarządcą dóbr Jej boskiego Syna.


Menzingen, 27 października 2015
+ Bernard Fellay, Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X


Przypisy:
1.Sobór Trydencki, 4 sesja; I Sobór Watykański, konstytucja Dei Filius; dekret Lamentabili, nr 6.
2.Mt 16, 18–19; J 21, 15–17; konstytucja Pastor aeternus I Soboru Watykańskiego.
3.Gal 1, 8.
4.Rdz 2, 18–25.
5.Mt 19, 6.
6.Mt 19, 9.
7.Leon XIII, Arcanum divinae sapientiae; Pius XI, Casti connubii.
8.‘W którą zawsze, wszędzie wszyscy (wierzyli)’, św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium.
9.To znaczy w poszczególnych państwach bądź diecezjach – przyp. tłum.
10.Modlitwa pro summo Pontifice.

Źródło informacji: http://news.fsspx.pl
 http://rzymski-katolik.blogspot.com/2015/10/bp-bernard-fellay-fsspx-deklaracja-w.html#sthash.UBBR9kXu.dpuf5. TORTURY PANA JEZUSA W CIEMNICY (noc z Wielkiego Czwartku na Piątek)

Jezus objawił tę prawdę kilku mistyczkom:
1) S.B.s. Leonia Nastał (1903-1940) Służebniczka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

2) Bł. Maria Magdalena Martinengo (1687-1737) Klaryska Kapucynka

JAK SŁOŃCE ROZJAŚNIĘ DOMY, W KTÓRYCH CZCIĆ MNIE BĘDĄ W TYM TAJEMNICZYM OBRAZIE.
OGRZEJĘ NAJZIMNIEJSZE MIESZKANIA I KAŻDĄ DUSZĘ ZALEJĘ RADOŚCIĄ.
JAKŻE WIELE ŚWIATŁA PROMIENIUJE Z MOICH ZAWIĄZANYCH OCZU

[ słowa Pana Jezusa wypowiedziane 12.09.1939r do zakonnicy L.L. wyjęte z broszury * L Era dello Spirito Santo* - Imprimatur: die 1.03.75. Petrus Severi, ]

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali. Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy. Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków.

S.B.s. Leonia Nastał (1903-1940) Służebniczka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Polska)

       [26 II 1936 r.] Orędzie 63, JEZUS: „Noc w lochu więziennym. Co i ile tam cierpiałem, okryte jest również mrokiem tajemnic. Nie miałem tam świadka, który by patrzył na moje bóle, męki i cierpienia. Chcę tobie odchylić rąbek tych cierpień, bo chcę, byś Mi dała w swym sercu odpoczynek po trudach owej nocy. W tym celu przyjdę dzisiaj do ciebie w Komunii św. Siepacze wtrącili Mnie, po przesłuchaniu u arcykapłanów żydowskich, do więzienia, ale nie zostawili Mnie tam samego. Rozpoczęli ze Mną straszliwą igraszkę wśród ciemności nocnych. Siepacze ustawili się w kątach lochu i odrzucali Mnie jeden drugiemu z całej mocy, jak się odrzuca piłkę. Kiedy im się uprzykrzył ten rodzaj zabawy, chwycili Mnie za ręce i ciągnąc w przeciwne strony, próbowali swoich sił moim kosztem. Równocześnie inni siepacze wbijali ostre iglice w moje ciało. Ile omdlewających bólów cierpiałem wówczas. Wreszcie rzucili Mnie na ziemią. Jeden ze siepaczy stanął na mojej głowie, inny na piersiach, a jeszcze inny na nogach, i cisnęli Mnie do ziemi całą siłą swojego ciężaru. Przechodzili przeze Mnie i w ten sposób [140] stałem się drogą, ale jakże to było bolesne. Deptali po Drodze, która wiedzie do zbawienia, ale oni czynili to dlatego, by Mi urągać, więc dojść do zbawienia nie mogli - bo tam dochodzi się przez miłość, a nie przez urąganie i zelżywość. Byli i tacy, którzy usiłowali wyłamywać poszczególne palce moich rąk, uderzali głowę moją o słup kamienny. Jakaś zaciekłość, iście szatańska, popychała tych nieszczęśników do coraz to nowych okrucieństw i znęcania się nad bezbronną ofiarą. W Sercu moim panowała w czasie tych katuszy niczym niezamącona słodycz, dobroć, litość dla biednych ludzi. Nie wydałem ani jednej skargi, ani jednego wyrzutu niewdzięczności. Usiłowałem wpłynąć swoją łaską na ich dusze, ale serca ich były już zatwardziałe. Nie chcieli sobie odmówić przyjemności, jaką znajdowali w katowaniu Mnie. Milczałem wówczas. Mówić o tym chcę tylko z wybranymi, a przez nich chcę objawić światu cząstkę cierpień owej nocy. Noc ową tak często przeżywałem w mym życiu. Przesuwała się ona przez moją duszę w snach niemowlęcych nawet wówczas, gdy anielskie chóry śpiewały nad Betlejem radosne „ Gloria”. (…) Łącz się ze Mną w moich cierpieniach, ofiaruj Ojcu niebieskiemu moje ukryte cierpienia - za ukryte grzechy, które ranią moje Serce tym bardziej, że je dusze ukrywają i przed spowiednikiem, krzyżując Mnie skrycie w sercu pełnym plugastwa. Pobyt w takich duszach w czasie Komunii świętokradzkiej jest dla Mnie odnowieniem wszystkich katuszy owej strasznej nocy spędzonej w więzieniu. Daj Mi odpoczynek w swoim sercu, odpłacę ci za to w wieczności.” -

Źródło:
"Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010


 

Bł. Maria Magdalena Martinengo (1687-1737) Klaryska Kapucynka (Włochy): 15 ukrytych Mąk-Tortur Pana Jezusa

JEZUS: "Żydzi uważali Mnie za największego złoczyńcę i znęcali się nade Mną w następujący sposób:
1. Powiązali liną nogi i ciągnęli Mnie po kamiennych schodach do lochu. Wrzucili Mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości.
2. Zdarli ze Mnie szaty i kłuli Mnie żelaznymi szpikulcami.
3. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany.
4. Zawiesili Mnie na belce, a luźnym węźle, który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami.
5. Przywiązali Mnie do słupa i ranili Moje Ciało na różne sposoby. Rzucali we Mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami.
6. Przebijali mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami, rozrywali mi skórę i ciało.
7. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza.
8. Na głowę wgnietli Mi żelazną obręcz i oczy zawiązali Mi brudną szmatą.
9. Posadzili Mnie na siedzenie pokryte gwoździami, które wyryły na Moim Ciele głębokie dziury.
10. Na Moje Ciało wyleli rozpalony ołów i żywicę, potem gnietli Mnie na stołku pełnym gwoździ, które coraz głębiej wbijały się w Moje Ciało.
11. Na Moje poniżenie i udrękę, na miejsce wyrwanej brody powtykali druty.
12. Rzucili Mnie na belkę i przywiązali Mnie do niej tak ciasno, że zupełnie nie mogłem oddychać.
13. Gdy tak leżałem na ziemi, deptali po Mnie, a jeden z nich stawiając nogę na Mojej piersi, przebił Mi cierniem język.
14. Do ust wlali mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami.
15. Związawszy Mi na plecach ręce, rózgami wypędzili Mnie z więzienia.

Te moje ukryte cierpienia ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzechy ukryte, które bardzo ranią Serce Moje, szczególnie, gdy dusze ukrywają je przy spowiedzi. Córko moja, pragnę, abyś te Moje 15 ukrytych Tortur dała wszystkim poznać, aby każdą z nich uczczono. Każdy, kto codziennie jedną tych tortur z miłością ofiaruje i gorliwie odmówi następującą modlitwę, otrzyma nagrodę w dzień Sądu.
 

Modlitwa

Panie mój i Boże, pragnę stale czcić Twoje nieznane 15 tortur i Twoją Przenajdroższą Krew przelaną w ciemnicy w noc przed śmiercią. Ile ziaren piasku na ziemi, ziaren zboża na polach, źdźbeł trawy na łąkach, liści na drzewach, kwiatów w ogrodach, gwiazd na niebie i stworzeń na ziemi, tyle razy bądź uwielbiony, pochwalony i uczczony mój Panie Jezu, miłości najgodniejszy.

Tyle razy Najświętsza Maryja Panna, chwalebne Chóry Aniołów i wszyscy Święci, czczą Ciebie, Twoje Serce Przenajświętsze, Twoją Krew Najdroższą, Twoją ofiarę za ludzkość i Twój Przenajświętszy Sakrament. Chwałę, cześć i uwielbienie niech oddadzą Ci wszyscy ludzie i teraz i na wieki. Tyleż razy o mój Jezu, pragnę Ci dziękować, składać cześć i uwielbienie, na wynagrodzone za wszystkie przez Ciebie doznane zniewagi i chcę do Ciebie należeć ciałem i duszą.

Tyleż razy żałuję za moje grzechy. Przepraszam Ciebie o mój Jezu, Panie i Boże mój i proszę o przebaczenie i miłosierdzie nad nami. Twoje nieskończone zasługi ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone przeze mnie. Mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę o Panie, aby ostatnia godzina mojego życia, moich najbliższych, oraz wszystkich grzeszników całego świata, była pełna szczęśliwego pokoju. Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych, tych mi najbliższych, jak i wszystkich w czyśćcu cierpiących. To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie ponawiać pragnę każdej godziny dnia i nocy, aż do ostatniej chwili mojego życia. Proszę Cię mój Najukochańszy Jezu, byś to moje szczere pragnienie w Niebie zatwierdził i nie pozwól, aby ani ludzie, ani szatan w tym mi nie przeszkodził. Amen. "

Przepuść nam, Panie; Wysłuchaj nas, Panie; Zmiłuj się nad nami!

Koronka na uczczenie 15 Tortur Pana Jezusa w Ciemnicy

Na początku Różańca:
Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci ukryte Męki, jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią - na wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata.

Zamiast Ojcze nasz:
Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, prze którą pragnę Cię pocieszyć.
Zamiast Zdrowaś Maryjo:
O mój Jezu kocham Cię i uwielbiam za twoje Tortury i Krew przelaną w Ciemnicy.
Na zakończenie:
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.
Źródło:
http://franciszkanie.osieczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=68


 

6. APEL Biskupa Olivera Dash Doeme z Maiduguri w Nigerii o wszechstronne wsparcie i obronę przed barbażyńskimi dżihadystami

Szczęść Boże,

Nazywam się Oliver Dash Doeme i jestem biskupem Maiduguri w Nigerii. Dziękuję CitizenGO za możliwość skontaktowania się z Wami bezpośrednio.

Piszę do Was, aby poprosić Was o wsparcie. Podpiszcie apel o pomoc w aspekcie politycznym, ekonomicznym i militarnym w walce z Boko Haram:

http://www.citizengo.org/pl/pr/30993-chrzescijanie-z-nigerii-prosza-o-pomoc

Niżej nieco opiszę sytuację:

Organizacja terrorystyczna Boko Haram stale intensyfikuje swoje działania w Nigerii, szczególnie przeciw mniejszości chrześcijańskiej. Radykalana gałąź Islamu zwiększyła natężenie ataków w zeszłym październiku, kiedy to dwie kobiety popełniły samobójstwo w ataku bombowym, który spowodował śmierć 11 osób. W przeciągu zeszłych 6 lat Boko Haram zamordowało 150.000 ludzi, większość z nich to chrześcijanie.

Boko Haram jest odpowiedzialne za 2.1 mln wysiedleń w Nigerii. W mojej diecezji spośród 125.000 wiernych chrześcijan 60.000 uciekło.

Jednakże obrona przed atakami okazuje się też skuteczna:

Niektórzy spośród mieszkańców moich diecezji powracają, ale brakuje im podstawowych środków do życia: jedzenia, lekarstw, a nawet schronienia. Proszę, abyście razem ze mną podpisali apel o międzynarodową pomoc dla nich:

http://www.citizengo.org/pl/pr/30993-chrzescijanie-z-nigerii-prosza-o-pomoc

Nie boimy się, ponieważ wiemy, że Kościół zawsze wychodził zwycięsko z prześladowań. Wierni są tutaj silni i odważni. Wiem, że przyszłość Kościoła w Nigerii rysuje się w jasnych barwach. 

Wiemy też - i to powtarzam mieszkańcom mojej diecezji - że Maryja walczy z nami.

Jednakże, potrzebujemy również solidarności okazanej nam przez międzynarodową społeczność. Mieszkańcy tutaj przechodzą traumę, muszą żyć w fatalnych warunkach. Proszę, abyśmy wspólnie im pomogli i wykonali pierwszy ku temu krok:

http://www.citizengo.org/pl/pr/30993-chrzescijanie-z-nigerii-prosza-o-pomoc

Na koniec dodam, że wiem, że Wy również walczycie z Waszymi "Boko Haram", jakimi są aborcja i ideologia gender. Walczcie przeciwko tym demonom!

Z góry dziękuję Wam za Waszą pomoc i solidarność. Możecie liczyć na moją modlitwę, o którą również Was proszę.

Szczęść Boże,

Biskup Oliver Dash Doeme, Maiduguri (Nigeria)

PS: Proszę Was, abyście również powiedzieli o tym apelu Waszym przyjaciołom. Może będziecie w stanie przesłać im mój list? Dziękuję Wam z całego serca! Z Panem Bogiem.

----


7. Niech urzędnicy odpowiedzą za krzywdy wyrządzone rodzinie. Stop urzędniczemu bezprawiu. Autorstwo: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


Dzięki pomocy naszych Darczyńców, ocaliliśmy od rozbicia wielodzietną rodzinę z Tarnowa, która padła ofiarą kłamstw i manipulacji urzędników.

Państwo Monika i Czesław z Tarnowa zwrócili się do ośrodka pomocy społecznej o wsparcie finansowe na zakup podręczników dla swoich dzieci. Zamiast pomocy opieka społeczna wysłała do ich domu niezapowiedzianą kontrolę, zaś prowadząca ją urzędniczka doprowadziła do wszczęcia postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej Moniki i Czesława nad sześciorgiem ich dzieci. Twierdziła, że w opinii nauczycieli dzieci często opuszczają szkołę, są niechlujne i nieprzygotowane do lekcji.

W toku sprawy okazało się, że urzędniczka nie kontaktowała się z wychowawcami dzieci, nie wiadomo więc skąd pochodziły negatywne opinie, na których się opierała. Argumenty Ordo Iuris sprawiły, że sąd uznał wniosek pracownika socjalnego za całkowicie bezzasadny, oddalając groźbę odebrania dzieci rodzicom.
Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca!

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jego pracownicy muszą ponieść odpowiedzialność za traumę, jaką zgotowali kochającej się rodzinie. Zamierzamy wszcząć serię postępowań przeciwko Ośrodkowi i przeciwko urzędniczce odpowiedzialnej za długie tygodnie rodzinnego dramatu. Nie powstrzyma nas przed tym uczyniona przez Ośrodek zapowiedź wytoczenia nam procesu.

Urzędnicy muszą być świadomi, że każde nadużycie władzy z ich strony oznaczać będzie nieuchronne, surowe konsekwencje! Aby skutecznie przeprowadzić te procedury potrzebujemy Pańskiej pomocy.

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o przekazanie 25zł, 50zł, 100zł lub dowolnej innej kwoty abyśmy mogli wspólnie skończyć z bezkarnością urzędników.

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w PLN: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296

Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW
Tytułem: "Wsparcie dla rodzin"

Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli działać w tej sprawie z pełnym profesjonalizmem, wykorzystując wsparcie najlepszych prawników i ekspertów z zakresu psychologii rodziny i opieki społecznej. Musimy opracować strategię działania oraz konsekwentnie ją zrealizować, nie tylko w wymiarze procesowym. Możemy tego dokonać jedynie dzięki Pana pomocy.

Z wyrazami szacunku,
Ordo Iuris

8. Żydowska nienawiść do chrześcijaństwa

Przypisek red.:
  Teza artykułu wskazuje na pewną grupę ludzi.
   Nie jest niestety jasne, czy to grupa narodowościowa, wyznaniowa czy może finansowa?


Najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o kulturowym marksizmie jest to, że nie jest to naturalne zjawisko czy naturalne przejście mieszkańców zachodu przez proces. Jest to głęboko nienawistna, wywrotowa i manipulacyjna ideologia wykorzystywana przez małą grupę żydowskich pseudo-intelektualistów i zasadzona w kulturowych instytucjach Zachodu. Stąd wyrosła jak wirus i stała się promowana przez tych samych ludzi, których zamierzała zniszczyć. Została ubrana w słowa, które nie odzwierciedlają jej prawdziwych intencji. Słowa takie jak tolerancja, wzbogacenie, miłość, równość i różnorodność.

Jedynym sposobem, aby ją pokonać, to zrozumienie, że jest zaprojektowana przez wrogą grupę do dzielenia i podbijania grupy nią objętej konkretnie dla korzyści grupy z zewnątrz.
Dalej...
http://gazetawarszawska.com/judaizm-islam/2608-zydowska-nienawisc-do-chrzescijanstwa-i-bialych-europejskich

Źródło: https://smashculturalmarxism.wordpress.com/2015/03/02/jewish-hatred-of-christianity-and-the-white-european-people/
Tłum. Work Buy Consume Die

P.S. Suplement:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowska-nienawisc-do-chrzescijanstwa-i-bialych-europejskich-narodow-2015-11


9. ADRESY nadesłane z Grona SRK AŁ  - do ewentualnego wykorzystania w zeszytach Warto...(zachęcam do ich "filtrowania")!

Osobom, które nadesłały swoje propozycje serdecznie dziękuję.
Zachęcam czytających do penetrowania poniższych adresów w celu wskazania na tekst (teksty i obrazy), które odkrywają
- przyczyny i skutki myślenia prawidłowego i pięknego - zgodnego z zamysłem Stwórcy a także
- myślenia błędnego, realnie prowadzącego osobę i ludzkość "na manowce".
Zachęcam także do argumentowanej krytyki nadsyłanych treści!1.  Głos i obraz z Polski: www.dlapolski.pl
m.in.: Ksiądz Profesor Paweł Bortkiewicz,
           Pani mec. Szonert-Binienda o manipulacjach medialnych ,
           red. reż. Grzegorz Braun (patrz geopolityka,
temat: Stroiciele fortepianów);
          
red. Stanisław Michalkiewicz
           ...


2. Imigrancji cd:
Krok w stronę zbiorowego samobójstwa: https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc
Obrazy i teksty są tu drastyczne!3. Rzymski katolik:
http://www.bibula.com/?p=28127
http://rzymski-katolik.blogspot.com/2015/09/o-reginald-garrigou-lagrange-op-miosc.html
http://rzymski-katolik.blogspot.com/search/label/Zapomniane%20prawdy
http://rzymski-katolik.blogspot.com/2015/02/zapomniane-prawdy-niezmiennosc-nauki.html

gdzie jest Kościół
http://verbumcatholicum.com/2015/10/10/troska-duszpasterza-o-boze-owce-aby-sie-nie-rozpierzchly-i-nie-zagubily/
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=16478&Itemid=46
http://news.fsspx.pl/2015/10/usa-procesja-rozancowa-w-kansas-city-video/
http://breviarium.blogspot.com/2015/10/gdzie-biskupek-szesc-tam-dusza-nie-ma.html
http://sacerdoshyacinthus.com/2015/10/09/gdzie-jest-kosciol/
http://wieden1683.pl/news/wrogowie-kosciola-wewnatrz-kosciola/
o nowym kościele
https://katolikintegralny.wordpress.com/anna-katarzyna-emmerich-o-nowym-kosciele/#more-2549
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=16457&Itemid=46
http://verbumcatholicum.com/2015/10/08/trwajmy-i-wzrastajmy/

o Synodzie

http://www.pch24.pl/dialektyka-kardynala,38343,i.html
http://breviarium.blogspot.com/2015/10/synod-zakneblowany-i-zdalnie-sterowany.html
http://www.bibula.com/?p=83616

"Jeśli ludzie są oburzeni na Prawdę, to lepiej jest pozwolić na narodzenie skandalu, niż zrezygnować z Prawdy"  - św. Tomasz z Akwinu.
http://gloria.tv/media/GPCm4VCXAxY

http://www.pch24.pl/zadeklarowany-homoseksualista-czytal-na-papieskiej-mszy--homolobby-swietuje,38462,i.html
 Destrukcja KK pełną parą rozpoczęła się od powołania teologów, którzy byli uznani wcześniej przez Św.Officium za heretyków na II SW./tuż po 1958r./


PW
http://vod.gazetapolska.pl/11285-atomowy-chaos-czyli-tusk-kontra-kopacz-nowy-spot-pis
https://www.facebook.com/ECRgroupEU/videos/974773192562182/
http://niezalezna.pl/71599-zdjecie-zycia-bronislawa-komorowskiego-gdzie-na-promocji-kantoru-cinkciarzpl