Spis treści
****Zachęcam do wspierania „Naszego Dziennika” poprzez kupowanie wersji papierowej***
Jesteśmy na Twitterze oraz Facebooku
Gorąco zachęcamy do obserwowania nas na Twitterze, polubienia naszej strony na Facebooku oraz rozsyłania wici znajomym.
Przypominamy, że niektóre serwery pocztowe blokują zasoby graficzne w wiadomościach e-mail. Żeby mieć pewność, że wszystkie obrazki wyświetlą się poprawnie, zachęcamy do:
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

WARTO WIEDZIEĆ i REAGOWAĆ! (listopad 2013)1. Tajfun na Filipinach - apel o pomoc - Prymas Filipin

Szczęść Boże,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, bardzo proszę o pomoc w upowszechnieniu i opublikowaniu apelu o wsparcie dla ofiar tajfunu.

Będę wdzięczna za przesłanie apelu do Członków Państwa Stowarzyszenia.
Na Filipinach przebywają nasi misjonarze, od nich wiemy, że sytuacja jest tragiczna. Zebrane środki zostaną przekazane na ręce Prymasa Filipin. Arcybiskup Manili Kardynał Luis Antonio Tagle zadba o rozdysponowanie pomocy dla najbardziej poszkodowanych. Zależy nam na pilnym zorganizowaniu pomocy, gdyż jest jej po prostu zbyt mało (dramatyczne niedobory leków i jedzenia).

Jeśli możemy jakoś podziękować Państwu i Państwa Czytelnikom proszę o informację. Na pewno wyślemy do każdego darczyńcy list z podziękowaniem i opisem zmian sytuacji na Filipinach (znamy ją z pierwszej ręki). Każdego wpłacającego poinformujemy jak zostały wydane pozyskane środki.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc 


Aleksandra Kiełczewska
Koordynator ds. rozwoju
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
Mail to: wsparcie@marianie.pl
http://www.spm.org.pl/
Kom. 506 006 494
Tel. 22 651 90 29
 
Pomóż ofiarom tajfunu na Filipinach.
Nr konta: 35 1020 1068 0000 1602 0067 2329

2. Petycja w sprawie dokumentu "Standardy Edukacji Seksualnej w Europie". Autor: Magdalena Korzekwa

 Petycja do dr M. Chan z prośbą o wycofanie dokumentu "Standardy Edukacji Seksualnej w Europie"

Zachęcamy do rozpowszechnienia petycji wśród znajomych. Tekst przykładowej wiadomości e-mail załączamy poniżej.
Zachęcamy również do udostępnienia petycji na portalach społecznościowych, np. na Facebooku.
Link: http://www.citizengo.org/pl/signit/298/view.

Z serdecznymi pozdrowieniami, Magdalena Korzekwa - Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

3. O dokumencie WHO "STANDARDY..." w środowisku SRK AŁ

   Zachęcam do przeczytania lub chociażby przejrzenia "STANDARDÓW EDUKACJI SEKSUALNEJ W EUROPIE"
   szczególnie w odniesieniu do dzieci 0-4 lata - (patrz załącznik) a następnie podpisanie poniższej petycji.
        
Łączę pozdrowienia, Wiesława Denderska  SRK AŁ

***
Dziękuję, Pani Wiesławo.

Ma Pani rację, że należy zapoznać się z tym dokumentem.
Ten dokument, jak wskazuje jego tytuł: "zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem
"
"ma  ambicję"  wytyczać ścieżkę prawno-administracyjną dla nowych, "poprawionych" programów nauczania dla polskich dzieci i młodzieży.
Ten dokument ma w obecnie rządzonej Polsce 'dużą szansę' na wprowadzenie do praktyki przedszkolno-szkolnej.

Ze swej strony proponuję:
 - zadać sobie pytanie "...dlaczego głosować za wycofaniem
"STANDARDÓW..."  a po przeanalizowaniu ich treści,
   
                                  -  w swojej głowie i w "sercu", w dyskusjach rodzinnych, w dyskusjach organizacyjnych SRK AŁ,
                                     - 
spróbować na to pytanie odpowiedzieć.
Myślę, że należy:
 
- "zderzyć STANDARDY..."  z katolickim spojrzeniem na fundamentalne zadania rodzicielskie i społeczne,
                                                                                                                       zadania wychowania Człowieka,
                                                                     -  spojrzeniem najbardziej holistycznym czyli najpełniejszym
                                                                                                      czyli uwzględniającym i ciało i ducha ludzkiego;

                                                                     -  spojrzeniem  zapisanym w wielu najwyższych rangą dokumentach Kościoła Katolickiego,

 - odwołać się do wielowiekowych, ugruntowanych w cywilizacji łacińskiej sposobów:
           - wychowywania do  wolności czynienia Dobra (w permanentnym, niestety sporze - w osobowej walce duchów Dobra i zła)
           -
wychowywania do Pełni Życia czyli do Zbawienia czyli do Życia Wiecznego czyli do Osobowego złączenia ze Stwórcą
          - wychowywania w łasce miłosierdzia, promieniującego od  Źródła Życia i Źródła Prawdy o Życiu - TrójJedynego Boga;

 - "zbierać" racjonalne argumenty za proponowanym przez K.K. harmonijnym rozwojem człowieka, we wszystkich sferach jego życia
                                  ... argumenty objaśniające przyczyny dla których ....'człowiek człowiekowi wilkiem',
                                                        ...
objaśniające przyczyny dla których cywilizacja życia jest niszczona przez antykulturę śmierci,
                                                                                              ...dla których
pojawiają się relacje 'pan - niewolnik' w odniesieniu do osób i grup społecznych
                                                                                                                .... pojawiają się: niewytłumaczalne światowe i lokalne wojny, cierpienia i krzywdy
                                                                                                                                          ...mieszanka panicznego strachu przed przyszłością
                                                                                                                                         ....połączona z drapieżną wrogością każdego względem wszystkich
                                                                                                                                          ....wrogość dla
bogobojnego życia i wychowania do życia w pokoju....

W proponowanym "zamyśleniu", w zbieraniu argumentów na pewno pomocne będą zasoby portalu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia (PSOŻ)  http://www.pro-life.pl.
W tych zasobach (a także w wielu innych, obecnych jako polecane adresy www na naszym portalu) można znaleźć wiele trafnych i rzeczowych argumentów, przemawiających za:
   -
edukacją seksualną typu A (dość poprawnie jeszcze funkcjonującą w Polsce, na tle innych krajów tzw. rozwiniętych);
   - osobistym, rodzicielskim, nauczycielskim przekazywaniem zachwytu dla Dekalogu i dla zasad życia, zapisanych w Katechiźmie Kościoła Katolickiego;

  
- przekazywaniem dzieciom i młodzieży pragnienia osiągnięcia pełnej dojrzałości duchowej i biologicznej - dojrzałości do odpowiedzialności za życie i za przekazywanie daru życia;
   -
tęsknotą, pragnieniem i zachwytem dla czystości przedmałżeńskiej, motywowanymi przez własny rozum, kształtowanymi we współpracy ze Stwórcą, Jego Duchami, Jego Osobami, Jego Świętymi.
Zasoby portalu PSOŻ są wynikiem wieloletniej, mrówczej pracy zespołu ludzi trzeźwo patrzących na rzeczywistość. Treści prezentowane na tym portalu odnoszą się do oficjalnych, instytucjonalnych, rzeczywistych danych (m.in. statystycznych) oceniających skutki wprowadzonej przed kilkoma laty w krajach Europy Zachodniej edukacji tzw. seksualnej.

***
Przeczytałem STANDARDY.. duży i dla mnie paskudny dokument, z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że szablonowo, brutalnie ingeruje w delikatną osobowość dziecka, nie dając mu czasu na rozwój jego sfery uczuć i jego sfery rozumowania przyczynowo-skutkowego.
Jest to dokument nielogiczny(1), naszpikowany bezsensownymi, szkodliwymi społecznie i szkodzącymi Osobie Ludzkiej treściami!
Ten dokument "udaje", że odkrył prawdę o człowieku a przemilcza, że:
 - jest kultura chrześcijańska i są rodziny, które chcą wychowywać a nie hodować swoje dzieci,
 - są obszary zła, których człowiek powinien unikać oraz Dobro, które należy uczyć wybierać, wartościując, hierarchiwizując metody i cele swego postępowania,
-  jest potrzeba kształtowania osobowości, aby młody człowiek
wysiłkiem rozumu i woli poprawnie wybierał spośród "dobro - zło"  oraz "być  - mieć" .
     Miast podkreślać nadzwyczajną systuację Człowieka w świecie zwierząt, sytuację wynikającą z bio-duchowych relacji między Osobami - dokument ten "spłaszcza i  przekręca" te relacje w tonie akceptującym egoizm człowieka.
Wybrałem  jeden tylko cytat z TEKSTU STANDARDÓW, na potwierdzenie mojej negatywnej oceny:
..."W Europie Środkowej  i Wschodniej rozwój  edukacji seksualnej rozpoczął się wraz z upadkiem komunizmu. Przed tym okresem w niektórych krajach podejmowano pewne inicjatywy w tym zakresie,  jednak patrząc wstecz, trudno byłoby je nazwać „edukacją seksualną”. W większości były to działania w zakresie „przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie”, które zaprzeczały faktowi, że młodzi ludzie stopniowo coraz bardziej interesują się związkami partnerskimi, a w szczególności temu, iż mogliby oni być aktywni seksualnie przed zawarciem związku małżeńskiego."
W tym fragmencie Autorzy stawiają
  - edukację seksualną (czyli wiedzę ...)  ponad przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie (2).
  - conajmniej znak równości dla dwu nieporówywalnych, różnowartościowych struktur: małżeństwo (i życie w rodzinie) oraz związek partnerski,

Z tego fragmentu wnoszę, że Autorzy
- swoje jednostronne, "naukawe", ideologiczne "rozumienie" rzeczywistości stawiają ponad mądrość tak wielu Świętych Autorytetów(3), ukształtowanych w cywilizacji łacińskiej i kształtujących tę cywilizację,
- nie dostrzegają błędów:
      - komunizmu, który zanegował godność Osoby ludzkiej (w porównaniu do tzw. kolektywu ... "jednostka zerem");
      - kapitalizmu, który także tę
godność depcze, bo w swej skrajnej postaci - liberalizmu gospodarczego i moralnego - "sprzedaje"(4) wszystko i wszystkich, którzy dają się (dadzą się) sprzedać.

Podsumowanie

STANDARDY są wg mnie pomyślane dla uprawomocnienia w procesie edukacyjnym moralnego deprawowania dzieci.
Zaproponowane w tym dokumencie 'metody edukacji' wyraźnie wzmacniają dyktatorskie działania: telewizji, kina, internetu, realizujących światowy "przemysł" pornograficzny.
W ten 'demokratyczny'
sposób rozwija się na świecie wtórne pogaństwo: pieniądz jest bóstwem ..."seks stał się bożkiem, wypaczono jego sens i piękno..."
Sytuacja w Polsce może być podobna do tej, która już występuje w Niemczech.
Zgadzam się z opinią socjolog, Pani Gabriele Kuby, że
:
          "Programy edukacyjne WHO nie czekają, aż  dziecko spyta.
            Gwałcą niewinną świadomość malucha, odbierają dzieciństwo i niszczą naturalne poczucie wstydu!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypisy

(1) Autorzy stwierdzają, że w Europie Zachodniej dominują programy typu (nr 3 - holistyczne). Ich zdaniem są to programy pośrednie pomiędzy dwoma "skrajnymi": typu 1 ("A" - abstynentne i 2 ("B" -    "wolnościowe") . Żniwo śmierci tych programów nr 3  - liczba zarejestrowanych aborcji wśród nastolatek (na 1000) jest przerażające (patrz statystyki dla Szwecji i Anglii http://www.pro-life.pl).
(2) ...a jest to zadanie wychowawcze wymagające nadzwyczajnych kompetencji, bo dotyczy kształtowania delikatnej struktury osobowościowej człowieka (tego zadania nie ma w STANDARDACH!)
(3) Autorytety (choćby Jan Paweł II) wskazują, że nie ma wolności dla czynienia zła. Wolność Człowieka ogranicza Jego wybory do wyboru Dobra!
      Szczególnie wychowanie (edukowanie) musi być nastawione na rozpoznawanie zła, tkwiącego najpierw w nieprawidłowym rozumieniu a następnie w "korzystaniu" ze swojej seksualności.

(4) Każdy zdrowo myślący o sobie i o przyszłości docenia gospodarczą wolność.

-------------------------------------------------------------------------
 
Zachęcam do pisemnych ocen, do recenzji  TEKSTU "STANDARDÓW..." . Jest miejsce na tego rodzaju TEKSTY na naszym portalu.

Literatura ukazująca myśl i praktykę wychowaczą Kościoła Katolickiego

1. DYKTATURA SEKSU - rozmowa z niemiecką socjolog Gabriele Kuby

2. WPROWADZIĆ DZIECKO W ŚWIAT KULTURY -  artykuł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec w czasopismie CYWILIZACJA. Cytat:
 
"Głównym zadaniem nauczyciela jest nauczyć i przygotować dzieci do odpowiedzialnego postępowania.
     [...] Wychowanie dziecka bez odpowiedzialności jest wychowaniem zbrodniarzy narodowych. Oni później staną się wysokimi urzędnikami, będą okłamywać i podejmować nieodpowiedzialne decyzje, kierując się osobistymi korzyściami. Dlatego potrzebne są także w wychowaniu pewne formy karania, choć współcześni tzw. profesorowie uniwersytetu chcąc się stać sławni, głoszą głupie, niesprawdzalne, bądź sprawdzalne negatywnie teorie na ten temat.
Są różne formy uczenia odpowiedzialności, ale najważniejsza w życiu każdego człowieka jest jego decyzja, poprzez którą zaczyna on działać, decyzja odpowiedzialna. Człowiek jest autorem czynu i odpowiada za ten czyn, ponosi odpowiedzialność za coś i wobec kogoś, wobec społeczeństwa. Każdy czyn ludzki oddziałuje na innych. On zmienia człowieka, zmienia drugich ludzi i dlatego trzeba się czuć odpowiedzialnym za to, co się robi, za własne czyny. Zatem jednym z głównych zadań szkoły jest wychowanie do odpowiedzialności."

3. NOWY CZŁOWIEK DLA NOWEJ LUDZKOŚCI - Kardynał Zenon Grocholewski

4. O PATRIOTYZMIE W MEDIACH - Ksiądz Biskup Adam Lepa

5. WYCHOWANIE KATOLICKIE A WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE - Ksiądz Profesor Marian Wolicki


Andrzej Rosiak, SRK AŁ


4. Prośba do Dyrektora Zarządzającego Funduszem Ludnościowym ONZ. Autor: Magdalena Korzekwa

Szanowna Pani Obaid,

Zapoznałem/am się z raportem Funduszu Ludnościowego ONZ dotyczącego ciąż nastolaek. Jako rozwiązanie problemu dokument proponuje powszechną i tanią antykoncepcję, tabletki "po” oraz legalizację aborcji jako środka kontroli urodzeń.

Raport opiera się na fałszywych statystykach. Łatwiejszy dostęp do antykoncepcji zawsze prowadzi do nieplanowanych ciąż, zwiększa ryzyko chorób wenerycznych oraz liczbę aborcji.

Z powyższych powodów proszę o wycofanie tych treści z raportu i zastąpienie ich w sposób, który chroni wartość życia człowieka i rodzinę.

Podpisz na stronie www: http://www.citizengo.org/pl/797-onz-promuje-aborcje-i-finansuje-ja-z-naszych-pieniedzy

Z poważaniem
Magdalena Korzekwa
Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

List Pani Magdaleny Korzekwy do internautów

Szanowni Państwo, w imieniu zespołu CitizenGO pragnę podziękować za Państwa zaangażowanie we wszystkich dotychczasowych działaniach CitizenGO, jak również za wszystkie Państwa opinie oraz propozycje.

Chcę poinformować Państwa, iż wydany niedawno raport Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA) zaleca wspieranie i finansowanie aborcji ze szczególnym uwzględnieniem spodziewających się narodzin dziecka nastolatek.

Raport rekomenduje finansowanie z publicznych pieniędzy "zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”, pod którą to nazwą ukrywa się szeroka promocja aborcji, antykoncepcji, uczynienie jej powszechnie dostępną dla nastolatków oraz zabranie rodzicom podstawowych praw wobec ich niepełnoletnich dzieci. Charakter dokumentu pozwala przypuszczać, że stoją za nim koncerny antykoncepcyjne i grupy aborcjonistów.
Najbardziej niepokojąca część raportu domaga się uznania aborcji za podstawowe "prawo” i stworzenia warunków do swobodnego jej wykonywania.
Wszystkie statystyki, które wykorzystano w raporcie, zostały dostarczone przez International Planned Parenthood  (IPPF). Organizacja ta osiąga zyski głównie z dokonywania aborcji.
Raport kłamie mówiąc, że tzw. "tabletka po” jedynie przerywa owulację i redukuje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę o 90% czy twierdząc, że "środki antykoncepcyjne nie mogą zapobiec implantacji zapłodnionej komórki jajowej, zaszkodzić rozwijającemu się zarodkowi lub spowodować przerwania ciąży". Jest to kłamstwo, gdyż tzw. "tabletka po” może działać wczesnoporonnie nie pozwalając na zagnieżdżenie się zarodka w macicy.

Zachęcam do wysłania wiadomości do dyrektora wykonawczego Funduszu Ludnościowego ONZ, pani Thoraya Ahmed Obaid, z prośbą o wycofanie raportu.
Wystarczy kliknąć link: http://www.citizengo.org/pl/797-onz-promuje-aborcje-i-finansuje-ja-z-naszych-pieniedzy.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Magdalena Korzekwa
Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

------

CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli, dla których ważna jest ochrona życia człowieka, rodziny oraz wolności.
Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na ten e-mail, lecz użyć formularza: http://www.citizengo.org/pl/contacto.

5. Homo-ustawa kneblująca!  Autor: ks. Profesor Dariusz Oko

    Szanowni Państwo,
     Zwracam uwagę na kolejne poważne zagrożenie dla Polski, dla jej demokracji i całego społeczeństwa. Gender- i homo-lobby usiłuje właśnie przymusić Sejm do uchwalenia tak zwanej homo-ustawy kneblującej. Po jej wprowadzeniu do więzienia będzie można pójść choćby za jedno zdanie krytyki gender- albo homo-ideologii, także za podawanie danych naukowych sprzecznych z nimi. Podobnie będzie można otrzymać olbrzymie kary finansowe prowadzące aż do bankructwa firmy. Tutaj już bardzo wyraźnie odsłania się totalitarny charakter tych ideologii oraz ich wyznawców. Obywatelskim obowiązkiem jest niedopuszczenie do dyktatury takich fanatycznych mniejszości.
    Konieczne są protesty składane do Sejmu, jak na załączonym poniżej formularzu. Dzięki takiej obywatelskiej mobilizacji udało się już zablokować wprowadzenie tego rodzaju szaleńczych ustaw między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.
  Dołączam wywiad na ten temat, który przeprowadził ze mną KAI.
  Z serdecznymi pozdrowieniami
  Ks. Dariusz Oko

PS
Przykład, jak może wyglądać zastosowanie tej ustawy:
Wyobraźcie sobie Państwo, ze szukacie niani dla dziecka. Na Państwa ogłoszenie odpowiada jegomość (na oko mężczyzna), ale w pełnym makijażu i mini spódniczce, jedna noga wydepilowana, druga nie, bo nie mógł się zdecydować, kim dzisiaj jest. Po chwili konsternacji dziękujecie mu za zainteresowanie ogłoszeniem i informujecie, ze nie przewidujecie nawiązania współpracy. Z ulgą zamykacie drzwi. Jakież jest wasze zdumienie, gdy za kilka miesięcy odbieracie wezwanie do sadu jako oskarżeni o wielokrotną dyskryminację.

23 letni student Nicolas Bernard-Busse został skazany na cztery miesiące więzienia i 1000 euro grzywny za „bunt” tylko za to, że protestował przeciwko udzielaniu „ślubu” osobom homoseksualnym. We Francji mnożą się protesty przeciwko temu absurdalnemu wyrokowi.

Trzy tysiące osób zaprotestowało przciwko homodyktaturze!  

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy równościowej (druk nr 1051), zgłoszonym przez polityków SLD i Ruchu Palikota. Już ponad 43 tysiące osób, korzystając ze strony http://stopdyktaturze.pl/ zaprotestowało przeciwko homodyktaturze. 

Przypomnijmy, że 21 czerwca 2013r. odbyło się pierwsze czytanie projektu Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania. Projekt poparła znaczna większość posłów. Za skierowaniem projektu nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej do dalszych prac sejmowych było 229 posłów, 175 było przeciw, a 11 wstrzymało się.

12 września br. projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Obecnie trwają prace w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która dotychczas powołała Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy równościowej. Projekt budzi obawy środowisk prorodzinnych, dlatego Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny będzie monitorować prace podkomisji i komisji zajmujących się ustawą antydyskryminacyjną.


Twój udział w akcji na rzecz obrony rodziny ma ogromne znaczenie.
Przekaż tę wiadomość znajomym. 
Wyraź swój sprzeciw! Razem możemy powstrzymać dyktaturę mniejszości!

www.stopdyktaturze.pl

Przesyłam poniżej wiadomość, którą dostałam, a która jest warta zainteresowania. Sejm chce wprowadzić ustawę, która ma zamknąć usta między innymi osobom, które przestrzegają przed konsekwencjami wprowadzenia ideologii Gender. Jeśli dojdzie do uchwalenia tej ustawy... to aż strach pomyśleć. Jeśli ktoś ma małe dzieci, a nie ma jeszcze pojęcia o Gender, to radzę zgłębić temat. W ramach tej ideologii dzieci już od najmłodszych lat (3-4) będą zachęcane do onanizowania się, a w przedszkolach będą miały do dyspozycji zabawki rodem z seks-shopu. Będzie to też sprzyjać pedofilii. Generalnie są tam próby obrzydzenia ludziom tradycyjnego modelu rodziny, a w zamian propaganda małżeństw jednopłciowych i dzieci z nieokreśloną płcią, którą będą sobie mogły „wybrać” w późniejszym okresie.

Przekażcie proszę dalej..


6. Wszystkich Świętych to nie halloween! Autor: Sławomir Olejniczak

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Szanowni Przyjaciele,
    Pierwszy listopada to w naszej katolickiej tradycji dzień Wszystkich Świętych. Wielowiekowe święto, przyjęte przez naszych przodków dla oddania czci męczennikom, którzy złożyli swoje życie w imię wiary w Chrystusa.
To w istocie radosny dzień - przypomnienie, że każdy z nas ma szansę na życie wieczne. Po nim następuje Dzień Zaduszny, kiedy to udajemy się na groby bliskich, zapalamy znicze...
Dla wielu z nas te słowa to oczywistość. Jednakże współcześnie na naszych oczach rozgrywa się walka o zastąpienie listopadowego święta czymś zupełnie obcym. Próbuje się stworzyć "nową, świecką tradycję".

Puste dynie z wykrojonymi dziurami, dzieci przebrane za potwory i czarownice, twarze wymalowane białą farbą i pokryte imitacją krwi – tak wygląda pogańskie i przez to antychrześcijańskie „halloween”.

Piszę ten list, gdyż liczę na Waszą o pomoc w walce o zachowanie tradycyjnego, katolickiego charakteru świąt z początku listopada.

Instytut Ks. Piotra Skargi rozpoczął kampanię promowania tradycyjnego charakteru świąt.

Odwiedzając stronę swiatlofatimskie.pl, każdy może powierzyć swoje intencje wstawiennictwu Matki Bożej. Może też przyłączyć się do modlitwy za dusze tych, którzy już odeszli. Symbolem naszych modlitw są wirtualne świece: siedmiodniowa, trzydziestodniowa i wieczysta.

Wasze prośby i podziękowania do Fatimskiej Pani zostaną objęte modlitwą sióstr zakonnych. W przesłanych intencjach odprawiona będzie także Msza święta. To tylko niektóre z korzyści, które czekają na każdego, kto zapali świecę na stronie.

Właśnie w tych wyjątkowych dniach liczę na Waszą pomoc w przypominaniu o tym, czym jest uroczystość Wszystkich Świętych i jak ważne jest korzystanie z pośrednictwa błogosławionych i świętych patronów w wypraszaniu łask dla naszych rodzin, Ojczyzny i całego świata.

Dzień, który w okresie komunizmu starano się przemianować na „Święto Zmarłych”, teraz próbuje się zastąpić antychrześcijańskim „halloween”!

Niech aktywne włączenie się w kampanię i zapalenie świecy na stronie swiatlofatimskie.pl będzie naszą odpowiedzią na tego rodzaju próby!

W zbliżającym się dniu Wszystkich Świętych życzę Wam spokoju, obfitości łask Bożych oraz opieki świętych patronów.

W Jezusie i Maryi
Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu Ks. Piotra Skargi

P.S. Nie pozwólmy, aby uroczystość Wszystkich Świętych zamieniono w halloween! Pamiętajmy, że wszyscy święci patroni służą nam swoim wstawiennictwem, szczególnie teraz, gdy obchodzimy ich uroczystość, dlatego warto zapalić świecę i zwrócić się do nich o orędownictwo. Wystarczy wejść na stronę swiatlofatimskie.pl.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Z   CZASOPISMA  "NASZ DZIENNIK"  ...

1. Telewizja publiczna tabloidem? Autor: Ksiądz Biskup Adam Lepa

Alarmujące są ostatnie badania na temat wpływu internetu na młodych ludzi. Oto prawie 80 proc. badanych licealistów i ok. 70 proc. gimnazjalistów stwierdza, że zostali zaatakowani w internecie. Ponadto co trzeci licealista i więcej niż co piąty gimnazjalista spotkali się z propozycją seksualną.
http://naszdziennik.pl/wp/58473,telewizja-publiczna-tabloidem.html

Ksiądz Biskup Adam Lepa
Członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji
Episkopatu Polski


Złowrogi festiwal wokół pedofilii księży trwa nadal i nie widać końca. Uczestniczą w nim niemal wszystkie media – publiczne i komercyjne, drukowane i elektroniczne. Przedmiotem obecnej refleksji jest telewizja publiczna. Dlatego że telewizje komercyjne funkcjonują wyłącznie w oparciu o prawa rynku i najważniejsza dla nich jest „kasa”, a nie „misja”. Natomiast telewizja publiczna jest na mocy ustawy zobowiązana do wypełniania powierzonej jej misji. Jest więc telewizją narodową, a nie prywatnym folwarkiem ludzi biznesu. Wynikają z tego faktu odpowiednie zadania i obowiązki.

Co obecnie najbardziej niepokoi w funkcjonowaniu telewizji publicznej?

Pars pro toto

Wyjątkowo groźnym chwytem, po który ostatnio TVP sięga coraz częściej, jest technika manipulowania typu „pars pro toto”, a więc w taki sposób przedstawia fakty i okoliczności, jakby pedofilia wśród księży była zjawiskiem masowym i szczególnie specyficznym dla tej grupy społeczeństwa w Polsce. Obiektywnie oceniający sytuację dziennikarze twierdzą, że gdyby ktoś dziś przyjechał do Polski po latach nieobecności, odniósłby niechybnie wrażenie, że ponad 90 proc. polskiego kleru to zboczeńcy. Przy czym podkreśla się, że ta sama telewizja skutecznie wyciszała wypadki pedofilii z innych kręgów osób publicznych.

Uważna obserwacja programów telewizji publicznej pozwala stwierdzić nieukrywane wysiłki redaktorów, żeby eskalować napięcie w wypowiedziach na temat pedofilii wśród księży. Udziela się to telewidzom. W tym celu powtarzane są w jednej rozmowie najbardziej drastyczne opisy zachowań księży pedofilów. To już nie jest zwyczajne poinformowanie o wydarzeniu, lecz rozmyślne działanie o wyjątkowej sile perswazji. Technika ta coraz częściej prowadzi do agresji słownej pod adresem spotykanych na ulicy księży, a nawet wobec kapłanów uczestniczących w procesji ulicami miasta. Wznoszone okrzyki „księża pedofile” wyrażają wrogość i nienawiść. A może o to chodzi nieodpowiedzialnym ludziom mediów w ich wyścigu o zdobycie największej liczby punktów w przeprowadzaniu publicznej egzekucji księży, których już dawno skazano, nie czekając na uczciwe śledztwo i sprawiedliwy sąd.

Państwo prawa?

Nawet wobec osób, które popełniły zbrodnie, stosuje się zasadę nieujawniania publicznie ich danych personalnych. Tymczasem w stosunku do duchownych, którzy są podejrzani o pedofilię, podaje się w TVP imiona i nazwiska, a także miejsce zamieszkania i pracy. Powstaje pytanie, kto zwolnił pracowników tej telewizji z respektowania standardów demokratycznego państwa. Szczególnie żałosne jest ratowanie sytuacji poprzez faszerowanie widzów wypowiedziami „świadków” z kręgów przestępczych na Dominikanie, również spośród nieletnich sprawców wykroczeń. Pokazuje się ich wręcz jako rewelacyjnych świadków koronnych, licząc na naiwność polskich telewidzów. Jednocześnie prokuratorzy w Polsce oświadczają, że nie otrzymali z Dominikany żadnych dowodów.

Pogardliwe milczenie

W dwóch swoich wypowiedziach z ostatniej konferencji plenarnej biskupi polscy poinformowali opinię publiczną, że zostały opracowane wytyczne dotyczące postępowania w przypadku oskarżeń duchownych o pedofilię. W jasno sprecyzowanym „Stanowisku” biskupów padło słowo „przepraszamy” oraz zapewnienie, że nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Dlatego w kontekście tych dokumentów natrętne atakowanie w telewizji publicznej ks. abp. Józefa Michalika po jego lapsusie językowym jest po prostu przejawem perfidnej małostkowości i wyjątkowo złej woli. Obsesyjne nękanie księdza arcybiskupa ma dowodzić, że tylko telewizja publiczna ma rację. A naiwni widzowie biorą wszystko za dobrą monetę. Jednocześnie ta sama telewizja pomija milczeniem wspomniane wypowiedzi biskupów. Być może dlatego, że jest w nich zawarta krytyka mediów, w tym telewizji publicznej. Oto zarzuty, jakie stawiają biskupi:

- Grzechy niektórych duchownych wykorzystuje się do piętnowania całego środowiska Kościoła. Jednocześnie pomija się prawdę o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księży.

- Sposób nagłaśniania w telewizji pedofilii narusza prawo do prywatności samych dzieci, a także osób trzecich, tzn. rodzin, szkół, parafii i ogółu duchownych.

- Emitowane są w telewizji publicznej programy, które wykazują charakter instruktażu w zakresie zachowań pedofilskich.

Już te trzy zarzuty wystarczą, żeby stwierdzić, że telewizja publiczna stoczyła się do poziomu prymitywnego tabloidu. Dlatego odnosi się wrażenie, że jej dziennikarze (poza nielicznymi wyjątkami) chcą po prostu zrobić na pedofilii księży karierę, wychodząc z założenia, że wszystkie chwyty są dozwolone, a w euforii ataków na Kościół da się przemycić nawet najbardziej niegodziwe działania. Potwierdza to znaną prawidłowość, że gdy w telewizji dominują wartości rynkowe, tam dla wartości podstawowych i dla misji nie ma już miejsca.

Niebezpieczne przeoczenia

W cytowanym „Stanowisku” Episkopatu podkreślono też negatywny wpływ pornografii dziecięcej w internecie, do którego mają dostęp dzieci i młodzież. Obsesja w tropieniu księży pedofilów widoczna szczególnie w telewizji publicznej przesłania to, co powinno się uwzględnić w twórczej debacie nad tym zjawiskiem. A niektóre rozmowy z zaproszonymi gośćmi przypominają magiel.

O uwzględnianiu konkretnych zjawisk pedofilii przypomniał Episkopat i mówi na ten temat okazjonalnie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Niestety, głosy te są albo celowo pomijane, albo ośmieszane przez tych, których nie stać intelektualnie na sformułowanie poważnych argumentów.

Alarmujące są ostatnie badania na temat wpływu internetu na młodych ludzi. Oto prawie 80 proc. badanych licealistów i ok. 70 proc. gimnazjalistów stwierdza, że zostali zaatakowani w internecie. Ponadto co trzeci licealista i więcej niż co piąty gimnazjalista spotkali się z propozycją seksualną. Prawie 60 proc. badanej młodzieży ogląda w sieci filmy pornograficzne i spotyka się wtedy z wyjątkowo wulgarnym słownictwem. Badacze tych zjawisk z niepokojem podkreślają bardzo łatwy dostęp młodzieży do treści o tematyce erotycznej. Ale to jakoś nie znajduje zainteresowania ze strony TVP. Bo to się po prostu nie sprzedaje.

Należy jeszcze przypomnieć, że w świetle obowiązującego w Polsce prawodawstwa 15-letnie dzieci mogą być zatrudniane do produkcji filmów pornograficznych (!). Jak dotąd nie ma odważnych dziennikarzy, również w telewizji publicznej, którzy by podjęli ten temat i zajęli zdecydowane stanowisko. Asekurancka dewiza „lepiej się nie narażać” wyjaśnia wszystko. Natomiast hasło „przyłożyć czarnym” w obecnych warunkach najbardziej się opłaca, bo można sobie zdobyć względy dwóch środowisk, które teraz akurat bardzo się ożywiły i podały sobie dłonie – lewicy oraz różnej maści liberałów.

Wykorzystane katalizatory

Przy ocenie pedofilii należy dostrzec czynniki, które przyczyniają się do powstawania i rozwoju tego zjawiska. Często stają się one katalizatorem przedwcześnie rozbudzającym zainteresowanie erotyką i życiem seksualnym oraz kuszą ludzi mediów do zdobywania odpowiednich korzyści materialnych. Wskazuje się na trzy takie mechanizmy. Przede wszystkim cała machina kultury masowej może stanowić tego rodzaju katalizator, gdyż jej negatywny wpływ sprowadza się do dwóch najważniejszych czynników: kultura ta wznieca namiętności i jednocześnie ogranicza rozwój intelektu, który powinien kontrolować ich przebieg. Do tego należy dodać niezawodną zasadę komercji w mediach, głoszącą, że życie ich konsumenta powinno być łatwe, lekkie i przyjemne. I wreszcie trzeci tego typu czynnik to sprawdzona prawidłowość, że w mediach najkorzystniej sprzedają się dewiacje. Natomiast popyt na nie wtedy osiąga szczyt, gdy występują razem z niedomaganiami życia religijnego. Dochodzi wtedy do głosu element sensacji i zafascynowania, który w wyobraźni człowieka stwarza iluzję chorego świata.

90 proc. mediów w Polsce jest w rękach środowisk lewicowych i liberalnych. Dlatego tym bardziej należą się słowa uznania wobec tych mediów, w których dziennikarze stali się autentycznymi sługami prawdy i obca jest im postawa najemnika. Zapewne mają świadomość, że w ten sposób realizują duchowy testament błogosławionego Jana Pawła II, niezawodnego przyjaciela ludzi mediów.

2. Inwazja na polskie szkoły

Nasz sprzeciw budzi gotowość instytucji państwowych do wydawania i promowania deprawujących dzieci materiałów, a także spotkania z członkami stowarzyszeń, najbardziej radykalnych pod względem niszczenia obyczajowości w Polsce – publikujemy stanowisko Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w sprawie zagrożeń związanych z promowaniem ideologii sprzecznych z chrześcijańską wizją człowieka.
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/58170,stop-inwazji-gender.html

3. „Nowych ludzi plemię” Eugeniusza Małaczewskiego

„Żeromski, tytan przeogromny, dla Małaczewskiego w uśmiech zdobił swoje chmurne spojrzenie”. W 1921 roku Małaczewski wydał zbiór dziesięciu opowiadań „Koń na wzgórzu”, nazwany przez Makuszyńskiego „arcyksiążką” – „jednym ze spiżowych pomników mowy polskiej”. Tak znany i popularny w Drugiej Rzeczypospolitej, po wojnie, z oczywistych powodów, został przez komunistów wyklęty i skazany na zapomnienie. Ale był obecny w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
http://naszdziennik.pl/wp/58118,murmanczyk.html

4. Tata nosi spódnicę

Najnowszy film dokumentalny norweskiego reżysera Haralda Eia „The Gender Equality Paradox” („Paradoks genderowej równości”) zdemaskował oszustwa i kłamstwa kryjące się za postawami ideologicznymi teoretyków gender. Film analizujący w sposób uczciwy i bez ideologicznych przesądów, a na bazie rzeczywistych danych wpływ społeczny polityki równości płci skłonił norwerski rząd do obcięcia subwencji zarezerwonych dla LGBT zaangażowanych w tę politykę.
http://naszdziennik.pl/mysl/57942,klamstwa-gender.html

5. Przestroga przed pseudoświętem

Nie ulega żadnej wątpliwości, że wprowadzanie dzieci i młodzieży w praktyki Halloween jest niezgodne z nauką Kościoła. Mówią o tym wyraźnie paragrafy 2126 i 2117 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zdecydowanie krytyczne podejście do „święta Halloween” jest tym bardziej niezbędne, że dla niektórych łączy się ono nawet z kultem szatana, ojca wszelkiego zła, grzechu i śmierci.
http://naszdziennik.pl/wp/58029,halloween-ma-grunt-antychrzescijanski.html

6. Halloween – fałszywy obraz świata duchowego

Zabawy z diabłami i demonami to nie żarty, gdyż prowadzą do destrukcji osobowości: hamują one rozwój intelektualny dziecka oraz deprawują jego sferę uczuciową: skłaniają do sadyzmu, potęgują egoizm, agresję i zmysłowość, a w sferze duchowej niszczą świadomość świętości Boga. Naturalny zmysł wiary, który u zdrowego, rozumnego człowieka nastawiony jest na szukanie prawdy i ukierunkowany ku Bogu, zostaje zwichnięty przez fałszywy obraz świata duchowego i bluźniercze wyobrażenie boskości.
http://naszdziennik.pl/wp/58206,halloween-czas-dla-zlych-duchow.html

7. Przymusowa zabawa w przebieranie

„Trzy lub cztery osoby opuszczają z nauczycielką pomieszczenie. Zanim powrócą, mają podjąć decyzję, czy wracają jako chłopcy, czy dziewczęta. Pozostałe dzieci mają po ich zachowaniu, ruchach odgadnąć ich płeć” – oto jedno z zaleceń programu dla przedszkoli, którego realizację sprawdza ankieta Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/58294,gendermonity-kuratora.html

8. Koniec z pobłażaniem złu

Zaszczuwały nas szczekające media, tworzące obrażającą nas nowomowę na wzór więziennej grypsery. Koniec z tym. Obserwujemy rewolucję kulturalną, próbującą odciąć nas od korzeni, zgnębić nas, naszą pamięć, tradycję, tak by dzieci nie mogły już jej kultywować. Proszę zobaczyć, jak urobiono młodzież, jak przyzwyczajono ją do tego, że trzeba plugawić to, co piękne i dobre. Urobiono, dzięki czemu cały czas można się do niej odwoływać, mówiąc, że przecież ona tego chce.
http://naszdziennik.pl/mysl/59955,koniec-z-poblazaniem-zlu.html

9. Osiem dni przed 14. urodzinami

„Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości do Ojczyzny (…). A że tu leżą uczniowie w mundurach, przeto ten cmentarz jest jak szkoła, w której dzieci jasnowłose i błękitnookie nauczają siwych o tym, że ze śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie”.
http://naszdziennik.pl/mysl/60215,o-mamo-otrzyj-oczy.html


10. Brutalne gry nie dla dzieci

Rzecznik Praw Obywatelskich chciałaby, aby w Polsce w sprzedaży dla dzieci niedostępne były brutalne gry komputerowe, w których można wcielać się w bandytów i wirtualnie zabijać czy torturować ludzi.
http://naszdziennik.pl/wp/59398,brutalne-gry-nie-dla-dzieci.html

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


Z  WYBRANYCH  PORTALI   INTERNETOWYCH...

1. Fundacja Gatesów promuje aborcję w biednych krajach

W zorganizowanej przez ich fundację konferencji poświęconej kontroli narodzin w krajach ubogich uczestniczyć będzie 3000 osób. Wśród uczestników etiopskiego spotkania będą m.in. czołowe organizacje propagujące aborcję. Jest tak pomimo, że żona założyciela Microsoftu deklarująca się jako katoliczka twierdziła, że jej fundacja nie będzie propagować aborcji.

2. Minister Zdrojewski murem za reżyserem Klatą

Krakowski protest przeciwko obscenicznej sztuce nie wzruszył ministra kultury. - W sporze z publicznością staję po stronie dyrektora Jana Klaty, zespołu artystycznego i całego dorobku Starego Teatru – zadeklarował Bogdan Zdrojewski.


O ZDROWIU Z  WYBRANYCH  PORTALI   INTERNETOWYCH...

1.  Co dzieje się w Twoim ciele przez 60 minut po wypiciu coli? Autor: Jean-Marc Dupuis

Szanowny Czytelniku, słońce, upał, pragnienie... Bierzesz do ręki zimną aluminiową puszkę, pokrytą kropelkami wody. Podnosisz zawleczkę... Pssst!... co za ulga. Gazowany napój spływa do gardła. Gaz uderza Ci do nosa i oczy zaczynają łzawić, ale to takie dobre! I kolejny łyk...

10 minut później
Jeżeli wypiłeś już całą puszkę coli, to właśnie dostarczyłeś do organizmu równowartość 7 dużych (5g) kostek cukru!(1) W normalnych warunkach powinno to wywołać u Ciebie odruch wymiotny(2), ale zawarty w coli kwas fosforowy zakwasza ją i stąd wrażenie orzeźwienia(3).

Po 20 minutach
Stężenie cukru we krwi gwałtownie wzrasta, wystawiając organizm na pierwszą próbę. Trzustka zaczyna produkować ogromne ilości insuliny. Tylko w ten sposób Twoje ciało będzie mogło przetworzyć nadwyżkę cukru w tłuszcz, który jest łatwiej przyswajany przez organizm.
W wyniku tego procesu tłuszcz zostaje zmagazynowany w postaci kuleczek. Co prawda są one mało estetyczne, ale za to przez pewien czas nieszkodliwe – natomiast nadmiar glukozy we krwi jest jak śmiertelna trucizna. Jedynie wątroba jest w stanie magazynować glukozę, ale tylko w ograniczonym stopniu.

Po 40 minutach
Większość kofeiny zawartej w coli zostaje wchłonięta przez organizm. Kofeina powoduje rozszerzenie źrenic oraz podnosi ciśnienie krwi.
W tym samym momencie podnosi się stężenie cukru w wątrobie, co powoduje uwolnienie cukru do krwi.

Po trzech kwadransach
Organizm zaczyna produkować zwiększoną ilość dopaminy. Dopamina to hormon stymulujący „ośrodek przyjemności” w mózgu. Taka sama reakcja występuje po zażyciu heroiny.
To nie jedyna wspólna cecha łącząca narkotyki i cukier. Od cukru również można się uzależnić. I to do tego stopnia, że w jednym z badań wykazano, że cukier uzależnia silniej od kokainy(4). Nic więc dziwnego, że osoba uzależniona od coli zachowuje się przed jej wypiciem jak narkoman na głodzie.

Po 60 minutach
Stężenie cukru we krwi znacznie się obniża (stan ten nazywamy hipoglikemią), a wraz z nim obniża się również poziom energii oraz koncentracji.
Aby tego wszystkiego uniknąć, najlepiej pić wodę.
„Nie jestem rośliną doniczkową!”
Tak, wiem, ciężko jest się przestawić na picie wody, kiedy od niepamiętnych czasów przyzwyczajony jesteś do picia słodzonych napojów gazowanych, kawy i herbaty, albo też wina czy piwa.
Wydaje Ci się wtedy, że woda po prostu nie ma smaku. „Nie jestem rośliną doniczkową!”, „...w wodzie to się nogi moczy” – żartujesz, sięgając przy stole po butelkę czerwonego wina.
Tak naprawdę jednak problem wcale nie leży w smaku. Kto nie ma ochoty na wodę, pewnie wcale nie jest spragniony. A jeśli nie odczuwasz pragnienia, to znaczy, że brakuje Ci ruchu.
Po tym, jak porządnie się spocisz podczas pracy czy uprawiania sportu, wypicie kilku szklanek wody to nie tylko konieczność – to prawdziwa przyjemność.
Kiedy byłem mały, mama zapisała mnie i starszego brata na zajęcia judo. Zostaliśmy wtłoczeni do sali o powierzchni trzydziestu metrów kwadratowych, oświetlonej neonówkami, pokrytej tatami (tradycyjną matą japońską) i ze świetlikami zamiast okien. Po intensywnej rozgrzewce, podczas której musieliśmy skakać, biegać, robić pompki i brzuszki, trener kazał nam walczyć na stojąco i na matach, a na koniec (i to była najlepsza zabawa) walczyliśmy „na konikach”, czyli, usadowieni na ramionach kolegów, próbowaliśmy zrzucać innych „rycerzy”.
Pod koniec zajęć, czerwoni, zziajani, spoceni, rzucaliśmy się do szatni, gdzie, w pobliżu toalet, znajdowały się umywalki z ciepłą wodą – może i była ciepła, ale jaka smaczna! Nawet zapach rozchodzący się z toalet nie przeszkadzał nam w napełnianiu żołądków tą pyszną wodą. Najbardziej niecierpliwi pili ją prosto z kranów, a inni nabierali ją w dłonie i wypijali, starając się nie rozlewać cennego płynu. Wolę nie myśleć, ile przy okazji wymieniliśmy bakterii.
A mimo to nie pamiętam, żeby woda smakowała mi kiedykolwiek lepiej niż tam, w szatni naszego klubu.
Dlaczego warto przestać pić colę?
Zastanów się. Po wysiłku możesz mieć ochotę na colę lub schłodzone piwo, ale okazuje się, że napicie się wody daje więcej przyjemności. Woda jest najsmaczniejsza wtedy, kiedy naprawdę chce nam się pić; podobnie dzieje się, kiedy jesteśmy bardzo głodni. Po powrocie z wyprawy w góry nic nie smakuje tak dobrze jak zwykła kiełbasa i nic tak nie pomaga w powrocie do codziennych zajęć.
To jednak nie tylko przyjemność. Picie wody pomaga zmniejszyć spożycie szkodliwych substancji, takich jak:

Ponadto kwaśny odczyn coli jest zabójczy dla zębów. Czy zauważyłeś, jak po wypiciu coli zgrzytają Ci zęby? Cola ma więcej kwasu niż sok z cytryny, można jej więc używać do odrdzewiania metalu (spróbuj zostawić zardzewiałą monetę w coli na pół godziny i zobacz, co się stanie). Jeżeli często pijesz colę, szkliwo Twoich zębów może stać się porowate, zżółknąć lub zszarzeć.
O wpływie coli na otyłość można mówić bez końca: u dzieci pijących colę ryzyko otyłości wzrasta o 60%. Oczywiście możesz dawać dzieciom słodkie napoje gazowane, jeśli tylko chcesz:

Oto najlepszy sposób na oszczędzanie w trudnych czasach: nie pozwól, aby w Twoim domu zagościły słodkie napoje! Zacznij na nowo pić wodę: rozpoczynaj dzień szklanką wody wypijaną przed śniadaniem. Sprawisz tym radość swoim nerkom, które ciężko pracują cały dzień, aby oczyszczać Twoją krew. Będą one zdrowsze, czystsze, a Ty poczujesz się znacznie lepiej.
Na zdrowie!
Jean-Marc Dupuis
PS: Jeśli myślisz, że te informacje mogą zainteresować kogoś znajomego, śmiało mu je prześlij. A jeśli jeszcze nie jesteś prenumeratorem Poczty Zdrowia, a również chciałbyś otrzymywać ten newsletter bezpłatnie, możesz podać swój adres e-mail tutaj.
Źródła:
1. Quantité de sucre dans le coca-cola, http://www.meax.fr/post/quantite-de-sucre-dans-le-coca-cola.html
2. What Happens to Your Body Within an Hour of Drinking a Coke, http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/01/19/what-happens-to-your-body-within-an-hour-of-drinking-a-coke.aspx
3. Coca-Cola une boisson dangereuse et cancérigčne, http://www.dangersalimentaires.com/2011/04/coca-cola-une-boisson-dangereuse-et-cancerigene/
4. Intense Sweetness Surpasses Cocaine Reward, http://www.plosone.org/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0000698.


2. Mieszanka miodu i cynamonu leczy większość chorób!

Miód jest wytwarzany w większości krajów na świecie. Obecnie naukowcy uznają, ze miód jest bardzo skutecznym lekiem na każdego rodzaju schorzenia.
Miód może być stosowany bez skutków ubocznych przy każdego rodzaju chorobie. Obecnie naukowcy podają, ze chociaż miód ma słodki smak, jeśli
przyjmowany we właściwej dawce jako lekarstwo, nie zaszkodzi on pacjentom cierpiącym na cukrzycę.
Kanadyjskie pismo Weekly World News w wydaniu z 17 stycznia 1995 r. podaje listę schorzeń, które można leczyć miodem i cynamonem według
badan przeprowadzonych przez naukowców z krajów zachodnich:

 CHOROBY SERCA
Z miodu i cynamonu zrób pastę, nałóż na chleb zamiast dżemu i jedz codziennie na śniadanie. Obniża ona cholesterol i chroni przed atakiem serca.
Również osoby po zawale przy codziennym jedzeniu miodu z cynamonem są chronione przed kolejnym zawałem. Regularne stosowanie łagodzi zadyszkę
oraz wzmacnia uderzenia serca. Wiele domów opieki w Ameryce i Kanadzie leczyło z powodzeniem pacjentów i według nich, wraz z wiekiem arterie i żyły
tracą elastyczność i zatykają się. Miód i cynamon uaktywnia arterie i żyły.

ZAPALENIE STAWÓW

Osoby cierpiące na zapalenie stawów mogą; przyjmować codziennie rano i wieczorem szklankę; cieplej wody z 2 łyżkami miodu i 1 łyżeczką cynamonu.
Przyjmując je regularnie nawet chroniczne zapalenie stawów może być wyleczone. Ostatnie badania przeprowadzone przez Copenhagen University
podają, że u pacjentów, którym podawano mieszankę: 1 łyżeczka miodu i pół łyżeczki cynamonu przed śniadaniem w przeciągu tygodnia spośród 200
pacjentów u 73 z nich zniknął ból, a w przeciągu miesiąca prawie wszyscy pacjenci, którzy niemogli chodzić lub poruszać się ze względu na zapalenie
stawów zaczęli chodzić bez oznak bólu.

 INFEKCJE PĘCHERZA
Rozpuść 2 łyżeczki cynamonu i 1 łyżeczkę miodu w szklance letniej wody i wypij. Taka mieszanka niszczy drobnoustroje pęcherza.

CHOLESTEROL
2 łyżeczki miodu i 3 łyżeczki cynamonu wymieszane z 16 uncjami wody, podane pacjentom z podwyższonym cholesterolem obniżają poziom
cholesterolu we krwi o 10% w ciągu 2 godzin. Jak w przypadku pacjentów cierpiących na zapalenie stawów przyjmowane trzy razy dziennie może
wyleczyć każde chroniczne podwyższenie cholesterolu. Jak podaje wspomniane wcześniej pismo, codzienne jedzenie miodu ogranicza
problemyz cholesterolem.

PRZEZIĘBIENIE
Osoby cierpiące na przeziębienie o różnym nasileniu powinny przyjmować codziennie przez 3 dni 1 łyżeczkę letniego miodu z ? łyżki cynamonu.
Wyleczy on większość chronicznego kaszlu, przeziębienia oraz przeczyści zatoki.

ROZSTRÓJ ŻOŁĄDKA
Miód i cynamon łagodzą ból brzucha oraz usuwają wrzody żołądka.

WZDĘCIA
Jak podają; badania przeprowadzone w Indiach i Japonii miód przyjmowany wraz z cynamonem łagodzi wzdęcia.

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Codzienne przyjmowanie miodu i cynamonu wzmacnia układ odpornościowy i chroni organizm przed bakteriami i wirusami. Naukowcy
podają, ze miód zawiera dużo witamin oraz żelaza. Regularne stosowanie miodu wzmacnia białe krwinki do walki z bakteriami i chorobami wirusowymi.

NIESTRAWNOŚĆ
2 łyżeczki miodu posypane cynamonem przed jedzeniem obniżają kwasowość i ułatwiają trawienie ciężko strawnych potraw.

GRYPA
Naukowcy z Hiszpanii dowiedli, że miód zawiera pewien naturalny składnik, który zabija drobnoustroje grypy i chroni przed tą chorobą.

DŁUGOWIECZNOŚĆ
Regularne picie herbaty z miodem i cynamonem zatrzymuje zniszczenia organizmu spowodowane procesem starzenia. Weź 4 łyżki miodu,1 łyżkę
cynamonu i 3 szklanki wody, wszystko razem wymieszaj. Pij szklankę, 3-4 razy dziennie. Dzięki temu twoja skora będzie świeża, a proces starzenia
zatrzymany. Również długość życia wydłuża się bardzo!

PIEGI
Zrób papkę z 3 łyżeczek miodu i 1 łyżeczki cynamonu. Nałóż ja na piegi przed snem i zmyj następnego dnia rano ciepłą wodą. Codzienne
stosowanie przez 2 tygodnie, całkowicie usunie piegi.

INFEKCJE SKÓRNE
Nałóż równomiernie miód i cynamon na chore miejsce. Można leczyć wypryski, grzybice oraz wszystkie rodzaje infekcji skórnych.

UTRATA WAGI
Pij wymieszany w szklance wody miód i cynamon, codziennie rano pół godziny przed śniadaniem na pusty żołądek i wieczorem przed snem.
Przyjmowane regularnie obniżają wagę nawet u bardzo otyłych ludzi.Nie pozwalają na gromadzenie się tłuszczu w organizmie nawet przy
wysokokalorycznej diecie.

NOWOTWÓR
Ostatnie badania przeprowadzone w Japonii i Australii wykazały, ze udało się wyleczyć zaawansowane stadium raka żołądka i kości. Osoby
cierpiące na tego rodzaju nowotwory powinny przyjmować 1 łyżeczkę miodu z 1 łyżeczką cynamonu przez jeden miesiąc trzy razy dziennie.

ZMĘCZENIE
Badania wykazały, że cukier zawarty w miodzie ma działanie dobroczynne, a nie szkodliwe dla organizmu. Starsze osoby, przyjmujące miód i
cynamon w takich samych ilościach są bardziej ożywione i sprawniejsze.
Dr Milton, autor badania, zaleca pół łyżeczki miodu na szklankę wody i troszkę cynamonu. Codzienne picie po umyciu zębów i po południu ok.
15.00, kiedy obniża sięaktywność organizmu, a w ciągu tygodnia odzyskamy witalność.

NIEŚWIEŻY ODDECH
Ludzie w Południowej Afryce codziennie rano płuczą gardło taką mieszanką: 1 łyżeczka miodu i cynamonu z ciepłą woda, a ich oddech
pozostaje świeży przez cały dzień. Rzecz jasna, przegrzanie miodu niszczy wrazliwe na cieplo witaminy i enzymy. Dorze przypomnieć sobie o tym, slodzac miodem gorący napój.


3. Jak zapobiegać hemoroidom oraz jak je leczyć? Autor: Jean-Marc Dupuis

Szanowny Czytelniku,
w dzisiejszym newsletterze przedstawię Ci wyniki moich własnych badań – i płynące z nich wnioski -– na temat przykrej dolegliwości, którą są hemoroidy, jednakże nie zamierzam podać Ci wszystkich naturalnych sposobów ich leczenia.

Wręcz przeciwnie, jestem przekonany, że nie wiem jeszcze wielu rzeczy na ten temat, dlatego proszę Czytelników Poczty Zdrowia, którzy orientują się w powyższej kwestii, o podzielenie się informacjami z innymi, poprzez komentarze na stronie www.PocztaZdrowia.pl. Proszę tylko bardzo o niepodawanie nazw handlowych konkretnych preparatów!

Szanowni Czytelnicy, pozwolicie w ten sposób skorzystać ze swojej wiedzy całej rzeszy osób, które poszukują alternatywy dla leków chemicznych i zabiegów chirurgicznych w procesie leczenia hemoroidów.

Połowa społeczeństwa dotknięta problemem
Blisko połowa społeczeństwa będzie w swoim życiu cierpieć z powodu hemoroidów, zazwyczaj dokuczają one pomiędzy 20 a 50 rokiem życia. Wcale nie jest to bowiem tylko problem osób starszych lub cierpiących na zaparcia. Może się on przytrafić każdemu, wliczając w to osoby cieszące się dobrym zdrowiem, ale spędzające wiele czasu w pozycji siedzącej.

Hemoroidy, wewnętrzne lub zewnętrzne, wywoływane są przez rozszerzanie i zapalenia splotów żylnych w odbytnicy i odbycie.

Główną różnicą jest rodzaj bólu: hemoroidy wewnętrzne nie bolą, ponieważ napęczniałe żyły znajdują się w górnej części odbytu, która nie jest unerwiona. Takie hemoroidy mogą nawet nie wywoływać objawów. Ale często możesz zauważyć odrobinę krwi w stolcu. Takie ślady można dostrzec na papierze toaletowym lub na toalecie. Czerwona krew świadczy o tym, że krwawienie znajduje się w dolnej części układu pokarmowego. Jeśli znajduje się ono wyżej, mianowicie w żołądku lub jelitach, wskutek trawienia krew przybiera kolor czarny.

Innym sygnałem obecności hemoroidów wewnętrznych jest odczucie „nieskończenia” procesu wydalania.

Hemoroidy zewnętrzne z kolei mogą potwornie boleć. Niektórzy nie mogą nawet chodzić. W nieleczonych może dojść do zakrzepicy i zapalenia. Hemoroidy stają się wtedy niebiesko-fioletowe i krwawią.

Problem wynikający ze stylu życia
Częstotliwość tej choroby w uprzemysłowionych krajach nie jest zaskoczeniem dla nikogo, biorąc pod uwagę dietę i styl życia większości społeczeństwa. Hemoroidy zdarzają się dużo częściej niż w innych krajach.

Hemoroidy pochodzą od zbyt dużego ciśnienia wywieranego na delikatne żyły. Nacisk ten jest spowodowany zaburzeniami trawienia, które z kolei są wywołane przez złe odżywianie się, siedzący tryb życia (zwłaszcza pracę biurową), nadwagę. Przypadłość ta często spotykana jest też u kobiet ciężarnych, jednakże w tym przypadku znikają one po porodzie.

Przyzwyczajenia łazienkowe mogą zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia hemoroidów, powodując podrażnienia, krwawienia oraz swędzenie:

Ważne jest, aby nie przeć w toalecie. Naturalne ruchy jelit muszą wywołać wypchnięcie stolca bez użycia siły; możesz ewentualnie użyć lekkiej siły mięśni brzucha, ale nigdy nie więcej niż przez piętnaście sekund;

Z tego powodu ważne jest, aby nie czekać, aż poczujesz potrzebę pójścia do toalety. Przestrzegaj naturalnego rytmu trawienia w Twoim organizmie;

Nie siedź na sedesie dłużej niż pięć minut. Pozycja siedząca zwiększa nacisk na odbyt, co nie jest wskazane w sytuacji, gdy żyły są już napęczniałe i rozszerzone. Jeśli zajdzie taka potrzeba, podmyj się i przejdź , oczekując aż powróci potrzeba oddania stolca.

Nie podcieraj się nadmiernie papierem toaletowym. Musisz jednak zachować najwyższy poziom czystości, aby uniknąć zapalenia i infekcji. Każdorazowe podmywanie się wodą po oddaniu stolca, jak to czynią mieszkańcy krajów arabskich, wyjaśnia ich mniejszą skłonność do powstawania hemoroidów.

Pozycja siedząca na toalecie nie sprzyja wydalaniu tak jak pozycja kuczna i dlatego potrzebne jest silne „parcie”. Badanie opublikowane w latach 80. pokazało, że u 18 osób na 20 fakt korzystania z toalety w pozycji kucznej przyczynił się do zniknięcia hemoroidów. Nie zachęcam Cię jednakowoż do zastąpienia sedesu zwykłą dziurą w ziemi; natomiast posiadanie zdrowego układu trawiennego jest tak samo ważne jak pozycja, w której mamy zwyczaj korzystać z toalety.


Uważaj na krwawienia
Jeśli zauważysz u siebie krwawienia związane z hemoroidami, zgłoś się do lekarza, zwłaszcza jeśli przytrafiło Ci się to po raz pierwszy.

Krwawienia te mogą mieć w rzeczywistości inne przyczyny, bardziej poważne, takie jak nowotwór jelita grubego, będący bardzo rozpowszechnioną formą raka.

Warto pamiętać, Szanowny Czytelniku, o zbawiennej właściwości witaminy D, która zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Zadbaj o przyjęcie odpowiedniej dawki słońca i spożywanie tak dużej ilości tłustych ryb jak tylko to możliwe (trzy porcje tygodniowo).

Zapobieganie hemoroidom
Ta nieprzyjemna dolegliwość spowodowana jest zwykle zaparciami. Te z kolei wynikają najczęściej ze złej diety, braku ćwiczeń fizycznych, stresu, a także z odwodnienia. Zaparcia mogą być również wywołane przez nadużywanie środków przeczyszczających, przez zespół jelita wrażliwego oraz niedoczynność tarczycy.

Aby zapobiec zaparciom:
Spożywaj pokarmy bogate w błonnik
Uwaga, błonnik (włókno pokarmowe) nie ma nic wspólnego z tym, co nazywamy „włóknem” w języku potocznym. To że pokarm jest miękki, łatwy do połknięcia, czytaj płynny, to nie oznacza, że nie zawiera błonnika. Błonnik to nie tylko „otręby”. Przykładowo, sok gruszkowy jest w niego wyjątkowo bogaty. Ziarna lnu, które trzeba zmielić przy pomocy młynka do kawy przed spożyciem, bo w przeciwnym wypadku przedostaną się w całości do Twojego systemu trawiennego, są również bardzo dobrym źródłem błonnika. Istnieją wreszcie ziarna, które są naturalnym środkiem samym w sobie: Plantago psyllium (babka płesznik). Była ona używana już 10 wieków p.n.e. przez medyków Górnego Egiptu – i jest ona tak samo skuteczna po dziś dzień. Wybieraj ekologiczną babkę. Na początku bądź ostrożny, jeśli Twój organizm nie jest przyzwyczajony do błonnika.


Aby wzmocnić żyły, jedz flawonoidy
Są to substancje nadające barwę owocom. Dużą ilość tego związku znajdziesz w świeżych pomarańczach, ale także w... czerwonym winie. W zasadzie to właśnie czerwone wino jest najbogatsze we flawonoidy. Wydaje się również, że część społeczeństwa, która spożywa tłuszcze pod postacią oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia, posiada lepsze żyły i rzadko cierpi na hemoroidy.


Pij wodę bogatą w minerały
Za wskazówkę, czy jesteś odpowiednio nawodniony, posłuży Ci kolor Twojego moczu. Musi być jasnożółty i przejrzysty. Nie zdziw się jednak, biorąc multiwitaminę, jeśli będzie on bardzo żółty. Jest to efektem obecności witaminy B2. W walce z zaparciami pomaga również picie wód mineralnych bogatych w wapń.


Spożywaj probiotyki wysokiej jakości
Bogata flora bakteryjna w jelitach nie tylko pozwala na prawidłowe trawienie; jest to podstawowy warunek, aby osiągnąć optymalny stan zdrowia.


I wreszcie – postaraj się kontrolować poziom stresu
Jeśli możesz, to wyeliminuj z Twojego życia niepotrzebne źródła niepokoju. Bardziej zrelaksowane życie i opanowane emocje przyczynią się w decydujący sposób do wyeliminowania problemów gastryczno-trawiennych, a co za tym idzie, hemoroidów.


Naturalne środki przeciw hemoroidom
Niniejsze wydanie Poczty Zdrowia nie byłoby kompletne, gdybym nie wymienił listy produktów naturalnych, które przyczyniają się do wyleczenia hemoroidów:

1. Pierwszą rośliną bezdyskusyjnie godną polecenia jest oczar.
Ludy Ameryki używały go przed Krzysztofem Kolumbem. Komisja E w Niemczech (dotycząca roślin leczniczych), ESCOP i Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (OMS) zbadały wszystkie zastosowania oczaru w leczeniu żylaków i hemoroidów. Liście i kora oczaru mają w sobie od 8% do 12% garbnika, któremu przypisuje się efekty ściagające, przeciwzapalne i hemostatyczne. „Ściągające” oznacza, że pory skóry zbiegają się – inaczej: skóra zamyka się.

2. Aby wzmocnić żyły, powinieneś postawić na myszopłoch kolczasty (Ruscus aculeatus). Zawiera on saponiny steroidowe, w tym ruskogeninę wykorzystywaną w maściach przeciwko hemoroidom lub „workom” pod oczami. W zasadzie ma on lub dokładniej – jego kłącza mają właściwości moczopędne i obkurczające, co skuktuje zwiększeniem napięcia żył. Warto wiedzieć, że ruskogenina stosowana jest często w połączeniu z kwercetyną. Jest to flawonoid o działaniu przeciwzapalnym, który jest często łączony z witaminą C. To dzięki niemu miłorząb i dziurawiec mają właściwości lecznicze.

3. Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum) – również zawiera garbniki, flawonoidy, pochodne puryny i saponiny trójterpentynowe. Te z kolei stanowią escynę, znaną ze skuteczności w leczeniu hemoroidów. Jest też stosowany w homeopatii.

4. W nagłym wypadku i jeśli nie masz w okolicy żadnego sklepu zielarskiego, możesz poratować się kostkami lodu. Jest to skuteczne tylko w przypadku hemoroidów zewnętrznych i należy uważać, aby nie stosować ich bezpośrednio, ale owinąć je w lnianą ścierkę, aby nie podrażnić skóry zimnem.

5. Jeśli masz w domu krem aloesowy, możesz go zaaplikować na bolące miejsce.

Zabiegi chirurgiczne powinny być zarezerwowane tylko dla poważniejszych przypadków, jako ostatnia szansa. Może się jednak zdarzyć, że nie będzie innego rozwiązania.

Życzę zdrowia!


PS: Jeśli dostałeś ten numer newslettera Poczta Zdrowia od kogoś innego, gorąco zachęcam, abyś i Ty go zaprenumerował (bezpłatnie!).

Dwa razy w tygodniu otrzymasz e-mailem najnowsze i w pełni wiarygodne (potwierdzone wieloma badaniami naukowymi przeprowadzanymi na całym świecie) informacje o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom.