Spis treści  (Warto_lipiec2016.html)


Rozdział  "Nasi"...  to novum.
Uzasadnienie:
w internecie, jak w rzeczywistości, spotykamy
drogocenności:  elementy "odżywcze", sprzyjające rozwojowi człowieka i społeczeństw oraz  "śmieci" i trucizny.
Musimy się uczyć wyławiać "pożywne owoce" z tego internetowego oceanu, gromadząc argumenty "za" i "przeciw".1. Spotkanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Autor: Magdalena Korzekwa-Kalisiuk - CitizenGo

Szanowni Państwo,
2,5 miliona młodych ludzi wzięło udział w niedzielnym spotkaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To wydarzenie absolutnie wyjątkowe nie tylko z perspektywy Kościoła. Świat bardzo potrzebuje dzisiaj ludzi odważnych, którzy nie boją się przyznawać do wartości. Ta grupa młodych ludzi z całego świata pokazała tę odwagę i przybyła do Krakowa. Niżej zdjęcie, jakie zrobiliśmy sobie w Krakowie wraz z młodymi wolontariuszami CitizenGO.
SDM

To oczywiście jedynie początek. Teraz czas na to, abyśmy wszyscy – młodzi wiekiem i duchem – wykazywali aktywność i brali większą niż do tej pory odpowiedzialność za to, jak wygląda nasz świat.

Dziękuję serdecznie wszystkim z Państwa, którzy przyłączyli się do akcji modlitwy za młodych prześladowanych chrześcijan organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II i CitizenGO. Podczas sobotniego spotkania młodzieży, Papież Franciszek wspominał właśnie tych chrześcijan. Sam mówił o swoim poruszeniu świadectwem młodej dziewczyny z Syrii, Rand Mittri z Aleppo, która mówiła:

„Każdego dnia otacza nas śmierć. Ale podobnie jak wy, codziennie rano zamykamy za sobą drzwi, udając się do szkoły czy pracy. I właśnie wtedy ogarnia nas strach, czy po powrocie zastaniemy nasze rodziny i dom w takim stanie, w jakim je zostawiliśmy. Może tego dnia zginiemy – my albo nasze rodziny. (…) Dziękuję i gorąco proszę, żebyście się modlili za nasz ukochany kraj, za Syrię. Jezu, ufam Tobie!”.

Spełniliśmy i spełniamy tę prośbę. Swoją modlitwę z Papieżem Franciszkiem lub apel skierowany do rządzących Państwami w obronie młodych ludzi z Iraku, Syrii, Pakistanu, Nigerii i innych krajów, gdzie mają miejsce prześladowania, podpisało aż 70.801 osób mówiących językami: polskim, angielskim, chorwackim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, słowackim, węgierskim, włoskim. Dziękuję Państwu za zaangażowanie!

Niebawem rozpoczniemy walkę o kolejne sprawy. Bez Państwa pomocy to działanie nie byłoby możliwe. Dziękuję, że działamy razem.
Jeśli nie podpisywali Państwo ostatnich petycji CitizenGO, zapraszam na stronę: www.citizengo.org.
Zachęcam również do polecania petycji Państwa znajomym.

Pozdrawiam serdecznie z… krakowskiego dworca : - ) …i do napisania!
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Dyrektor Kampanii CitizenGO Polska

2. Działania Ordo Iuris czerwiec-lipiec 2016 r

...wydarzenia ostatnich tygodni skupiają w sobie wszystkie najważniejsze obszary naszej pracy, dając nadzieję na odważne i dalekosiężne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości. Z przyjemnością zapraszam do lektury najnowszego newslettera Instytutu Ordo Iuris.

Z wyrazami szacunku, mec. Jerzy Kwaśniewski


Sukces zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem „Stop aborcji”
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zebrał ponad 470 tys. podpisów poparcia dla pełnej, prawnej ochrony życia w Polsce. W dniu 5 lipca, przygotowany przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris projekt, przedłożono Marszałkowi Sejmu RP. Pierwsze czytanie i debata sejmowa odbędą się nie później niż na początku października.

O naszych działaniach i inicjatywie obywatelskiej szeroko informowały media (prasa, radio). Nasi eksperci odbywali liczne spotkania, wygłaszali wykłady oraz udzieli wielu wywiadów, tłumacząc projekt i odpierając propagandowe ataki lobby aborcyjnego.

Ekspertyzy Ordo Iuris oraz odpowiedzi na zarzuty stawiane Inicjatywie „Stop Aborcji” są opublikowane na stronie ochronazycia.ordoiuris.pl

Konkretna pomoc zamiast aborcyjnej oferty
W związku z przepisami projektu obywatelskiego, eksperci Instytutu opracowali pakiet zmian prawnych, tworzący właściwy system wsparcia dla dzieci, matek i rodzin, jeszcze w trakcie ciąży, gwarantujących realną pomoc i wsparcie wyspecjalizowanych instytucji. Szczegóły pakietu przedstawiono na konferencji prasowej. Pakiet przekazano do dalszych prac i konsultacji właściwym ministrom.

Raport „Prenatalna opieka hospicyjna: wizja, działania oraz wyzwania”
Centrum Bioetyki Ordo Iuris przygotowało i opublikowało pierwszy w Polsce raport na temat funkcjonowania hospicjów perinatalnych, stanowiących istoty element systemowego wsparcia rodzin i ochrony życia. Raport przedstawiono na konferencji prasowej.

Polacy popierają całkowity zakaz aborcji
W zleconym przez Instytut Ordo Iuris majowym badaniu IBRIS po raz pierwszy zapytano Polaków o precyzyjnie określoną treść inicjatywy „Stop aborcji”. Wyniki sondażu przedstawiliśmy i omówiliśmy na konferencji prasowej oraz zawarliśmy w przystępnej prezentacji.

Międzynarodowa konferencja naukowa na temat tożsamości małżeństwa
Instytut Ordo Iuris, we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podjął się organizacji międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja”. Odbędzie się ona w dniach 29-30 września br. w auli dawnej Biblioteki UW w Warszawie. Swój udział w konferencji potwierdzili wybitni prelegenci z całego świata. Szczegółowy program oraz zaproszenie do udziału już niebawem zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Działalność ekspercka i międzynarodowa
Nasi eksperci zaprezentowali obywatelski projekt „Stop aborcji” oraz pakiet wsparcia dla kobiet i rodzin w trudnej sytuacji w związku z ciążą, porodem i wychowaniem dziecka na posiedzeniu dwóch parlamentarnych zespołów: na rzecz polityki i kultury prorodzinnej oraz dla przywrócenia zasad moralnych w medycynie. Podczas posiedzenia przedstawiono też posłom i senatorom odpowiedzi na pojawiające się mediach nieprawdziwe informacje na temat projektu.

Propozycja zmiany konstytucji w Rumunii
20 lipca Trybunał Konstytucyjny Rumunii stwierdził zgodność z ustawą zasadniczą propozycji zmiany Konstytucji potwierdzającej, że małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny. Opinię prawną popierającą proponowaną poprawkę, przedstawił wcześniej rumuńskiemu Trybunałowi Instytut Ordo Iuris.

Seminarium „Czy Europa potrzebuje nowego paktu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych?
Przedstawicielstwo Ordo Iuris w Brukseli, we współpracy z Europejskimi Konserwatystami i Reformatorami, zorganizowało w Parlamencie Europejskim seminarium eksperckie zatytułowane „Czy Europa potrzebuje nowego paktu na rzecz demokracji, praworządności i pr aw podstawowych?”. Prelegentem na seminarium była dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Instytutu.

W
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Mec. Jerzy Kwaśniewski i dr Tymoteusz Zych uczestniczyli na zaproszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w posiedzeniu Grupy Roboczej Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas posiedzenia eksperci Ordo Iuris uzasadniali konieczność wzmocnienia praw i podmiotowości rodziny, ograniczenia ingerencji organów administracji we władzę rodzicielską i odebrania pracownikom socjalnym kompetencji władczych wobec rodziców i ich dzieci.

Seminarium „5 lat ustawy równościowej – ocena funkcjonowania i rekomendacje zmian”
Dr Tymoteusz Zych, dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu, wygłosił wystąpienie na zorganizowanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów seminarium „5 lat ustawy równościowej – ocena funkcjonowania i rekomendacje zmian”. Zwracał uwagę, że przepisy antydyskryminacyjne nie mogą prowadzić do dyskryminacji rodzin, ani naruszać wolności słowa lub wolności sumienia.

Raport Okresowego Komisarza Praw Człowieka Rady Europy
Analitycy Ordo Iuris odnieśli się do stronniczego i niekorzystnego dla Polski Raportu Okresowego Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. W lutym br. komisarz Nils Muižnieks przebywał z wizytą w Warszawie, gdzie uczestniczył w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi dotyczącymi rea lizacją praw człowieka w Polsce.

Seminarium "Zagrożenie dla rządów prawa w Polsce"
Karina Walinowicz, analityk Instytutu Ordo Iuris, uczestniczyła w inspirowanym raportem komisarza Nilsa Muižnieks’a seminarium "Zagrożenie dla rządów prawa w Polsce", zorganizowanym Anne Brasseur, byłą przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ordo Iuris przeprowadziło krytykę metodologicznych i merytorycznych błędów raportu.

Prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym
Mec. Jerzy Kwaśniewski uczestniczył w imieniu Instytutu Ordo Iuris w pracach nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, składając pisemne opinie Instytutu (pierwsza, druga) w toku prac komisji senackich.

Konferencja „Silne rodziny – silne społeczności”
„Silne rodziny – silne społeczności” to tytuł konferencji, która odbyła się w Trydencie w dniach 17-19 czerwca. Nasi eksperci – dr Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska i Olaf Szczypiński – prowadzili warsztaty, na których zaprezentowali propozycje zmian w polityce rodzinnej państw europejskich podkreślających autonomię rodziny i prawa rodziców do wychowania dzi eci w zgodzie ze swoimi przekonaniami.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Eksperci Instytutu przygotowali analizę na temat orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Chapin i Charpentier v. Francja. Trybunał podtrzymał wyroki francuskich sądów krajowych unieważniających zawarcie tzw. "małżeństwa Bègles", tj. umowy zakontraktowanej w 2004 roku między dwoma mężczyznami z naruszeniem francuskiego prawa.

Projekt rezolucji
Nasi analitycy przygotowali opracowanie na temat projektu rezolucji Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia oraz Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, potwierdzającego dopuszczalność legalizac ji praktyk surogacyjnych w państwach członkowskich. Projekt zakłada możliwość korzystania z surogacji przez pary homoseksualne.

Wykład na temat procedury in vitro
Dr Błażej Kmieciak z Centrum Bioetyki Ordo Iuris wygłosił wykład na temat procedury in vitro w kontekście prawa polskiego i międzynarodowego. Wydarzenie miło miejsce w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku” w Warszawie.

Seminarium „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych
Przedstawicielka Instytutu Karolina Dobrowolska wzięła udział w organizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskim seminarium „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy”, na którym sprzeciwiła się pomysłowi, by urlop rodzicielski był obowiązkowo dzielony po połowie pomiędzy oboje rodziców i zwróciła uwagę na problem dyskryminacji kobiet, które decydują się, by zawodowo opiekować się swoimi dziećmi.

Interwencja procesowa
Po niemal dwóch latach procesu zapadł wyrok w sprawie Piotra I., oskarżonemu za jego wypowiedzi znieważające prof. Bogdana Chazana. Sąd skazał go na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 5 000 zł nawiązki na rzecz Fundacji PRO – Prawo do Życia oraz opublikowanie treści wyroku na portalu „goniec.com”. Prof. Chazana reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski. Wyrok w sprawie Piotra I. stał się tematem wielu doniesień medialnych.

Zażalenie w sprawie umorzenia dochodzenia w sprawie norweskich funkcjonariuszy
Prawnicy Ordo Iuris złożyli zażalenie w sprawie umorzenia dochodzenia w sprawie norweskich funkcjonariuszy z Barnevernet (urząd ds. dzieci), którzy na skutek fałszywych i niezweryfikowanych donosów odebrali córkę polskiemu małżeństwu. W imieniu Instytutu sprawę prowadzą mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Jarosław Janas.

W sprawie posła Witolda Tomczaka
Sąd pierwszej instancji stwierdził, że poseł Witold Tomczak jest winny zarzucanego mu czynu uszkodzenia rzeźby „La nonna hora”. Podczas ostatniej rozprawy prokurator przyznał rację argumentom Ordo Iuris, wnosząc o umorzenie postępowania. Prawnicy Ordo Iuris zapowiedzieli złożenie apelacji w tej sprawie. Dr. Witolda Tomczaka reprezentowali mec. Łukasz Jończyk, mec. Krzysztof Wąsowski i mec. Maciej Kryczka. O sprawie informowały media.

W sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej
Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł, że nie ma przesłanek uzasadniających ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec rodziców dziewięciorga dzieci. Rodzinę reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka. Sprawą interesowała się prasa.

O rzekome zniesławienie posła PO Krzysztofa Gadowskiego
Nasi prawnicy reprezentują wolontariuszy Fundacji Pro – Prawo do Życia oskarżonych o rzekome zniesławienie posła PO Krzysztofa Gadowskiego. Działacze społeczni informowali o poparciu polityka dla ustawy aborcyjnej i historii jego głosowań sejmowych, w których nie poparł zmian rozszerzających ochronę życia nienarodzonych. Oskarżonych reprezentują mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Bartosz Lewandowski i mec. Kacper Chołody.

O ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom
Sąd Rejonowy w Sochaczewie umorzył postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom jedenastolatki, która ze względów zdrowotnych miała niską frekwencję na zajęciach szkolnych. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła dyrekcja szkoły, do której uczęszcza dziewczyna. Rodzinę reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Małgorzata Liśkiewicz i mec. Kacper Chołody.

....Ponadto

Wykład prof. Stephena Baskerville'a
Na zaproszenie Instytutu w Warszawie gościł prof. Stephen Baskerville, wykładowca polityki porównawczej na Międzynarodowych Studiach Politologicznych i Politycznych w Patrick Henry College w Virginii w USA. Profesor wygłosił wykład na Wydziale Prawa i Administracji UW, w którym odniósł się do kryzysu konstytucyjnego w Polsce oraz wzajemnych zależności między rządem, opozycją, Kościołem, mediami i politykami.

Nagroda dla Ordo Iuris
Instytut Ordo Iuris otrzymał nagrodę przyznawaną przez Fundację „Pistacja” za zaangażowanie w działalność na rzecz rodziny, dzieci i odzyskiwania prawidłowego postrzegania ważnych spraw społecznych.

Przedstawicielstwo w Brukseli
„Nasz Dziennik” poinformował o otwarciu przez Instytut Ordo Iuris pierwszego przedstawicielstwa polskiej organizacji pozarządowej w Brukseli.

W programie „Nocne Polaków rozmowy”
Prezes Instytutu – mec. Jerzy Kwaśniewski – był rozmówcą red. Jana Pospieszalskiego w programie „Nocne Polaków rozmowy” w Radiowej Jedynce. Rozmowa dotyczyła Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”.

Niekorzystne umowy konsumenckie
Mec. Maciej Kryczka wypowiedział się na łamach dziennika „Super Nowości 24” na temat prawnych problemów osób, które podpisały niekorzystne umowy konsumenckie.

Projekt ustawy o ochronie życia
Karina Walinowicz, analityk Ordo Iuris, była gościem programy „Raport” w TV Superstacja, gdzie wypowiadała się na temat projektu ustawy o ochronie życia.

Ściągalność alimentów
Mec. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Ordo Iuris był gościem programu „Rozmowy w Polsat News 2”. Tematem programu był problem ściągalność alimentów.

Stan ochrony praw człowieka w Polsce
Karolina Dobrowolska z Centrum Analiz Ordo Iuris, brała udział w programie „Odkłamujemy Polskę” w TV Republika, gdzie komentowała raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, dotyczący stanu ochrony praw człowieka w Polsce.

Historia prawa aborcyjnego w Polsce
Analitycy Instytutu Karolina Dobrowolska i Nikodem Bernaciak opublikowali na łamach czasopisma „Najwyższy Czas” artykuł, w którym opisali historię prawa aborcyjnego w Polsce i rolę jaką w niej odegrała stalinowska prokurator Helena Wolińska, rzeczniczka prawa do aborcji na życzenie i automatycznej bezkarności kobiet zabijających dziecko poczę te.

O idei hospicjów perinatalnych
Na antenie TV Republika, w programie „Republika na żywo”, gościł dr Błażej Kmieciak. Nasz ekspert opowiadał o idei hospicjów perinatalnych.

Powyższe działania mogliśmy podjąć jedynie dzięki pomocy naszych Darczyńców.

Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

Facebook  Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl ********* "N A S I" (Andrzej, Barbara, Wiesława, Krzysztof  z SRK AŁ) polecają, pytają, inicjują:*********


-----O SUMIENIU (ciąg dalszy tematu z marca)-------

W "Naszym Dzienniku" publikowane są:
- dalsze odcinki Sumienie w nauczaniu św. Jana Pawła II:  (cz17... 22)

1. 16-07 ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

Odpust w Łódzkim Karmelu. Msze Święte o godz. 8:00; 11:00; 18:00.
O godz. 11:00
Intencje: Za Polskę, o uchronienie naas prze terroryzmem. Przyjdźmy gromadnie modlić się o bezpieczeństwo zgromadzonych na Światowych  Dniach Młodzieży.


2. Prezentacja pt. "DEKALOG POLSKI (plakat PDF + plik multimedialny)

DEKALOG POLSKI plakat PDF.pdf
DEKALOG POLSKI prezentacja MP4.mp43. Doktor Zbigniew Hałat w felietonach w Radio Maryja

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/sprobuj-pomyslec-843/


Doktor Hałat daje w swych wypowiedziach wspaniałe świadectwo rozumu, wiary, fachowości zawodowej, patriotyzmu, troski o zdrowie pojedynczego człowieka oraz społeczeństwa.
1. Adres do tematycznie uszeregowanego Spisu Treści  http://halat.pl/spis.html

2. Felietony do czytania z ekranu (uszeregowane wg dat):
    http://halat.pl/Zbigniew_Halat_felietony_w_Radio_Maryja_2005_2016.html
4. Święci Polacy to "słupy milowe" naszej wiary. Autor: Mirosław Król

Przypomnienie Chrztu Polski.
Mądra synteza historii Polski , synteza wiary i wiedzy.
Posłuchaj tej wypowiedzi, bo warto...: http://www.radiomaryja.pl/multimedia/sprobuj-pomyslec-841/

5. Naukowe podstawy nacjokratyzmu - wieczór autorski Doc. Józefa Kosseckiego

https://www.youtube.com/watch?v=Zxpnv0bOcno
Niezwykle interesujące treści z pogranicza nauki i polityki (jak mówi Autor):
Można oddzielnie odsłuchiwać nazwane wątki tematyczne:

00:00 Wprowadzenie
13:15 Opinia prof. Adama Wielomskiego na temat książki
23:58 Powstawanie ruchów narodowych i klasowych
29:12 Nacjokratyzm i demografia
1:08:23 Tajny Uniwersytet
1:17:00 Nacjokratyzm i gospodarka
1:43:38 Nacjokratyzm i sprawy międzynarodowe
2:02:38 Rozpad Ukrainy a wpływy rosyjskie
2:20:33 Izrael mocarstwem atomowym
2:22:36 Perspektywy polsko-chińskiej współpracy
2:31:05 Polityka Islandii
2:34:28 Procesy narodotwórcze
2:42:36 Wartość informacji w dobie społeczeństwa informacyjnego
2:49:52 Jak przywrócić Polsce podmiotowość?
2:57:54 Sojusz amerykańsko-irański?
2:59:05 Rozmywanie wszelkich ideologii
3:04:50 Historyczna koncepcja judeopolonii 
3:10:45 Depopulacja w krajach zachodnich
3:12:15 Polityka czeska
3:14:08 Polskie ośrodki strategiczne
3:15:55 Przeciwdziałanie terroryzmowi
3:24:43 Niezależne środowiska opiniotwórcze w Polsce
3:25:33 Szybkość obiegu pieniądza
3:27:28 Dla kogo nacjokratyzm?
3:28:50 Systemy autonomiczne swobodne
3:31:48 Wydajność pracy
3:34:11 Zniknięcie Putina


CYBERNETYK Józef Kossecki w temacie: „Nauka o Cywilizacjach" wg koncepcji Feliksa Konecznego

W ramach prywatnej (do tej pory) inicjatywy nazwanej NARODOWA  AKADEMIA INFORMACYJNA (NAI) powstały nst. bardzo wartościowe wykłady:
NOC 01. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - inauguracja    https://www.youtube.com/watch?v=TkHpldKuYwQ
NOC 02. Wstęp do nauki o cywilizacjach - Józef Kossecki            https://www.youtube.com/watch?v=QeqsU4TLqS8

NOC 03.
Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 3.          https://www.youtube.com/watch?v=gKTDK3wl474
NOC 04. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 4.          https://www.youtube.com/watch?v=NVjdpO3KwDo
NOC 05. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 5.          https://www.youtube.com/watch?v=dxalsSnmvOs
NOC 06. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 6.          https://www.youtube.com/watch?v=zqIK8KyaKL8
NOC 07. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 7.          https://www.youtube.com/watch?v=5oHjj-WLC1I
NOC 08. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 8.          https://www.youtube.com/watch?v=iHQGjvc7Rd8
NOC 09. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 9.          https://www.youtube.com/watch?v=fTzOnUEjaps
NOC 10. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 10.        https://www.youtube.com/watch?v=uDeoT6mqUmI
NOC 11. Nauka o cywilizacjach - Józef Kossecki - część 11.        https://www.youtube.com/watch?v=javVE1yqJXM
NOC 12 Istnienie lub nieistnienie świadomości narodowej             https://www.youtube.com/watch?v=zzu_ZhaHjKo
NOC 13. Procesy narodowotwórcze                                                 https://www.youtube.com/watch?v=vIBCvuJwSpU
NOC 14. HD - Cywilizacja turańska                                                   https://www.youtube.com/watch?v=QShMIX7A2co
NOC 15. HD - Cywilizacja żydowska                                                 https://www.youtube.com/watch?v=LlxNpGjaJ0I
NOC 16. HD - Cywilizacja żydowska i bizantyńska                         https://www.youtube.com/watch?v=lxo2jOPXPQQ
NOC 17. HD - Cywilizacja żydowska i bizantyńska (cd)                 https://www.youtube.com/watch?v=YKNQ4YOY494
NOC 18. Ścieranie się cywilizacji w Polsce po Unii Lubelskiej      https://www.youtube.com/watch?v=n9TmfSo2-s8
NOC 19. Ścieranie się cywilizacji w PRL i III RP                              https://www.youtube.com/watch?v=DESPCqgJfLs

NOC 20. HD Cywilizacja łacińska i prawa rządzące wzajemnym
                        wpływem różnych cywilizacji                                     https://www.youtube.com/watch?v=ltMEn4ISw4Y

NOC 21. Cywilizacja chińska - doc. Józef Kossecki                https://www.youtube.com/watch?v=YA3I25eIUrE


6. Polecamy portal www.historiasztuki

http://www.historiasztuki.com.pl/strony/021-12-00-ANTYKULTURA-SYSTEM.html

Autor wykonał i wykonuje nadal dużą (oryginalną, jak się wydaje) pracę systematyzującą ważkie z punktu widzenia rozwoju ludzkości, zdarzenia historyczne.
Można zauważyć cel nadrzędny Autora: diagnozowanie skutków wdrażania w życie społeczeństw utopijnych pomysłów - skrajnych światopoglądów, tzw. antykultur.

End