Spis treści
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CitizenGO (2014-1):

CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli, dla których ważna jest ochrona życia człowieka, rodziny i wolności.

26. Kanadyjska katoliczka skazana na więzienie za ratowanie życia nienarodzonych dzieci

Szanowni Państwo,

Trudno sobie wyobrazić, że w takim kraju jak Kanada za ochronę nienarodzonych dzieci można trafić do więzienia. Polecam Państwa uwadze niezwykle ważną kampanię Instytutu Ordo Caritatis. Dziękuję też za wiadomości, w których pisali Państwo potrzebie zadziałania wspólnymi siłami na rzecz wolności p. Wagner. Link do akcji:

http://citizengo.org/pl/7012-wolnosc-dla-mary-wagner.

Ordo Caritatis: 

"Kanadyjska katoliczka skazana na więzienie za ratowanie życia nienarodzonych dzieci

Czy wiesz, kim jest Mary Wagner? 38-letnia katoliczka z Kanady, od wielu lat jest zaangażowana w ochronę życia dzieci nienarodzonych. Za swoje przekonania została aresztowana i od sierpnia 2012 przebywa w więzieniu w Kanadzie.

Choć wydaje się niewiarygodne, by w Kanadzie skazywano na więzienie za katolickie przekonania, tak niestety się dzieje. Z jednej strony Kanada daje obywatelom "wolność” do zabijania dzieci nienarodzonych, z drugiej więzi tych, którzy pokojowymi środkami chcą odwieźć kobiety od aborcji.

Mary Wagner od wielu lat modliła się pod klinikami aborcyjnymi, rozmawiała z kobietami, które zamierzały poddać się aborcji. Wielu wręczała białe róże. Niektóre z kobiet i ich dzieci udało się ocalić.

Obecność Mary nie była na rękę "biznesowi aborcyjnemu”. Aresztowanie i uwięzienie Mary Wagner miało się stać symbolem, który zniechęci innych obrońców życia.

Mary się jednak nie poddaje i zapowiada, że po wyjściu na wolność w dalszym ciągu będzie próbowała ocalić życie nienarodzonych dzieci i ich matek. Jak napisała w swoim liście do Polaków: Wizyta w Polsce zaprowadziła mnie również do Oświęcimia. Nigdy bym tam sama nie pojechała, ale nie chciałam odmówić moim przyjaciołom. To co tam zobaczyłam, wstrząsnęło mną do głębi. Czytając w księdze gości wezwania: "Niech ta zbrodnia już nigdy się nie powtórzy", uświadomiłam sobie, że "TO” dzieje się ponownie, na naszych oczach tylko w innym przybraniu. "TO” dzieje się obecnie w Kanadzie i na świecie.

http://citizengo.org/pl/7012-wolnosc-dla-mary-wagner

Okażmy solidarność samotnej Mary, która walczy z niegodziwym systemem. Dostępnymi środkami walczmy o jej uwolnienie.

12 maja o godz. 12, pod Ambasadą Kanady w Warszawie (ul. Matejk 1/5) odbędzie się uroczyste wręczenie petycji.

Event na Facebook: https://www.facebook.com/events/744176795613866/.

Podpisy złożone po tym terminie również trafią do Premiera Rządu Kanady, tyle że drogą mailową (podpisanie petycji oznacza wysłanie wiadomości email z podanego adresu).

Osoby, które już podpisały petycję to:

Michał Baran, członek zarządu Fundacji JEDEN Z NAS
Bartłomiej Gortych, prezes Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego SOLI DEO
Marek Jurek
Ks. Tomasz Kancelarczyk, Bractwo Małych Stópek
Lech Łuczyński, Instytut Ordo Caritatis
Prof. Ryszard Legutko
Prof. Mirosław Piotrowski
Kazimierz Michał Ujazdowski
Dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka."

http://citizengo.org/pl/7012-wolnosc-dla-mary-wagner

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa, Polish Campaigns Manager


Szanowny Pan Stephen Harper

Premier Rządu Kanady

(na ręce Jej Ekscelencji Pani Alexandry Bugailiskis, Ambasador Kanady w Polsce)

Szanowny Panie Premierze!

Wiele osób w Polsce jest głęboko poruszonych losem Mary Wagner, więźniarki sumienia, pozbawionej wolności za przekonanie, że dziecko w łonie matki ma prawo urodzić się i żyć. Jej jedyna wina to rozmowy i modlitwa w tej intencji. Z tego właśnie powodu już prawie rok przebywa w więzieniu dla kobiet w Milton. 13 i 14 maja w sądzie (Ontario Court of Justice) odbędzie się jej kolejna rozprawa.

O ile więzienie człowieka z powodu przekonań łamie art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, o tyle więzienie za obronę praw ludzkich narusza samą istotę sprawiedliwości. Apeluję do Pana, Panie Premierze, o podjęcie wszelkich możliwych działań, które przywrócą wolność Mary Wagner, zadośćuczynią za krzywdy, których doświadczyła, i zapobiegną, by kogokolwiek w przyszłości spotkały podobne prześladowania.

Z poważaniem

[Imię i nazwisko]

Kliknij, aby podpisać petycję.

25. Pomysł przed wyborami do Parlamentu Europejskiego: podpis pod moralnym zobowiązaniem dla kandydatów może się przydać nam wyborcom

http://citizengo.org/pl/6743-odbudujmy-europe

Szanowni Państwo,

dziękuję serdecznie za Państwa zaangażowanie w akcje, które wspólnie prowadzimy za pośrednictwem CitizenGO. Mam świadomość tego, że częstotliwość wiadomości wysyłanych w bieżącym tygodniu jest duża, lecz - jak Państwo wiedzą - są sprawy, z którymi nie można czekać. Dlatego też ośmielam się pisać do Państwa w sprawie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bardzo ważne jest, abyśmy wybrali tych kandydatów, którzy stanowczo stoją po stronie życia i rodziny, a także tych praw i wolności, które bezpośrednio wynikają z godności każdego człowieka. 

Fundacja Novae Terrae zaproponowała wraz z 30 europejskimi organizacjami pozarządowymi (wśród których są m.in.: CitizenGO, Fundacja Jeden z Nas, Fundacja Mamy i Taty, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo IurisZobowiązanie dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego, w którym potwierdzą oni, że - jeśli zostaną wybrani - będą promować i bronić wartości wymienionych poniżej oraz wezmą aktywny udział we wspieraniu konkretnych inicjatyw związanych z tymi wartościami. Deklaracja wymienia poniższe wartości i obszary działania:

1. Godność człowieka i prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, włącznie z ochroną tych wartości poprzez inicjatywę Jeden z Nas.

2. Rodzina oparta na prawnym związku kobiety i mężczyzny, w szczególności wspieranie młodych małżeństw i rodzin wielodzietnych.

3. Poszanowanie wolności religijnej (w tym zwalczanie dyskryminacji religijnej), poszanowanie wolności myśli i sumienia, także w dziedzinie medycyny. 

4. Zasada pomocniczości, walka z biedą i wykluczeniem społecznym, sprawiedliwość społeczna i promocja ważnej roli młodych ludzi.

5. Wolność edukacji i promocja praw rodziców. 

CitizenGO zachęca wszystkich obywateli Europy, którzy podzielają powyższe wartości (życie, rodzina, wolność edukacji i sprawiedliwość społeczna) do podpisania niniejszej petycji, w której pokazujemy kandydatom, że ich postawa wobec życia i rodziny jest dla nas bardzo ważna.


24. Nie chcemy reklam aborcji w Polsce

http://citizengo.org/pl/6635-nie-chcemy-reklam-aborcji-w-polsce

Szanowni Państwo,

Sukcesy motywują do działania i dlatego spieszę donieść, że po kilku dniach akcji zapoczątkowanej przez naszych przyjaciół z CitizenGO w USA firma Google przestała blokować w swojej wyszukiwarce grupy pro-life, które próbowały dotrzeć do kobiet wpisujących w wyszukiwarkę "kliniki aborcyjne"!

Tymczasem w polskiej wyszukiwarce Google regularnie można znaleźć reklamy nawołujące do aborcji zagranicą. Autor petycji, pan Piotr Uściński, złożył już zawiadomienie do prokuratury, w którym wskazał, że umieszczenie przez wydawcę Google na swoich stronach internetowych reklamy kliniki ze Słowacji zawierającej informacje na temat wykonywania w tamtejszej klinice aborcji na polskich dzieciach naruszało polskie prawo, w szczególności art. 36 ust. 2 Prawa prasowego oraz art. 152 § 2 w zw. z art.18 § 3 Kodeksu Karnego, poprzez podanie do publicznej wiadomości reklamy nawołującej do popełnienia przestępstwa, polegającego na udzieleniu kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży zagranicą. 

Jak pisze Autor, "Reklamowane strony zachęcały Polki do turystyki aborcyjnej oferując zabijanie dzieci oraz wiele usług dodatkowych, w tym także transport w dwie strony do dowolnego miejsca w Polsce! PROKURATURA ODMÓWIŁA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA!!! Zbulwersowany decyzją prokuratury w Wołominie wysłałem pisma w tej sprawie do Prezydenta, Premiera, Ministrów Zdrowia i Sprawiedliwości. Po tych interwencjach otrzymałem w lutym 2014 r.odpowiedź z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, w której udowadnia mi się, że reklama aborcji nie jest przestępstwem. W grudniu 2013 roku sprawę opisała gazeta Rzeczpospolita, na skutek tej interwencji Google wycofał się z wyświetlania na terenie Polski reklam zagranicznych klinik aborcyjnych. Myślałem, że sprawa jest załatwiona. a jednak... Google znowu wyświetla w polskim internecie reklamy klinik aborcyjnych!!! Bardzo proszę o podpisywanie petycji. Liczny sprzeciw powinien spowodować, że Google wprowadzi takie zabezpieczenia, które uniemożliwią zagranicznym klinikom reklam aborcji w Polsce."

Tymczasem w czwartek możemy spodziewać się, że posłowie Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin zwrócą się do Ministra Sprawiedliwości z pytaniem o to czy Minister podziela pogląd Prokuratury i czy dalej będzie bierny w tej sprawie? Niniejsza petycja może być dla Ministra Sprawiedliwości ważnym sygnałem tego, że sprawa ta nie jest obojętna Polkom i Polakom. Zachęcam do tego, abyśmy wzięli w tej sprawie udział jak najliczniej. Zaprośmy do udziału w niej przyjaciół, znajomych i oczywiście rodzinę.

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa  Polish Campaigns Manage


23. Robimy, co w naszej mocy, aby budować lepszy świat. Bronimy życia, rodziny i wolności.

Walczymy przeciwko prawu dopuszczającemu eutanazję dzieci, (zebraliśmy 217817 podpisów), aby uniemożliwić realizację takich praktyk w Belgii.

Jednak ustawa ta została przyjęta.

Czy zamierzamy się poddać? Czy chcemy pozwolić na takie działania? Który kraj będzie następnym przyjmującym takie okrutne prawo... jeśli nie będziemy walczyć przeciwko niemu?

Musimy pracować dalej. To jest powód, dla którego proszę Państwa o pomoc.

https://donate.citizengo.org/pl/

Jesteśmy przekonani, że musimy bronić naturalnej rodziny. Wiemy, że lobby gejowskie atakuje społeczeństwo i że w naszej pracy często dochodzimy do przysłowiowego muru. Z tego powodu zebraliśmy ponad 73 000 podpisów (i ta liczba ciągle rośnie), aby zaprotestować przeciwko dyskryminacyjnej polityce firmy Mozilla Firefox, które wyrzuciła swojego niedawnego dyrektora zarządzającego, Brendana Eicha, ponieważ złożył on darowiznę w wysokości $ 1 000 na rzecz kampanii w obronie naturalnego małżeństwa!

Co by było, gdyby to Państwo zostali zwolnieni z pracy za złożenie darowizny na rzecz CitizenGO? Wiemy, że musimy nadal walczyć o naturalną rodzinę oraz prawa (wolności) każdego człowieka do tego, aby mógł bronić rodziny bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Musimy pracować dalej. To jest powód, dla którego proszę Państwa o pomoc.

Bronimy prawa do życia każdego człowieka. Aborcja nie jest żadną alternatywą, nie jest alternatywą, która powinna być wpisana do celów rozwojowych globalnej polityki.


22. Nie dla zabijania dzieci nienarodzonych

http://citizengo.org/pl/6693-popros-rade-europy-nie-dla-zabijania-dzieci-nienarodoznych

Szanowni Państwo,

Co tam się działo! Mam na myśli oczywiściekanonizację św. Jana Pawła II! Piszę do Państwa w nietypowych warunkach, bo z autokaru Rzym-Warszawa. Księgę świadectw i modlitw do św. Jana Pawła II zaniosłam do Watykanu. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w tę akcję!Dziękuję również za bezcenne wsparcie, jakiego udzielają Państwu całej inicjatywie CitizenGO!+

Kanonizacja naszego Wielkiego Świętego to dopiero początek mocnego działania – bez lęku! – do którego On sam nas zachęcał. Ludzie z wielu krajów łączą się za pośrednictwem CitizenGO we wspólnej walce o ochronę życia człowieka w każdej jego fazie, o rodzinę i o podstawowe wolności, zwłaszcza wolność religijną.

Jak donosi Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (http://citizengo.org/pl/6693-popros-rade-europy-nie-dla-zabijania-dzieci-nienarodoznych), już 30 kwietnia, (w najbliższą środę) Komitet Ministrów Rady Europy będzie zajmował się odpowiedzią na pisemne pytanie o to, jak Rada Europy chroni dzieci, które urodziły się żywe podczas "późnych aborcji".W Wielkiej Brytanii ujawniono, że każdego roku60 dzieci przeżywa późne aborcje, żyjąc od kilku minut do kilku godzin. Są one pozostawiane bez opieki aż umrą lub zabijane przez personel medyczny, chociaż niektóre z nich mogłyby żyć, gdyby udzielono im pomocy medycznej. Podobny problem ma Szwecja. W 2010 roku we Włoszech 22-tygodniowe dziecko zostało znalezione żywe w 20 godzin po aborcji przeprowadzonej ze względu na rozszczepienie wargi. Po blisko dobie porzucenia, dziecko zabrano na oddział intensywnej terapii, gdzie jednak zmarło następnego dnia. Inne dziecko we Florencji przetrwało trzy pełne dni po dokonaniu aborcji.

Pytanie skierowane do Komitetu Ministrów brzmi: "Jakie konkretne kroki podejmie Komitet w celu zagwarantowania, że dzieci które przeżyją aborcję, nie zostaną pozbawione opieki medycznej, która należy się im, jako żywo urodzonym osobom, na mocy art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?”.

Ważne jest, by Komitet nie uchylił się od odpowiedzi na to pytanie i by jego odpowiedź była wyczerpująca. Dlatego domagajmy się, by stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy podjął działania mające na celu wyraźne potępienie przez Komitet Ministrów Rady Europy praktyki dzieciobójstwa. Komitet Ministrów przypomnieć winien, że wszyscy żywo urodzeni ludzie mają prawo do życia, gwarantowane przez art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.W odpowiedzi swej Komitet Ministrów musi też uznać, że wszystkie urodzone przedwcześnie dzieci powinny otrzymać odpowiednią i niezbędną opiekę medyczną i nie mogą być dyskryminowane ze względu na fakt, że urodziły się w trakcie aborcji.

Link: http://citizengo.org/pl/6693-popros-rade-europy-nie-dla-zabijania-dzieci-nienarodoznych

Bardzo proszę Państwa o zaangażowanie w tę kampanię. Wystarczy kilka sekund! Zaprośmy do udziału w niej rodzinę, przyjaciół i znajomych!

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa   Polish Campaigns Manager

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, Szanowna Pani Ambasador,

Już 30 kwietnia, (w najbliższą środę) Komitet Ministrów Rady Europy będzie zajmował się odpowiedzią na pisemne pytanie o to, jak Rada Europy chroni dzieci, które urodziły się żywe podczas tzw. "późnych aborcji". Dzieci takie są pozostawiane bez opieki w oczekiwaniu na ich zgon lub zabijane, zamiast być objete należną opieką medyczną i otoczone troską.

Dlatego stanowczo proszę, by stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy podjął działania mające na celu umieszczenie w odpowiedzi Komitetu Ministrów RE:

1)   wyraźnego potępienia dla praktyki dzieciobójstwa;

2)   przypomnienia, że wszyscy żywo urodzeni ludzie mają, gwarantowane w art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawo do życia;

3)   podkreślenie, że wszystkie urodzone przedwcześnie dzieci powinny otrzymać odpowiednią i niezbędną opiekę medyczną i nie mogą być dyskryminowane ze względu na fakt, że urodziły się w trakcie aborcji.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Kliknij, aby podpisać petycję.

21. Nie dla gender w darmowym podreczniku dla pierwszoklasistow petycja do premiera

http://citizengo.org/pl/6246-nie-dla-gender-w-darmowym-podreczniku-dla-pierwszoklasistow-petycja-do-premiera

Szanowni Państwo,

mam nadzieję, że Święta Zmartwychwstania Pańskiego były dla Państwa czasem umocnienia w wierze, nadziei i miłości.

Część z Państwa (zwłaszcza właściciele skrzynek z domeną wp.pl) nie otrzymywała w ostatnim czasie wiadomości CitizenGO. Na szczęście problem ten został już rozwiązany.

Od 1 września br. każdy pierwszoklasista będzie korzystał z jednego, darmowego podręcznika - zapowiedział w styczniu premier Donald Tusk. Sposób realizacji tej idei budzi wiele wątpliwości. Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego nie jest dostępna nawet połowa podręcznika. Jak pisze Autor petycji, http://citizengo.org/pl/6246-nie-dla-gender-w-darmowym-podreczniku-dla-pierwszoklasistow-petycja-do-premiera, pan Jacek Sapa - Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny - "chyba nikt nie wątpi w to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie będzie w stanie w ciągu zaledwie kilku miesięcy przygotować i wydać wystarczająco dobrą książkę. Do tego 4 kwietnia br. ukazał się wywiad z Marią Lorek, główna autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, która zapewnia, że materiały są konsultowane pod kątem równościowym, ponieważ sama jest wyczulona na ten problem. Przy formułowaniu poleceń, autorzy podręcznika, będą również unikali określania płci przyszłych czytelników/czytelniczek.

Tego rodzaju deklaracje pokazują jasno, że podręcznik dla pierwszaków nie będzie wolny od lewackiej ideologii gender, w ramach której dzieci będą odzierane z biologicznej tożsamości płciowej. Powiedzmy: NIE – Genderowej deprawacji w darmowym podręczniku dla pierwszoklasistów!

Zachęcamy do wzięcia udziału w społecznej kampanii, w której zwłaszcza rodzice, a takce wszyscy ci, którym nie jest obojętny los dzieci, proszą premiera Donalda Tuska o to, aby darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów był wolny od lewackiej ideologii gender i tym samym zawierał wyłącznie treści zgodne z polskim prawem (zwłaszcza z art. 18 Konstytucji RP oraz Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.z późn. Zmian.)"

Zachęcam do zaproszenia do udziału w kampanii przyjaciół i znajomych!

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa   Polish Campaigns Manager

NIE dla genderowej deprawacji w darmowym podręczniku dla pierwszoklasistów!

Szanowny Panie Premierze,

domagam się, aby darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów zawierał wyłącznie treści zgodne z art. 18 i 48 Konstytucji RP oraz Preambułą i art. 1 p. 2 Ustawy o Systemie Oświaty. Tym samym wyrażam nadzieję, że szkoła będzie wolna od wszelkich ideologii, które podważają wartość rodziny, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz negują chrześcijański system wartości, który jest podstawą kultury europejskiej.

Apeluję w związku z tym o monitorowanie prac nad zapowiedzianym darmowym podręcznikiem w podległym Panu Premierowi Ministerstwie Edukacji Narodowej, szczególnie pod kątem zgodności jego treści z Ustawą Zasadniczą.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]
Kliknij, aby podpisać petycję.

20. Prośba o finansowe wsparcie

Piszę do Państwa z prośbą o pomoc......

Nie wiem, czy czytali Państwo e-mail, który wysłałem w zeszłym tygodniu (mogą go Państwo przeczytać poniżej), w którym poprosiłem Państwa o pomoc, aby CitizenGO mogło rozwijać się dużo szybciej. 

W zeszłotygodniowej wiadomości wyjaśniłem, dlaczego CitizenGO jest konieczne. Chcemy (musimy) być realną, poważną i silną alternatywą dla międzynarodowych korporacji i organizacji, które poświęcają swój czas atakując te wartości, których Państwo i ja (CitizenGO) bronimy: życie, rodzinę i wolność.

Nie wiem, czy otrzymali Państwo moją wiadomość (jeśli odpowiedzieli Państwo na moją wiadomość, wówczas nie powinni Państwo otrzymać niniejszej wiadomości - przepraszam za ten błąd). Piszę ponownie...

Piszę, bo wiem, że zależy Państwu na sprawach, którymi się zajmujemy i na naszej pracy...

Wysyłam tę nową wiadomość, aby poprosić Państwa, jeśli to możliwe, o darowiznę w wysokości 10 zł, która pozwoli nam kontynuować i powiększać naszą działalność oraz dotrzeć do większej grupy osób, które (jak Państwo i ja) bronią życia, rodziny i wolności.

Sz. P. czy mogą Państwo nam pomóc? Czy mogą Państwo wykonać darowiznę w wysokości 10 zł, aby umożliwić nam utrzymanie i bronienie życia, rodziny i wolności za pośrednictwem CitizenGO?

https://donate.citizengo.org/pl/

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy po zeszłotygodniowej prośbie, była niesamowita i upewniła nas, że zmierzamy w dobrym kierunku, że zajmujemy się tym, co ważne i potrzebne!

19. Zamierzenia Citizen

Z tego powodu piszę do Państwa ponownie, załączając wiadomość z zeszłego tygodnia poniżej, wiedząc, że - być może - nie otrzymali jej Państwo. Wysyłam ją także dlatego, aby umożliwić nam wspólne działanie z nadzieję, że poprzez CitizenGO możemy uczynić świat nieco lepszym.

Mam nadzieję, że to jest możliwe i że mogą Państwo nam pomóc.

Jesteśmy inspirowani przez to, że możemy pracować z Państwem...

Aby bronić życia, rodziny i wolności.

Z wyrazami szacunku i wdzięcznością za Państwa zaangażowanie.

Álvaro Zulueta z całym zespołem CitizenGO


18. Nie ma na świecie podobnej inicjatywy do CitizenGO

Szanowni Państwo,

CitizenGO funkcjonuje w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim, dzięki czemu może działać w międzynarodowych instytucjach i organizacjach oraz na poziomie polityki krajowej w kilkudziesięciu krajach świata, a także łączyć społeczeństwa tych krajów w obronie życia, rodziny i wolności.

CitizenGO jest (unikalną) globalną odpowiedzią na globalizujący się świat. Jest odpowiedzią, którą musimy kontynuować i wspierać.  

Czy mogą Państwo pomóc nam to robić? Czy mogą Państwo złożyć darowiznę w wysokości 10 zł w celu kontynuowania i wzmacniania obrony życia, rodziny i wolności poprzez CitizenGO?

https://donate.citizengo.org/pl/

CitizenGO jest pierwszą globalną platformą dla internetowych petycji (po polsku i w sześciu innych językach), która broni i promuje życie, rodzinę i wolność opierając się na chrześcijańskiej antropologii.

Została utworzona, ponieważ jej brakowało, ponieważ proszono nas o to, ponieważ nie istniało nic podobnego na całym świecie.

CitizenGO jest unikalne.

Tak, mogą Państwo znać "podobne" platformy, jak Change czy Avaaz. Podobnie jak CitizenGO są to platformy internetowych petycji. Działają w języku angielskim i innych, są międzynarodowe i zarządzają różnymi inicjatywami, w tym petycjami.

Tak, one istnieją, ale stoją po lewej stronie. Kierują się wartościami i zasadami innymi niż nasze.

Poniższy schemat może pomóc Państwo zobaczyć różnicę w przejrzysty sposób:

Change.org

Avaaz

CitizenGO

Jest amerykańską korporacją.

Jest prywatnym stowarzyszeniem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Jest Fundacją utworzoną w Hiszpanii.

Jej przychody pochodzą ze sprzedaży adresów e-mail osób, które podpisały jej petycje.

Jego przychody pochodzą z darowizn jego odbiorców.

Nasze przychody pochodzą z darowizn naszych odbiorców.

Pobierają opłaty od organizacji, które wykreowały petycje na ich stronie i chcą otrzymać nowe adresy osób, które podpisały kampanię.

Pozwala organizacjom, które opublikowały petycję na jego stronie, zachować adresy e-mail podpisujących.

Darmowe narzędzie. Organizacje, które wykreowały petycję na naszej stronie i chcą otrzymać adresy osób, które zgodziły się na jej informacje, nie muszą nic zapłacić.

Broni liberalnej, genderowej ideologii i innych lewicowych pomysłów.

Broni liberalnej, genderowej ideologii i innych lewicowych pomysłów.

W polityce jesteśmy niezależni. W naszej pracy kierujemy się Chrześcijańską perspektywą. Rozwinęliśmy kampanie, w których krytycznie przyjrzeliśmy się każdej stronie politycznej.

Liberalni w wartościach.

Liberalni w wartościach.

My jesteśmy konserwatywni.

Są zwolennikami sekularyzmu, adopcji dzieci przez pary homoseksualne, aborcji i "małżeństw" homoseksualnych.

Są zwolennikami sekularyzmu, adopcji dzieci przez pary homoseksualne, aborcji i "małżeństw" homoseksualnych.

Bronimy wolności religijnej, prawa do życia i naturalnej rodziny.

Jak Państwo widzą, powyższe różnice są godne uwagi, ale jest jeszcze kilka innych, które chciałbym przedstawić niezależnie, aby podkreślić ich znaczenie.

Change ma 40 milionów użytkowników w 196 krajach, a Avaaz publikuje kampanie w 15 językach na 5 kontynentach (194 kraje) do grupy ponad 34 milionów ludzi.

Nasze liczby są bardzo skromne w porównaniu do tych wyżej...

Działamy w 7 językach i obecnie 875 000 osób otrzymuje informacje o naszych kampaniach. 

Fakt, że osiągnęliśmy to w zaledwie kilka miesięcy, jest imponujący, ale musimy rosnąć i rozwijać się mocniej i szybciej, jeśli chcemy oferować prawdziwą, możliwą i realną alternatywę do takich gigantów jak Change i Avaaz.

Konieczne jest powiększenie CitizenGO.

Czy mogą nam Państwo w tym pomóc? Czy mogą Państwo złożyć darowiznę w wysokości 10 złotych, aby kontynuować i powiększać obronę życia, rodziny i wolności poprzez CitizenGO?

https://donate.citizengo.org/pl/

Aby zwiększać wpływ naszych kampanii, rangę naszych inicjatyw, aby dotrzeć do większej grupy osób na całym świecie; aby każdego dnia osiągać większe wpływy i tym samym dobrze oddziaływać na rzeczywistość, wygrywać w walce o życie, rodzinę i wolność; aby tworzyć lepsze społeczeństwo, które bardziej niż dzisiaj szanuje ludzkie życie; aby rozwijać cywilizację życia a niecywilizację śmierci (aborcja); aby chronić naturalną rodzinę (a także nasze dzieci i wnuki) przed ciągłymi atakami, których doświadczają; aby walczyć przeciwko prześladowaniom milionów Chrześcijan, naszych braci i sióstr, w wielu krajach...

Aby zmieniać świat...  

Inicjatywa taka, jak CitizenGO, jest do tego niezbędna.

Z powyższych powodów uprzejmie proszę Państwa, jeśli to tylko możliwe, o darowiznę za pośrednictwem strony https://donate.citizengo.org/pl/.

Państwa pomoc pozwoli nam rosnąć, osiągać pozycję, która pozwoli nam być skutecznymi w tym, co proponujemy:

Naszym wspólnym działaniu...

W obronie życia, rodziny i wolności. 

Z wyrazami szacunku i wdzięcznością za Państwa zaangażowanie, 

Álvaro Zulueta z Zespołem CitizenGO


17. Szpital prześladuje położną za sprzeciw wobec aborcji - wyślij protest do dyrekcji szpitala!

Szanowni Państwo,

Państwa aktywność przynosi konkretne rezultaty. Co oczywiste, zaczynamy przeszkadzać pewnym grupom. Niedawno zostaliśmy zaatakowani przez lobby LGBT – atak został odparty i wielkie podziękowanie kierujemy do naszych Informatyków. Niestety, ciągle wielu z Państwa otrzymuje nasze wiadomości nawet z kilkunastodniowym opóźnieniem. Wynika to z faktu, że zarządzający niektórymi serwerami poczty elektronicznej blokują dostarczanie Państwu naszych wiadomości. Informatycy pracują nad tym, abyśmy nie byli blokowani. Prosimy o zgłaszanie opóźnień i innych problemów.

Piszę dziś w sprawie, nad którą nie można przejść obojętnie. Jak wielu z Państwa już pewnie wie, rzeszowski Szpital Pro-Familia domaga się od Położnej 50 tysięcy złotych, ponieważ publicznie odmówiła uczestnictwa w dokonywanych w tym szpitalu aborcjach. W styczniu 2014 roku pełnomocnik szpitala Pro-familia potwierdził, że zabito tam w ostatnim czasie troje dzieci. Wszystkie z powodu podejrzenia, że były chore (poruszający wywiad z p. Agatą Rejman: http://www.fronda.pl/a/agata-rejman-dla-frondapl-lekarz-umyje-rece-i-wychodzi-zostawia-nas-z-tym-co-najgorsze-z-martwym-dzieckiem,35465.html). Fundacja Pro – Prawo do Życia zachęca do działania:

http://www.citizengo.org/pl/5156-szpital-przesladuje-polozna-za-sprzeciw-wobec-aborcji

Jak pisze Fundacja, świadkiem tych zabójstw była położna Agata Rejman, która publicznie wyraziła swój sprzeciw wobec asystowania przy tego typu barbarzyńskich praktykach. Szpital Pro-Familia nie odpuścił położnej. Do pani Agaty skierowano pismo z żądaniem zapłaty 50 tysięcy złotych za rzekome naruszenie dóbr osobistych, polegające na poinformowaniu opinii publicznej, iż w szpitalu dokonuje się aborcji. Co więcej, dyrektor szpitala Pro-Familia Janusz Kidacki, w odpowiedzi na protest położnych, które nie chcą asystować przy zabijaniu dzieci, stwierdził: "Nie rozumiem dlaczego problem dotyczy naszego szpitala. Tego typu procedury powinny być wykonywane w każdym szpitalu”!

Groteskowo i tragicznie brzmi w tym kontekście stwierdzenie pełnomocnika Pro-Familii, iż szpital "zapewnia fachową pomoc w zakresie ochrony zdrowia i życia, która wszystkim naszym pacjentom oferowana jest na najwyższym światowym poziomie".

Drodzy Państwo,

W tej sprawie trzeba działać. Wspierajmy postawę p. Agaty Rejman i wyraźmy stanowczy sprzeciw wobec działań dyrekcji szpitala.

http://www.citizengo.org/pl/5156-szpital-przesladuje-polozna-za-sprzeciw-wobec-aborcji

Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku,

Magdalena Korzekwa Menedżer Kampanii CitizenGO wraz z Zespołem


Do Dyrekcji Szpitala Pro-Familia

Szanowna Dyrekcjo,

Stanowczo protestuję przeciw zabijaniu w Szpitalu Pro-familia nienarodzonych dzieci. Domagam się również zaprzestania szykanowania przez Szpital położnej, Agaty Rejman, która sprzeciwiła się tym okrutnym praktykom..

W piśmie z dnia 15 stycznia br. pełnomocnik Szpitala potwierdził, że zabito tam w ostatnim czasie troje dzieci. Wszystkie z powodu podejrzenia, że były chore.

Świadkiem jednego z tych zabójstw była położna Agata Rejman, która w styczniu br. wyraziła swój sprzeciw wobec asystowania przy tego typu barbarzyńskich praktykach. Bezczynne patrzenie na śmierć niewinnych dzieci było nie do pogodzenia z misją położnej.

Dyrekcja Szpitala Pro-familia, mimo licznych okazji, nie wyraziła żalu z powodu zabijania dzieci w tej placówce. Przeciwnie. Dyrektor Kidacki stwierdził, iż "tego typu procedury powinny być wykonywane w każdym szpitalu".

Wbrew temu, co mówi dyrektor Kidacki, do dokonywania aborcji, nie można w Polsce nikogo przymuszać. Zasada ta dotyczy również instytucji, a zwłaszcza szpitali prywatnych. Aborcje w Szpitalu Pro-Familia są dokonywane, bo dyrekcja Szpitala tego sobie życzy.

Utrata renomy przez Szpital Pro-familia wynika właśnie z odrzucenia standardów Kodeksu Etyki Lekarskiej przez Dyrekcję. Przypominamy, że według CBOS 75% Polaków potępia aborcję. Prześladowanie położnej, która zabójczej praktyce się sprzeciwiła, zaufanie do Szpitala jeszcze zmniejszy.

Jeśli Dyrekcja Szpitala chce odzyskać dobre imię, powinna powstrzymać zabijanie dzieci przed narodzeniem i zaprzestać szykanowania położnych, które chcą w swojej pracy kierować się sumieniem. Mam nadzieję, na szybką i wyraźną deklarację dyrekcji Szpitala Pro-familia w tej sprawie.

Z poważaniem
[Twoje imię i nazwisko]

16. UE chce narzucić Polsce uznawanie związków partnerskich i "małżeństw" homoseksualnych

Szanowni Państwo,

Pod pretekstem swobody przepływu pracowników UE chce narzucić Polsce uznawanie związków partnerskich i "małżeństw" homoseksualnych. Szykuje się ważne głosowanie (już w środę, 12 marca!) nad rezolucją w sprawie ułatwienia swobody przepływu pracowników. Efektem jej przyjęcia będzie powstanie wiążącej dla Polski dyrektywy UE!

Swoboda przepływu pracowników jest jednym z filarów UE. Jednak lobby LGBT chce ją wykorzystać, by zmusić kraje chroniące naturalne małżeństwo do uznania m.in. "małżeństw" homoseksualnych poprzez nakazanie "uznawania dokumentów stanu cywilnego” wydanych w innym kraju UE i stwierdzających małżeństwo, adopcję dziecka lub zmianę płci. Każde państwo członkowskie będzie więc musiało uznać za małżeństwo parę homoseksualistów, którzy dokument taki uzyskają n.p.. w Hiszpanii lub Anglii, zaś odmowa adopcji takiemu "małżeństwu” będzie aktem dyskryminacji.

http://www.citizengo.org/pl/5247-pod-pretekstem-swobody-przeplywu-pracownikow-pe-bedzie-glosowal-nad-uznawaniem-zwiazkow

W rezolucji tej Parlament Europejski przedstawia swoje poprawki do projektu dyrektywy, która będzie wiążąca prawnie dla wszystkich państw członkowskich

Projekt rezolucji legislacyjnej Parlamentu UE w poprawce 5 mówi: Państwa członkowskie powinny zapewnić wzajemne uznawanie różnego rodzaju zarejestrowanych związków partnerskich oraz praw z nich wynikających, aby uniknąć dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub osobiste wybory migrujących pracowników. Państwa członkowskie powinny także zapewnić przestrzeganie praw osób adoptujących dzieci, tak by mogły one przemieszczać się do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy.

Jest to sprzeczne z porządkiem prawnym UE, który wyraźnie stwierdza, że polityka swobodnego przepływu pracowników nie ma wpływu na sposób rozumienia małżeństwa lub dopuszczalność instytucjonalizowania związków pozamałżeńskich. Parlament Europejski zamierza teraz znieść tę zasadę!

Co więcej, w raporcie Edit Bauer, mówiąc o unikaniu dyskryminacji ze względu na osobiste wyborydąży się do legalizacji tzw. "dobrowolnej prostytucji” (w wielu krajach prostytutki są uznawane za "pracowników seksualnych”) w ramach swobodnego przepływu pracowników, co musi prowadzić do legalizacji stręczycielstwa.

Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych złożył projekt alternatywnej rezolucji legislacyjnej. Jest to poprawka nr 64, która kompleksowo podchodzi do zagadnienia swobodnego przepływu pracowników bez dodatków ideologii LGBT. Ponadto poprawka 64 wzywa do przestrzegania dorobku prawnego UE i stania na straży już przyjętych zasad.

Dlatego europosłowie powinni poprzeć poprawkę 64, czyli projekt rezolucji alternatywnej i odrzucić w całości raport autorstwa Edit Bauer. Poprośmy o dobre głosowanie polskich posłów: http://www.citizengo.org/pl/5247-pod-pretekstem-swobody-przeplywu-pracownikow-pe-bedzie-glosowal-nad-uznawaniem-zwiazkow.

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa    Polish Campaigns Manager

P.S. Zachęcam do przekazania informacji o petycji wszystkich znajomym: http://www.citizengo.org/pl/5247-pod-pretekstem-swobody-przeplywu-pracownikow-pe-bedzie-glosowal-nad-uznawaniem-zwiazkow.

------

PETYCJA DO POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Proszę o odrzucenie rezolucji E. Bauer oraz przyjęcie poprawki nr 64

Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

W środę 12 marca na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego zostanie poddany pod głosowanie projekt rezolucji legislacyjnej w sprawie swobodnego przepływu pracowników (sprawozdawca: Edit Bauer).

Stanowczo proszę o głosowanie za

odrzuceniem tej rezolucji i

przyjęciem poprawki nr 64, czyli projektu alternatywnej rezolucji złożonej w imieniu Komisji Zatrudnienia.

Raport przedstawiony przez Edit Bauer nie respektuje zasady pomocniczości i promuje wątpliwe rozwiązania inspirowane przez ideologiczne treści.

Rezolucja legislacyjna opracowana przez Komisję Zatrudnienia (poprawka 64) ujmuje kwestię swobodnego przepływu pracowników w sposób kompleksowy i merytoryczny oraz jest zgodna z zasadą pomocniczości. Dlatego raz jeszcze proszę o przyjęcie poprawki 64.

Z poważaniem
[Twoje imię i nazwisko]
Kliknij, aby podpisać petycję.


15. Poniżej tylko krótko opisuję, co aktualnie się dzieje:

W Europie i na całym świecie formowany jest ogromny ruch, którego celem jest promowanie aborcji, ideologii gender i innych planów lobby gejowskiego. W ostatnich miesiącach kilka inicjatyw tego ruchu zostało zaprezentowanych na forum Parlamentu Europejskiego. Te inicjatywy to: Raport Estreli (trzykrotnie pomogliśmy go odrzucić), którego celem była m.in. promocja aborcji w szkołach; Raport Lunacek (który został przyjęty, mimo że ponad milion osób, w tym ponad 200 000 za pośrednictwem CitizenGO, poprosiło o jego odrzucenie), który forsuje przywileje prawne dla grup LGBTI (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści i tak zwani interseksualiści).

Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią świata. W XX wieku liczba Chrześcijan zamordowanych ze względu na wiarę przewyższa łączną liczbę zamordowanych z tego powodu Chrześcijan w XIX wieku. Każdego dnia czytamy przerażające informacje na ten temat: aresztowania, tortury, morderstwa... wobec ludzi, których jedynym "przestępstwem" jest bycie Chrześcijanami. Asia Bibi ciągle jest w więzieniu czekając na wyrok śmierci do czasu, gdy jej nie uwolnimy.

To tylko niektóre problemy, z którymi musimy się zmierzyć.

Aby móc to zrobić, potrzebujemy Państwa pomocy.

mogą Państwo pomóc poprzez małą darowiznę na rzecz wspólnych celów społeczności CitizenGO. To Państwo i ja, jak każda osoba z naszego grona, możemy mieć wpływ na rozwiązanie tych problemów.

Czy mogą Państwo włączyć się do pomocy poprzez małą darowiznę w wysokości 10 zł? Taka darowizna umożliwi nam kontynuowanie naszej działalności. Czy mogą Państwo pomóc nam bronić życia, rodziny i wolności?

https://donate.citizengo.org/pl/

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby kontynuować naszą pracę. Prowadząc naszą działalność poprzez internetowe petycje, obecność w mediach, organizowanie demonstracji, bezpośrednie przekonywanie polityków i instytucji publicznych do dobrych decyzji, międzynarodowe projekty na rzecz wolności religijnej i pomocy prześladowanym Chrześcijanom, potrzebujemy finansowego wsparcia. Z tego powodu zwracam się do Państwa...

Dzięki Państwu, dzięki udziałowi w petycjach oraz dzięki Państwa darowiznom, udało nam się osiągnąć zaskakujące rezultaty, np.: Raport Estreli został odrzucony, z portalu Facebook usunięto bluźnierczą grafikę stworzoną w oparciu o obraz Matki Bożej z Guadalupe, a pornograficzny eksponat o nazwie "Strefy erogenne" z Centrum Nauki Kopernik został usunięty dzięki dzień po tym, jak rozpoczęliśmy kampanię, do której się Państwo licznie włączyli.

Dzięki Państwa darowiźnie będziemy w stanie kontynuować naszą działalność i czynić lepszym świat, jaki zostawimy naszym dzieciom, wnukom i kolejnym generacjom... 

Może znają Państwo słynne zdanie Edmunda Burke: "Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi".

Wiem, że jeśli mają Państwo możliwość zrobienia czegoś dobrego, nie będą Państwo bierni.

Dziękuję za Państwa pomoc i wszystko, co wspólnie robimy,

Álvaro Zulueta z Zespołem CitizenGO

P.S.: Proszę, aby zwrócili Państwo uwagę na możliwość wykonania darowizny za pomocą strony:https://donate.citizengo.org/pl/. Na razie nie posiadamy konta w złotówkach, ale rozważamy założenie go. Konto d

o przelewów w Euro: Odbiorca: Foundation CitizenGO, SWIFT-BIC: CAHMESMMXXX, Nr konta IBAN: ES7820381898196000301578, Adres: Paseo de la Habana 200, Bajo Izquierda, 28036, Madryt, Hiszpania, (Adres banku: Bankia, C/ Comandante Zorita, nº 25 - 28020, Madryt, Hiszpania). Jeśli preferują Państwo skorzystanie z PayPal, prosimy kliknąć na link:   https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8CW3EEXSTZ2TA&lc=pl.

Po wykonaniu darowizny proszę pomyśleć o wysłaniu wiadomości do Państwa rodziny i znajomych. Jestem głęboko przekonany, że wielu z nich zrozumie potrzebę wspólnego działania i będzie wdzięcznych za przesłanie wiadomości.


14. Darowizna dla CitizenGO

Szanowni Państwo,

Dziękuję za Państwa zaangażowanie w dotychczasowe akcje! Za Państwa aktywny udział, polecanie petycji Rodzinie i Znajomym, za Państwa Darowizny, bez których ta działalność nie byłaby możliwa, za modlitwę i każde słowo wsparcia! Proszę jednocześnie o chwilę cierpliwości w oczekiwaniu na naszą odpowiedź na nadesłane wiadomości.

Wraz z prorodzinną organizacją C-FAM zachęcam do zaangażowania w akcję, której celem jestwykluczenie aborcji i innych zapisów dotyczących tzw. "zdrowia reprodukcyjnego" z Planu Rozwojowego ONZ po 2015 r.

http://www.citizengo.org/pl/4891-wykluczmy-aborcje-z-celow-onz

Jak piszą Autorzy petycji, "zabijanie niewinnych dzieci w łonie matki nie powinno być częścią globalnej polityki rozwoju. W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecyduje o tym, jak zostaną wydane biliony dolarów na likwidację biedy, polepszenie zdrowia i edukacji, pomoc w rozwoju gospodarczym biednym krajom. Trwają właśnie negocjacje na temat tego, co powinno znaleźć się w planie polityki rozwoju po 2015 r. Plan ten będzie wyznaczał globalną i lokalną politykę najbliższych dekad. 

Grupy pro-aborcyjne otrzymują aktualnie biliony dolarów od rządów, prywatnych fundacji oraz agencji ONZ pod pretekstem zapewnienia "zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego", co jest popularnym określeniem dla aborcji. Chcą uzyskać jeszcze więcej pieniędzy włączając takie działania do polityki rozwoju ONZ po 2015 r.

Grupy te nie powinny być finansowane z naszych podatków. Poprzez szkolenia, warsztaty i poradnictwo prezentują bowiem fałszywe informacje na temat aborcji. Twierdzą, że wykonywanie aborcji rozwiąże problem umieralności matek z racji porodu. To nieprawda!

Legalna aborcja nie zmniejsza liczby zgonów matek. W rzeczywistości, aborcja w żaden sposób nie zmniejsza liczby przypadków śmierci matek po porodzie, spowodowanych krwawieniem, infekcjami, wysokim ciśnieniem krwi albo innymi komplikacjami ciąży i porodu.

Skuteczna polityka mająca na celu zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności okołoporodowej matek, a także komplikacji związanych z aborcjami, jest znana: woda i zaplecze sanitarne, edukacja kobiet, lepsza przed- i poporodowa opieka, wykwalifikowane położne, lepsza infrastruktura opieki zdrowotnej, dostęp do leków, dobrego transportu i miejsc do rodzenia. 

Kraje takie jak Chile i Irlandia, które zakazują aborcji, są liderami, gdy chodzi o zapobieganie zachorowalności okołoporodowej kobiet i śmiertelności matek, ponieważ zastosowały powyższą politykę."

Zachęcam do podpisów: http://www.citizengo.org/pl/4891-wykluczmy-aborcje-z-celow-onz, a także do mobilizowania Przyjaciół i Znajomych do włączenia się w akcję.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Korzekwa,  Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

-----

Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na ten e-mail, lecz użyć formularza:http://www.citizengo.org/pl/contacto.

Petycja do Pańśtw Członkowskich ONZ

Szanowni Państwo,

Wzywamy ONZ do przyjęcia pozytywnej i kompleksowej wizji zdrowia, w której otacza się troską zarówno matki, jak i ich dzieci oraz do wycofania haseł "zdrowia i usług seksualnych i reprodukcyjnych" oraz "praw reprodukcyjnych" z planu rozwojowego ONZ po 2015 r.

Polityka rozwoju ONZ nie powinna zawierać zawężonej, kontrowersyjnej polityki zdrowotnej, obejmującej aborcję.


13. Ważące 700 gramów Dziecko przeżyło aborcję

Szanowni Państwo,

być może dotarła do Państwa informacja o tym, że we wrocławskim szpitalu ważące 700 gramów Dziecko przeżyło aborcję (miało zostać zamordowane, bo jest chore...). Fundacja Pro – Prawo do Życia przygotowała petycję skierowaną do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza:

http://www.citizengo.org/pl/4467-domagamy-sie-prawdy-o-zabijaniu-chorych-dzieci-w-polsce.

Fragment: "Dziecko z wrocławskiego szpitala wyjątkowo zostało poddane reanimacji. To rzadkość, bo w większości przypadków takie dzieci zostawia się na powolną śmierć. Szpitale przyznają, że w razie urodzenia żywego obowiązuje u nich procedura "odstąpienia od reanimacji", lekarze aborterzy w wywiadach prasowych mówią, że to najlepszy sposób postępowania z takim dzieckiem. Wypowiedzi podobnej treści udzielił prof. Romuald Dębski ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie tygodnikowi "Wprost" (nr 29/2013)..”

Petycja zawiera pytania o konkretne powody, dla których dokonano w Polsce aborcji:

1. Jakie były w ubiegłych latach konkretne diagnozy, na podstawie których kwalifikowano dzieci do aborcji?

2. W jaki sposób weryfikowano te diagnozy?

3. Jakie są procedury dotyczące postępowania z dziećmi, które rodzą się żywe w wyniku aborcji? Jakie są kryteria decydowania o tym, czy danemu dziecku pomocy udzielić czy nie?

Mamy prawo wiedzieć, jak wydawane są nasze pieniądze. Autorzy petycji  podkreślają, że "kieruje nami przeświadczenie, że jako płatnicy składek zdrowotnych mamy prawo poznać szczegóły procedur z naszych składek finansowanych.”.

Aby zapoznać się z treścią całej petycji i podpisać ją, wystarczy kliknąć:

http://www.citizengo.org/pl/4467-domagamy-sie-prawdy-o-zabijaniu-chorych-dzieci-w-polsce

Sz. P., zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o podpisanie petycji oraz o wysłanie wiadomości o niej Państwa Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym. O tym, co dzieje się w polskich szpitalach, powinniśmy mówić głośno (wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu!), a niniejsza petycja do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza niech będzie ważnym głosem sprzeciwu wobec aborcji oraz wyrazem troski o życie każdego dziecka, zwłaszcza tych chorych dzieci, które w Polsce można legalnie zabijać. Niech przykład maleńkiej Dziewczynki z wrocławskiego szpitala obudzi sumienia aborterów.

Łączę wyrazy szacunku,

Magdalena Korzekwa

Menedżer Campanii CitizenGO w Języku Polski wraz z Międzynarodowym Zespołem Fundacji

----

Domagamy się prawdy o zabijaniu chorych dzieci w Polsce!

Petycja do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza:

Na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku we wrocławskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego dziecko z zespołem Downa urodziło się żywe w wyniku dokonanej aborcji. Podczas "legalnej" procedury tzw. przerwania ciąży wywołano u pacjentki sztuczny poród, co zakończyło się urodzeniem ważącego ok. 700 gramów dziecka w 23/24 tygodniu życia.

(...) CAŁOŚĆ PETYCJI

Kieruje nami przeświadczenie, że jako płatnicy składek zdrowotnych mamy prawo poznać szczegóły procedur z tych składek finansowanych. Chcemy także, aby zakończyła się zmowa milczenia wokół mordowania w polskich szpitalach poczętych dzieci.

KLIKNIJ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ PETYCJI.

KLIKNIJ, ABY PODPISAĆ PETYCJĘ.


12. Roczne sprawozdanie na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami - Zuber

Szanowni Państwo,

musimy działać szybko. W poniedziałek, 10 marca, odbędzie się na forum Parlamentu Europejskiego debata nad raportem będącym rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (sprawozdawcą jest deputowana portugalskich socjalistów Inês Cristina Zuber), a we wtorek głosowanie nad jego przyjęciem.

http://www.citizengo.org/pl/5244-rodzina-uwazana-za-przeszkode-prosimy-o-odrzucenie-raportu-c-zuber

Ten nasiąknięty lewicową ideologią dokument jest sprzeczny z prawem traktatowym UE, z Kartą Praw Podstawowych oraz z orzecznictwem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE. Forsuje te same postulaty, które odrzucono już raz w raporcie Estreli.

Raport Zuber postuluje "prawo do aborcji” i tym samym stygmatyzuje państwa takie jak Polska, które chronią życie ludzkie w prenatalnej fazie jego rozwoju. Promuje również wdrażanie polityki gender mainstreaming od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych. Sprawozdanie postuluje zrównanie homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwem!

Proszę o odrzucenie raportu Christiny Zuber (oraz o odrzucenie raportu alternatywnego)

Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

we wtorek 11 marca br. Podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad raportem będącym rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (2013/2156(INI), pos. spraw.: Inês Cristina Zuber) oraz nad projektem alternatywnej rezolucji w tej sprawie, zgłoszonym jako poprawka nr 1 (poseł sprawozdawca: Mariya Gabriel). (...)

Stanowczo proszę więc o głosowanie:

przeciwko raportowi pos. Zuber oraz

przeciwko poprawce nr 1 do tego raportu.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 11 marca.

Z poważaniem
[Twoje imię i nazwisko]
Kliknij, aby podpisać petycję.

Europejska Partia Ludowa zgłosiła projekt alternatywnego raportu (którego autorem jest Mariya Gabriel). Jednak nie różni się on istotnie od raportu Cristiny Zuber, przez co nie stanowi prawdziwej alternatywy!

Debata nad tymi raportami odbędzie się w poniedziałek, a następnego dnia oba projekty zostaną poddane pod głosowanie na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. W trosce o ochronę małżeństwa, rodziny i ochronę życia najsłabszych dzieci, europosłowie powinni zagłosować przeciwko obydwu projektom.

Zachęćmy ich do tego: http://www.citizengo.org/pl/5244-rodzina-uwazana-za-przeszkode-prosimy-o-odrzucenie-raportu-c-zuber.

Dziękuję za wspólne działanie w tej sprawie.

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa,  Polish Campaigns Manager

11. W sprawie legalnego (!) mordowania chorych dzieci w Belgii

Szanowni Państwo,

Rzeczywistość współczesnego świata jest polem kontrastów... W chwili, w której kibicujemy naszym sportowcom na Igrzyskach (Kamil, leeeeć!!!), Parlament jednego z europejskich krajów wprowadza najbardziej przerażającą ustawę na świecie, jeśli chodzi o eutanazję. W ten sobotni wieczór piszę do Państwa pilnie w sprawie legalnego (!) mordowania chorych dzieci… Przerażająca ustawa pozwalająca na eutanazję dzieci została przyjęta przez belgijski Parlament. Nawet, jeśli istnieje tylko cień szansy na to, aby to zbrodnicze prawo zatrzymać, musimy działać. Prosimy Króla Belgów o to, aby nie podpisał ustawy.

http://www.citizengo.org/pl/4183-petycja-do-krola-belgow-filipa-i-aby-nie-podpisal-sie-pod-ustawa-dopuszczajaca-eutanazja-dzieci

Zanim o ustawie, kilka słów o nas…

CitizenGO działa już 5 miesięcy i to dla mnie niezwykłe doświadczenie współpracować z Państwem. Tym z Państwa, Którzy dopiero co do nas dołączyli, powinnam się przedstawić :-) Nazywam się Magdalena Korzekwa i jestem członkiem Zespołu CitizenGO, który działa w 7 językach i 50 krajach, menedżerem kampanii CitizenGO w języku polskim. To dla mnie zaszczyt, że mogę być z Państwem w kontakcie i że razem bronimy godności człowieka, czego wyrazem jest troska o życie, o rodzinę i o wolność.

Dzisiaj zachęcam Państwa do powszechnej mobilizacji. Nawet, jeśli istnieje tylko cień szansy na to, że Król Belgów, Filip I, nie podpisze ustawy, musimy działać. Pokażmy całemu światu, że nie zgadzamy się na to, aby dziecko, które jest chore, zostało zamordowane, zamiast otoczone miłością i troskliwą opieką. Nie godźmy się na to, aby czyjeś życie, w tym przypadku życie chorych dzieci, zostało uznane za… niegodne życia.

Teoretycznie Król Belgów jest zobowiązany do podpisania każdej ustawy przyjętej przez parlament. Odmowa takiego podpisu jest sprzeciwem wobec prawa. Jesteśmy w kontakcie z osobami z otoczenia Króla, który wie o naszej akcji. Liczba podpisów jest stale sprawdzana. Większość ludzi sprzeciwia się takiemu prawu. Poprośmy Króla o postawę godną jego urzędu. Jest to ważne tym bardziej, że taka ustawa ma znaczenie nie tylko dla Belgii, lecz dla całej Europy. Jej podpisanie może być sygnałem dla innych przywódców, że społeczeństwo jest w stanie zaakceptować takie zbrodnicze prawo.

Toteż, pozdrawiam serdecznie w imieniu Gudrun i Martina Kugler – Inicjatorów kampanii i Autorów petycji oraz w imieniu całego Zespołu CitizenGO i moim.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Korzekwa   Menedżer Kampanii CitizenGO w Języku Polskim wraz z Międzynarodowym Zespołem Fundacji


10. ONZ atakuje Kościół za ochronę życia człowieka od momentu poczęcia

Szanowni Państwo,

Komitet ONZ ds. Ochrony Praw Dziecka wydał Raport, w którym atakuje Kościół za ochronę życia człowieka od momentu poczęcia, domagając się dopuszczenia aborcji. Raport w absurdalny sposób zarzuca Kościołowi ochronę pedofilów. Zachęcamy do podpisania się pod listem sprzeciwu wobec raportu i prośby o jego zmianę.

http://www.citizengo.org/pl/4099-onz-atakuje-kosciol

Dokument zawiera szereg skandalicznych zaleceń kierowanych do Stolicy Apostolskiej, m.in.:

Najbardziej agresywna i krzywdząca część raportu zarzuca Kościołowi taką "politykę i praktyki wobec pedofilii, które doprowadziły do nadużyć i bezkarności winnych" twierdząc, że były to działania "świadome po to, aby chronić reputację Kościoła i stawiać dobro sprawców nad dobrem dzieci" (punkt 29, 60).

Watykan odpowiedział już wyczerpująco na zarzuty dotyczące pedofilii w październiku zeszłego roku, lecz ONZ kontynuuje ich formułowanie. Jest to sytuacja tym bardziej absurdalna, że w całej historii Kościoła tak haniebne czyny jak pedofilia nigdy nie zyskały najmniejszej aprobaty Stolicy Apostolskiej. W tym kontekście cenne wydaje się przytoczenie słów Benedykta XVI z września 2013 r., który odnosząc się do tematu pedofilii w liście do zadeklarowanego ateisty stwierdził: "Nigdy nie próbowałem ukryć tych rzeczy. To, że siła zła aż do tego stopnia spenetruje wewnętrzny świat wiary jest dla nas cierpieniem, które z jednej strony musimy znosić, podczas gdy z drugiej musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby takie przypadki się nie powtórzyły (...) Nie jest też powodem do pocieszenia wiedza, że zgodnie z badaniami socjologów procent księży winnych takich przestępstw nie jest wyższy od tego w innych podobnych kategoriach zawodowych (...) W każdym razie nie należy przedstawiać ostentacyjnie tej dewiacji, jakby to była nikczemność typowa dla katolicyzmu.".

Emerytowany Papież dodał, że "tak jak nie należy milczeć na temat zła w Kościele, nie można też milczeć o "wielkim śladzie dobroci i czystości, jaki wiara chrześcijańska wytyczyła przez wieki”.
 
Zachęcamy do podpisania się pod listem sprzeciwu wobec atakowania Kościoła przez ONZ i prośby o zmianę Raportu.

http://www.citizengo.org/pl/4099-onz-atakuje-kosciol

Korzystam z okazji, aby podziękować Państwu za dotychczasowe zaangażowanie w podejmowane przez CitizenGO akcje, za szerokie wsparcie i promocję petycji, za konieczne dla wspólnego działania wsparcie finansowe, które pozwala nam działać i zachować niezależność od wielkich koncernów i państwowych dotacji. Działając wspólnie jesteśmy w stanie dokonywać dobrych zmian.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Magdalena Korzekwa

Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

Nie dla atakowania Kościoła przez ONZ

Szanowna Pani Sandberg,

Dokument ONZ opublikowany 5 lutego oskarża Stolicę Apostolską o sprzyjanie pedofilii, nie uwzględniając walki ostatnich papieży w zwalczaniu takich haniebnych czynów. W związku z powyższym dokument ten należy uznać za wykorzystujący cierpienia ofiar nadużyć seksualnych w celu atakowania Kościoła i obrażania jego wiernych.

Uprzejmie proszę o sprostowanie dokumentu.

----

Dear Ms Sandberg,

UN document, published last 5th February, accuses the Holy See as accomplice of pedophiles, despite the efforts from the last two popes in fighting this disgrace. Accordingly, the document seems to exploit the suffering of the victims of sexual abuses in order to impose a specific moral ideology to the Catholic Church, offending the believers.

I ask you for a rectification.

Sincerely

Z poważaniem

9. Oni wszyscy chcą tego samego: zniszczyć naturalną rodzinę

Estrela, Kinsey Institute, Lunacek... oni wszyscy chcą tego samego: zniszczyć naturalną rodzinę. Chcą "uprowadzić" nasze dzieci według ich ideologii (kreując prawo wbrew naszej woli).

----

Oni próbuję zniszczyć rodzinę!

Nie możemy na to pozwolić.

My i setki tysięcy, miliony obywateli nie pozwolimy na sprowadzenie naszych dzieci na drogę, która jest sprzeczna z naszym rozumieniem życia. 

Inicjatywy takie jak raport Lunacek, niedawno przyjęty przez PE, są bezpośrednim atakiem na rodzinę i tym samym na całe społeczeństwo.  

To bardzo ważne i bardzo pilne. Rodzina jest podstawą społeczeństwa. Jeśli oni atakują rodzinę, my mamy obowiązek jej bronić.

Czy może Pani/Pan wspomóc nas darowizną w wysokości 10 zł lub w wyższej kwocie, która jest z Pani/Pana strony możliwa?


Kliknij przycisk, aby wpłacić darowiznę.

Może jest Pani/Pan jedną z tych setek tysięcy "głupich zacofanych", do których eurodeputowana, Ulrike Lunacek - autorka rezolucji formującej homoadopcję - odniosła się...

Z tego względu doskonale rozumieją Państwo, że w CitizenGO robimy wszystko, żeby cofnąć zło, jakie zostało wyrządzone w naszym społeczeństwo przez lobbystów forsujących proaborcyjne rozwiązania, aktywizm seksualny i genderowy.

Aby mieć pewność, że to będzie możliwe, proszę o pomoc. Aby szerzej oddziaływać na rzeczywistość, potrzebujemy do tego więcej środków. 

Czy może Pani/Pan pomóc nam małą darowizną w wysokości 10 zł, aby utrzymać i rozwijać naszą aktywność w celu obrony naturalnej rodziny?

https://donate.citizengo.org/pl/

....Ulrike Lunacek jest eurodeputowaną, która służy najbardziej radykalnej formie feminizmu. Określiła nas "głupimi zacofanymi" po tym, jak (dwukrotnie) wpłynęliśmy na odrzucenie rezolucji promującej aborcję, Raportu Estreli, w Parlamencie Europejskim. Był to raport wzywający doumowy między wszystkim Państwami Członkowskimi UE do forsowania bezpłatnej aborcji i rozszerzania permisywnej "edukacji" seksualnej wśród dzieci.

Wygraliśmy bitwę o Raport Estreli, ale przegraliśmy inną ważną sprawę. 4 lutego Parlament Europejski zagłosował za Raportem Lunacek.

Raport Lunacek to rezolucja Parlamentu Europejskiego, która została oficjalnie określona jakoMapa drogowa dla UE przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. 

Jednakże, intencją tej rezolucji było zapewnienie, że Państwa Członkowskie będą ustanawiać w szczególności wyjątkowe prawa dla osób z grup LGBTI (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści, interseksualiści, nowe nazwy są tutaj modne).

Innymi słowy: Państwa Członkowskie powinny zreinterpretować Prawa Człowieka z «homoseksualnej perspektywy», co oznacza inżynierię społeczną prowadzącą do destrukcji naturalnej rodziny. 

Około milion osób (więcej niż 200 000 poprzez CitizenGO) poprosiło Eurodeputowanych o odrzucenie Raportu Lunacek, ale nie posłuchali nas. Przegraliśmy...

To dowód na to, że nasza działalność potrzebuje osiągać większe wpływy... Będziemy bardziej wpływowi i będziemy działać na większą skalę, ale potrzebujemy do tego Pani/Pana. 

Czy może Pani/Pan złożyć małą darowiznę w wysokości 10 zł (albo innej, którą uzna Pani/Pan za stosowną) aby pomóc nam kontynuować i rozszerzać działalność w obronie naturalnej rodziny?

https://donate.citizengo.org/pl/

Nie mówimy tylko o Europie. To nie jest tylko problem naszego kontynentu. Ten problem dotyczy nas w w każdym kraju świata.

Na przykład, ostatnio grupa badawcza Kinsey Institute odwołująca się w swoich badaniach nad seksualnością w kontrowersyjny sposób do pedofilii, uzyskała akredytację ONZ... a, jak Państwo wiedzą, ONZ ma w swoim programie promowanie aborcji, ideologii gender i aktywizmu gejowskiego. Będą to robić korzystając z wielkich funduszy.

Estrela, Lunacek czy Kinsey Institute są tym samym. Dążą do zniszczenia rodziny, na całym świecie, służąc ciemnym i bardzo niebezpiecznym interesom, które wpływają na naszą przyszłość. Oni działają globalnie w jednym celu: zniszczenia naturalnej rodziny poprzez narzucenie nam kultury aborcyjnej, gender i aktywizmu seksualnego.

Być może taki opis rzeczywistości brzmi dramatycznie i przesadnie... ale to jest smutna prawda.

Co więcej, oni zmierzają do celu według strategii ukierunkowanej na dzieci.

Już osiągnęli sukces narzucając niektórym szkołom swoje obowiązkowe programy. Te programy promują ich rozumienie seksualności i życia. Kreując prawo stali się władni robić to niezależnie od tego, co myślą Państwo i co myślę ja. Chociaż Państwo i ja nie chcemy, aby nasze dzieci były indoktrynowane w taki sposób, tracimy na to wpływ. W niektórych krajach każdy, kto się temu sprzeciwia, może być uznany za "podżegającego do nienawiści" i homofoba.

Pojawia się pytanie: czy na to pozwolimy? 

Jestem pewny, jak Państwo, jak setki tysięcy (albo miliony) "głupich zacofanych", jak zostaliśmy nazwani przez panią Lunacek, którzy umożliwiamy i wspieramy inicjatywy CitizenGO, że nie będziemy stać cicho.

Będziemy kontynuować niestrudzenie naszą pracę w Polsce i na całym świecie po to, aby bronić życia, rodziny i wolności. Będziemy kontynuować wysyłanie Państwu wiadomości e-mail; umożliwianie petycji, które bronią Państwa wartości; budowanie bazy kontaktów i porozumień z grupami, stowarzyszeniami, fundacjami, politykami, którzy swoim głosem i działalnością mogą coś zmienić; będziemy chronić Państwa dzieci i wnuki... i zrobimy wszystko, co trzeba.

Aby społeczeństwo było takie, jakiego chcemy, aby pokonać gigantyczne firmy lobbingowe forsujące aborcję i "edukację" seksualną, wpływ ideologii gender na nasze dzieci i lekcje w szkołach według różowego programu lobby gejowskiego, Sz. P.,  liczę na Panią/Pana.

Aby złożyć darowiznę, aby osiągnąć, czego chcemy, proszę o kliknięcie na link: https://donate.citizengo.org/pl/

Cokolwiek są Państwo w stanie wpłacić, chociażby niewiele, pomoże nam kontynuować naszą działalność  w obronie życia, rodziny i wolności.

Dziękuję Państwu serdecznie za zaangażowanie.

Álvaro Zulueta, Dyrektor Zarządzający i cały Zespół CitizenGO

P. S. Nie chcę wybiegać zbyt daleko, ale nie mogę odmówić sobie podania Państwu kilku przykładów z treści Raportu Lunacek, które UE zaaprobowała:

# (...) "władze lokalne i regionalne powinny w związku z tym ułatwiać wysiłki organizacji LGBTI podejmowane w celu organizowania wydarzeń, takich jak Parada Równości"

# (...) ważne jest "uwzględnienie możliwości posiadania przez dzieci więcej niż dwojga rodziców (lub opiekunów prawnych), gdyż pozwoliłoby to na częstsze uznawanie rodzin tęczowych i rodzin LGBT oraz rodzin zrekonstruowanych"

# (...) Państwa Członkowskie powinny promować "osoby interseksualne w prawie europejskim i krajowym" oraz zwrócić uwagę na "brak wiedzy i badań w tej dziedzinie; w tym kontekście"

# Państwa Członkowskie powinny rozwijać politykę "propagującą poszanowanie i integrację LGBTI w szkołach oraz wspieranie upowszechniania w szkołach i innych placówkach edukacyjnych obiektywnej wiedzy na temat problematyki orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i ekspresji płciowej" (...)

Mogą Państwo złożyć darowiznę klikając link https://donate.citizengo.org/pl/, czy poprzez PayPal, co może być dla Państwa wygodniejszym rozwiązaniem (tymczasowo nie mamy możliwości odebrania darowizny wykonanej przelewem bankowym. Przepraszamy za utrudnienia!).

Proszę, aby nie zapomnieli Państwo przesłać niniejszą wiadomość do Państwa przyjaciół i znajomych..


8. "Seksmisja”? już wkrótce może stać się rzeczywistością

Szanowni Państwo,

Czy pamiętają Państwo film "Seksmisja”? Już wkrótce może stać się rzeczywistością w wersji genderowej. To już nie żarty.... Polski rząd wraz z lewicą intensywnie zabiega o ratyfikację ideologicznej Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Mamy kilka dni, aby zadziałać. Większość Polaków myśli normalnie i nie godzi się na rozwiązania, jakie zawiera Konwencja. Zazwyczaj jednak większości z nas nie słychać... Internetowa platforma CitizenGO powstała po to, aby osoby, które obronę życia, rodziny i wolności traktują poważnie, mogły działać. Dlatego kolejny raz proponuję Państwu i proszę o wspólne działanie w tej ważnej dla całej Polski, dla nas i przyszłych pokoleń, sprawie!

Prawnicy Centrum Prawnego Ordo Iuris dogłębnie przeanalizowali Konwencję i przygotowali precyzyjną petycję z prośbą o jej nieratyfikowanie: http://www.citizengo.org/pl/3884-konwencji-rady-europy-w-sprawie-zapobiegania-i-zwalczania-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy.

Dlaczego Konwencja jest groźna? Pod tą pozytywnie brzmiącą nazwą kryje się dokument, wyraźnie inspirowany marksizmem i radykalnym feminizmem, w którym Rzeczpospolita zobowiązuje się do uprawiania inżynierii społecznej oraz wykorzeniania tradycji i kontrolowania rodziny. Jedynym określeniem, jakiego konwencja używa dla określenia płci jest słowo "GENDER”.

Zagrożone jest również prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Artykuł 14 Konwencji zobowiązuje Polskę do uwzględniania w treściach edukacyjnych materiałów na temat niestereotypowych ról płciowych (czyli m.in. związków homoseksualnych).

Co ważne, rozwiązania konwencyjne są sprzeczne z art. 25 ust. 2 Konstytucji, który deklaruje bezstronność światopoglądową Państwa. Ordo Iuris podkreśla, że "rodowód Konwencji jest ideologicznie marksistowski i stanowi źródło kolejnych zastrzeżeń natury konstytucyjnej, zważywszy na wyraźną dezaprobatę z jaką art. 13 Konstytucji odnosi się do ideologii komunistycznej."

Ponadto, "fundamentalny system aksjologiczny zawarty w Konwencji jest nie do pogodzenia z polskim porządkiem konstytucyjnym. Konstytucja w swej preambule podkreśla łączność z tradycjami I i II Rzeczypospolitej, wyraża wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie, co znajduje swój konkretny wyraz m.in. w gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W przeciwieństwie do tego, Konwencja uznaje zakorzeniony w tradycji ład społeczny za strukturalne źródło opresji względem kobiet, przyczynę historycznie ukształtowanych, nierównych relacji władzy między kobietami i mężczyznami. Narracja towarzysząca deklarowanej w preambule idei odwiecznej walki płci wskazuje jako instytucjonalnego wroga kobiet chrześcijaństwo i Kościół."

W Konwencji nie ma nowych instrumentów pozwalających na walkę z przemocą – wszystkie te rozwiązania są już obecne w prawie polskim! Konwencja utrzymuje, że przemoc wobec kobiet wynika z historycznie ukształtowanych struktur społecznych. Aby pozbyć się przemocy należy więc wyeliminować wszelkie zróżnicowanie ról męskich i kobiecych w społeczeństwie. Już wkrótce może się okazać, że rodzina i małżeństwo zostaną zakwalifikowane jako źródła przemocy wobec kobiet!

Poprośmy o niewprowadzanie skrajnie ideologicznych zapisów do polskiego prawa. Zachęćmy do podpisania się pod petycją przyjaciół i znajomych!

http://www.citizengo.org/pl/3884-konwencji-rady-europy-w-sprawie-zapobiegania-i-zwalczania-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy

Serdecznie Państwa pozdrawiam i łaczę wyrazy szacunku,

Magdalena Korzekwa   Campaigns Manager (Polska) z Zespołem CitizenGO

Podpisz petycję dotyczącą Konwencji

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, którą Rząd RP podpisał w 2012 r. i obecnie intensywnie zabiega o jej ratyfikację, jest dokumentem pozostającym w sprzeczności z szeregiem przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Po pierwsze, rozwiązania konwencyjne są sprzeczne z art. 25 ust. 2 Konstytucji, który deklaruje bezstronność światopoglądową Państwa. Ze szkodą dla faktycznego interesu ofiar, Konwencja sytuuje zagadnienie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w trudnym do zaakceptowania kontekście ideologicznym. (...)

Więcej: http://www.citizengo.org/pl/3884-konwencji-rady-europy-w-sprawie-zapobiegania-i-zwalczania-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy

Po drugie, fundamentalny system aksjologiczny zawarty w Konwencji jest nie do pogodzenia z polskim porządkiem konstytucyjnym. (...)

Więcej: http://www.citizengo.org/pl/3884-konwencji-rady-europy-w-sprawie-zapobiegania-i-zwalczania-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy

Z uwagi na powyższe uważam, że przyjęcie Konwencji nie przysłuży się ochronie ofiar przed przemocą, a ideologiczny kontekst tego dokumentu oddala nas od wypracowania faktycznie skutecznych narzędzi kształtujących ład społeczny w oparciu o zastane pozytywne wzorce kulturowe. Zwracam się z prośbą o nieratyfikowanie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Z poważaniem

Kliknij, aby zapoznać się z pełna treścią petycji.

Kliknij, aby podpisać petycję.

7. Czy dojdzie do tworzenia dzieci... trójki rodziców?

Szanowni Państwo,

Czy dojdzie do tworzenia dzieci... trójki rodziców? Poprośmy polskich Posłów i Senatorów reprezentujących nas w Radzie Europy o poparcie deklaracji sprzeciwu wobec takich działań:

http://www.citizengo.org/pl/3488-stop-inzynierii-genetycznej-na-ludziach.

Propozycję zalegalizowania tego typu inżynierii genetycznej wystosował w Wielkiej Brytanii Urząd ds. Płodności i Embriologii. Chodzi o zastąpienie obciążonych genetycznie elementów komórki jajowej kobiety elementami z komórki innej kobiety. Takie złożone z dwóch jajeczek jedno, ma być potem sztucznie zapładniane.

Nie ma wątpliwości, że stworzenie dziecka z materiału genetycznego pochodzącego od więcej niż dwóch rodziców narusza godność człowieka, jest również sprzeczne z prawem międzynarodowym. Na taką eugeniczną praktykę nie zezwala Karta Praw Podstawowych UE i Europejska Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie. Jej legalizacja będzie wstępem do jeszcze dalej idących eksperymentów genetycznych na ludziach. Stworzenie prawnego wyjątku, który zezwoli na fabrykowane człowieka z różnych elementów, jest społecznie, klinicznie i etycznie niedopuszczalne.

Grupa członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy stworzyła deklarację sprzeciwiającą się takim technikom, jako praktykom eugenicznym, które gwałcą godność człowieka łamiąc jednocześnie normy prawa międzynarodowego. Pod deklaracją mogą podpisywać się również polscy parlamentarzyści, będący członkami delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia. Zaapeluj do nich, by i oni stanęli w obronie godności człowieka.

Serdecznie pozdrawiam,

Magdalena Korzekwa,  Campaigns Manager (Polish) z Zespołem CitizenGO

Proszę o poparcie deklaracji sprzeciwu wobec tworzenia embrionów trójki rodziców

Szanowni Reprezentanci Polski w Radzie Europy,

Na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy powstała deklaracja nr 557, wyrażająca sprzeciw wobec planów tworzeniu embrionów ludzkich przy użyciu materiału genetycznego pochodzącego od trójki rodziców. Procedura ta została rekomendowana rządowi Wielkiej Brytanii przez Urząd ds. płodności i embriologii. Eksperci nie mają wątpliwości – technika ta narusza godność człowieka i prawo międzynarodowe.

Pod deklaracją podpisało się już kilkudziesięciu członków Zgromadzenia Parlamentarnego RE. Zwracam się do Państwa, jako polskich delegatów do tego gremium, z prośbą o jej poparcie. Każdy członek delegacji lub jego zastępca może to uczynić do 31 stycznia br. na dwa sposoby: poprzez Tabling Office, znajdujące się na parterze budynku na tyłach "hemicyklu”, w którym przebiegają obrady Zgromadzenia w Strasburgu lub poprzez polski sekretariat delegacji: hanna.kucharska-leszczynska@sejm.gov.pl, tel. 0-22 694-15-91.

Z poważaniem

6. Zatrzymanie raportu Parlamentu Europejskiego forsującego homoadopcję

Szanowni Państwo,

kilka dni temu poprosiliśmy Państwa o wspólne działanie w celu zatrzymania raportu Parlamentu Europejskiego forsującego homoadopcję i inne - groźne dla dzieci - przywileje grup LGBTI.

http://www.citizengo.org/pl/3107-zatrzymaj-rezolucje-forsujaca-homoadopcje-w-calej-ue

W krótkim czasie aktywni obywatele zaangażowani w akcję CitizenGO wysłali 74 289 wiadomości (w tym 33 558 wiadomości w języku polskim!) z prośbą o to, aby posłowie do PE nie przyjęli tego ideologicznego raportu. Liczę na to, że w chwili, w której czytają Państwo tę wiadomość, liczba podpisów jest wyższa!

Tak wielka mobilizacja nie mogła zostać niezauważona! Autorka raportu, Ulrike Lunacek, napisała wiadomość skierowaną do posłów do PE z informacją o tym, że ta sama grupa obywateli zaangażowanych w platformę CitizenGO, która spowodowała odrzucenie rezolucji promującej aborcję i permisywną edukację seksualną, działa obecnie przeciwko jej raportowi. Autorka próbuje ukryć fakt, że głównym celem raportu jest uprzywilejowanie grup LGBTI, z homoadopcją włącznie.

Pokażmy naszą siłę i rozmach działania!Złożone przez nas podpisy już są u europosłów i pokazują nasze zaangażowanie w celu ochrony dzieci przed homoadopcją i innymi groźnymi przywilejami dla grup LGBTI.. W takich walkachliczby mają kluczowe znaczenie. Wierzę w to, że większość obywateli myśli rozsądnie. Zachęćmy Znajomych do podpisania się pod petycją!

----

Poniżej przesyłam raz jeszcze informacje na temat raportu, o których pisałam w pierwszej wiadomości z zaproszeniem do włączenia się w akcję.

4 lutego 2014 r. Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem rezolucji (tzw. Raport Lunacek - polska wersja raportu oraz jeszcze bardziej radykalne poprawki do raportu)postulującej przyznanie szerokich przywilejów osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym i interseksualnym (LGBTI) w kwestii adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych, zawierania związków małżeńskich etc.

Podpisując petycję możemy przyczynić się do odrzucenia tej rezolucji!

http://citizengo.org/pl/3107-zatrzymaj-rezolucje-forsujaca-homoadopcje-w-calej-ue

Po fiasku rezolucji promującej aborcję odrzuconej przez Parlament Europejski 10 grudnia 2013 r. przewagą tylko 7 głosów, lobby LGBTI nie ustaje w wysiłkach, aby przez system prawny narzucić swą wizję życia i świata całemu społeczeństwu. Już 4 lutego 2014 r. pod obrady Parlamentu Europejskiego trafi projekt rezolucji pt. Raport Lunacek, który pod pretekstem niedyskryminacji, chce postawić osoby LGBTI ponad prawem i obdarować nieracjonalnymi przywilejami, tj. umożliwić homoadopcję, wpływ na program nauczania szkolnego wolny od jakiejkolwiek kontroli społecznej,obsadzanie w roli pedagogów i nauczycieli oraz dopuścić"małżeństwa” homoseksualne.

Małżeństwa homoseksualne i homoadopcja w majestacie prawa nie śniły się większości Francuzów. Faktem jest jednak, że parę miesięcy temu w 2013 r. Francja stała się dwunastym krajem w Europie dopuszczającym adopcję przez osoby homoseksualne (inne państwa to: Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja i Norwegia, Finlandia, Niemcy, Szwajcaria i Słowenia).

Czy Polacy zgodzą się na te skutki? Wyraźmy nasz protest już dziś!

http://citizengo.org/pl/3107-zatrzymaj-rezolucje-forsujaca-homoadopcje-w-calej-ue

Nasza petycja (tak jak petycja odnośnie Raportu Estreli sprzed miesiąca) dotrze do europosłów kluczowych dla sukcesu głosowania. Poprzednie kampanie mailowe dotyczące rezolucji promującej aborcję przyczyniły się do przekonania niezdecydowanych posłów.

Powtórzmy tę wielką mobilizację!

Zaprośmy do działania przyjaciół i znajomych! Więcej informacji: http://citizengo.org/pl/3107-zatrzymaj-rezolucje-forsujaca-homoadopcje-w-calej-ue.

Serdecznie pozdrawiam,

Magdalena Korzekwa   Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

P.S. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości tych wszystkich, którym nie zdążyliśmy odpowiedzieć na wiadomości!

P.S.2. P.S. Dwa dni przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego w całej Europie (m.in. w Madrycie, Paryżu, Brukseli i Rzymie) odbędą się manifestacje w obronie dzieci, rodziny oraz przeciwko Raportowi Lunacek. Zapraszamy na Protest w Obronie Dzieci 2 lutego 2014 r. o godz. 12:00 na Pl. Zamkowym w Warszawie oraz na fanpage na facebooku.

P.S.3. Pamiętajmy o petycji: http://citizengo.org/pl/3107-zatrzymaj-rezolucje-forsujaca-homoadopcje-w-calej-ue.

Proszę o odrzucenie raportu Lunacek / Please reject the Lunacek Report

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle do Parlamentu Europejskiego,

4 lutego będzie Pani/Pan głosował/a nad rezolucją znaną jako Raport Lunacek. Raport ten stanowi zadziwiająco ordynarną propozycję aktywistów ruchów LGBTI, aby zmienić znaczenie podstawowych praw człowieka. Raport Lunacek nadużywa polityki antydyskryminacyjnej w celu uprzywilejowania niektórych obywateli ze względu na ich preferencje seksualne.

Raport, pod pozorem walki z mową nienawiści i przestępstw z nią związanych, zakłada wolność zgromadzeń i wolność wypowiedzi dla gejowskich aktywistów przy jednoczesnym zamykaniu ust krytykom ruchu homoseksualnego i aktywizmu LGBTI.

Raport Lunacek zakłada ogólnoeuropejski mechanizm weta dla środowiska LGBTI: żadna przyszła legislacja UE nie będzie mogła sprzeciwiać się osobistym interesom działaczy homoseksualnych. Działaczy, którzy - póki co - stanowią drobną mniejszość w populacji.

W skrócie, aktywiści LGBTI próbują uzyskać specjalne przywileje, wykorzystując strategię wiktymizacji i fałszywe odwołanie do powszechności "praw człowieka".

UE i państwa członkowskie muszą przestrzegać prawa UE, ale nie powinny tworzyć specjalnych uprawnień ze względu na zachowania seksualne małej grupy obywateli!

Dlatego proszę o odrzucenie Raportu Lunacek.

Z poważaniem

5. Na Trakcie Królewskim powstał nowy klub go-go ze striptizem

Choć trudno w to uwierzyć, to faktem jest, że w warszawskiej kamienicy na historycznym Trakcie Królewskim powstał nowy klub go-go ze striptizem

Pierwszym krokiem naszego działania niech będzie podpisanie petycji: http://www.citizengo.org/pl/2429-nie-dla-klubu-gogo-na-warszawskiej-starowce

Takie miejsca uderzają bezpośrednio w godność kobiety, promują rozwiązłość seksualną i moralny prymitywizm. W tej sytuacji dodatkowo bulwersuje lokalizacja "klubu”, gdyż Trakt Królewski jest najbardziej reprezentacyjną częścią stolicy. To wizytówka Warszawy z m.in. Pałacem Prezydenckim i Zamkiem Królewskim. Naprzeciwko znajduje się kaplica Res Sacra Miser, a nieopodal akademicki kościół św. Anny. Kamienica znajduje się również naprzeciwko figury Matki Bożej Pasawskiej podarowanej królowi Janowi III Sobieskiemu w podziękowaniu za wiktorię wiedeńską w 1683 r. Jak wskazują kombatanci, kamienica, w której mieści się dziś klub go-go została zajęta w 1944 roku przez powstańców warszawskich bez jednego wystrzału. Na fasadzie budynku wisi pamiątkowa tablica.

Właściciel klubu nie ukrywa przedmiotu swojej działalności. Na ulotce promującej klub możemy przeczytać, że klub gwarantuje "komfort, dyskrecję i anonimowość”. 

Niniejsza petycja jest kierowana do władz Miasta Stołecznego Warszawy, Władz Dzielnicy Warszawa Śródmieście, Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz do Właściciela kamienicy.

http://www.citizengo.org/pl/2429-nie-dla-klubu-gogo-na-warszawskiej-starowce

Na zakończenie tej wiadomości pragnę podziękować Państwu za to, że wspólnie działamy, za wszelkie głosy wsparcia, za zachęcanie do włączania się w akcje Państwa znajomych. 

W imieniu całego Zespołu CitizenGO dziękuję za dokonane przez Państwa darowizny! Bez nich działalność CitizenGO nie byłaby możliwa. 

Dodam, że od początku istnienia CitizenGO (czyli od września 2013 r.) Polacy są najliczniejszą grupą, która dołączyła do wszystkich akcji. Jest nas już ponad 82 tys. osób! Działajmy dalej.


Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku,

Magdalena Korzekwa

Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

P.S. Pamiętajmy o petycji: http://www.citizengo.org/pl/2429-nie-dla-klubu-gogo-na-warszawskiej-starowce.


NIE dla klubu go-go przy Trakcie Królewskim w Warszawie

Szanowni Państwo,

nie życzę sobie, aby klub go-go ze striptizem znajdował się w pobliżu obiektów religijnych, kulturalnych i historycznie ważnych dla Polski.

Nie zgadzam się na istnienie miejsc, które uderzają w godność kobiety.


4. Prośba Álvaro Zulueta, Dyrektora Zarządzającego CitizenGO o finansowe wsparcie

Szanowni Państwo,

Wkrótce rok 2013 przejdzie do historii i będziemy żyć w roku 2014. Co stanie się z CitizenGO?

W ostatnich tygodniach poprosiliśmy wszystkich naszych Przyjaciół - z całego świata - o pomoc, aby CitizenGO mogła istnieć w 2014 r. 

Odpowiedzi w postaci darowizn, jakie otrzymaliśmy, są bardzo hojne i wielkoduszne, lecz ciągle nie mamy wystarczająco dużo wsparcia, aby zagwarantować naszą działalność w nadchodzącym roku.

Dzięki nieocenionej ofiarności tych z Państwa, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę, w ostatnich tygodniach zebraliśmy 21,345 euro, co jest ogromną sumą, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że CitizenGO rozpoczęła swoją działalność w październiku 2013 r..

To wielki i obiecujący sukces naszej zbiórki, ale nie wystarczający. Teraz musimy zagwarantować naszą działalność przynajmniej na pierwszy kwartał rozpoczynającego się roku.

Czy mogą Państwo pomóc nam poprzez małą darowiznę w wysokości 10 zł, abyśmy mogli pokryć pozostałe bieżące wydatki i zapewnić działalność CitizenGO w 2014 r.?

https://donate.citizengo.org/pl/

Jak Państwo wiedzą - o czym pisałem wewcześniejszych wiadomościach  - CitizenGO działa wyłącznie w oparciu o pieniądze naszych Darczyńców i to jest jedyne źródło naszych przychodów. Nikt inny nas nie wspiera. Jesteśmy zależni całkowicie od Państwa darowizn.

Taka pełna niezależność, wolność od wpływów politycznych i biznesowych środowisk, jest możliwa dzięki Państwu i dzięki wszystkim, którzy pomagają nam poprzez darowizny. To pozwala nam bronić i promowaćżycie, rodzinę oraz wolność w użyteczny i skuteczny sposób poprzez internetowe petycje i akcje online.

Bez tych darowizn, bez Państwa pomocy, obrona tych ważnych wartości nie byłaby możliwa.

Nasza prośba jest bardzo pilna.

Gdyby nie była to pilna sprawa, nie zajmowałbym nią Państwa tą na kilka godzin przed upływem roku, kiedy prawdopodobnie przygotowują Państwo wspólny czas z rodziną i przyjaciółmi, aby świętować nadejście 2014 roku.

CitizenGO potrzebuje środków do działania. Jak każda ludzka działalność. Jak każda organizacja.

CitizenGO jest utworzona przez konkretne osoby... Mamy wyjątkowo mały, ale bardzo efektywny i zaangażowany profesjonalny zespół, który - jak Państwo - jak każdy, kto podejmuje pracę, potrzebuje rekompensaty za swoją pracę.

Naturalnie, ponosimy koszty utrzymania biura (które jest bardzo małe, ale w tej chwili wystarczające), a także koszty współpracy z innymi pozarządowymi organizacjami, które walczą o te same wartości, jak również koszty współpracy z dużymi organizacjami międzynarodowymi, gdzie nasza obecność jest bardzo potrzebna. Niech pozwolą mi Państwo dodać, że w 2014 r. mamy możliwości rozwoju i wzrostu w wielu obszarach (partnerstwa, technologii, rozwoju oprogramowania, ulepszenia narzędzi do kreowania petycji itd.).

Mamy potrzeby i możliwości... lecz NIE MAMY środków finansowych, aby z tych możliwości skorzystać.

Naturalnie, bez pieniędzy nie możemy pracować.

Sz. P. czy mogą Państwo pomóc w zagwarantowaniu działalności CitizenGO poprzez małą darowiznę, o którą proszę?

Czy mogą Państwo pomóc nam teraz poprzez małą darowiznę w wysokości 10 zł lub innej, która jest z Państwa strony możliwa?

https://donate.citizengo.org/pl/

Poprzez taką darowiznę mogą Państwo zagwarantować obronę życia, rodziny i wolności poprzez internetowe akcje i petycje w Polsce i na całym świecie, w 7 językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim, w 50 krajach. 

Za kilka tygodni wezmę udział w spotkaniu Zarządu Fundacji CitizenGO w celu przeanalizowania środków, którymi dysponujemy. Będziemy dyskutować nad zaplanowanymi projektami oraz nad tymi, które już rozwijamy i które możemy rozwijać w najbliższych miesiącach i w ciągu nadchodzącego roku.

I teraz, gdy piszę do Państwa wczesnym rankiem, jestem pewny, że uczestnicy tego spotkania będą w stanie pogratulować sobie wzajemnie, ponieważ działalność CitizenGO w celu obrony życia, rodziny i wolności w 2014 r. będzie możliwa!

Będzie możliwa dzięki Państwa pomocy oraz pomocy wszystkich, którzy oczekują roku 2014 z nadzieję i pragnieniem uczynienia tego roku i tego świata, lepszą epoką i lepszym miejscem.

Naprawdę liczę na Państwa pomoc.

Z nadzieją, że kontynuowanie naszej działalności w 2014 r. będzie możliwe, dziękuję za Państwa pomoc. Całym sercem wierzę w to, że rok 2014 będzie bardzo szczęśliwy i sprzyjający Państwu i Państwa rodzinie i innym bliskim osobom.

Serdecznie dziękuję za wspieranie nas i za wszystko, co Państwo robią po to, aby  ...zmieniać świat.

Álvaro Zulueta,   Dyrektor Zarządzający wraz z Zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli nie mogą Państwo złożyć darowizny za pomocą karty kredytowej (lub innej karty płatniczej), mogą Państwo skorzystać z płatności PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8CW3EEXSTZ2TA lub przelewu:

Odbiorca: Foundation CitizenGO, SWIFT-BIC: CAHMESMMXXX, Nr konta IBAN: ES7820381898196000301578, Adres: Paseo de la Habana 200, Bajo Izquierda, 28036, Madryt, Hiszpania, (Adres banku: Bankia, C/ Comandante Zorita, nº 25 - 28020, Madryt, Hiszpania).

P.S. Prosimy Państwa o małą darowiznę w wysokości 10 zł lub innej, którą mogą i chcieliby Państwo nam przekazać, lecz - być może - mogą Państwo rozważyć regularne wspierania CitizenGO (poprzez zadeklarowane, comiesięczne darowizny)...

To byłaby dla nas ogromna pomoc, ponieważ pozwoliłaby nam zaplanować działalność na dłuższy czas, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszych form aktywności.

W celu zadeklarowania miesięcznych darowizn na stronie https://donate.citizengo.org/pl/ wystarczy zaznaczyć opcję Ustal comiesięczne wpłaty, która pojawi się po wpisaniu Państwa danych.

Oczywiście, w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z comiesięcznych darowizn.

Podsumowując: dlaczego warto wspierać CitizenGO?

Przede wszystkim po to, aby zmieniać na lepsze świat, w którym żyjemy. A także z powodów, które podaję niżej:

Powód pierwszy - CitizenGO jest jedyną globalną platformą dla internetowych petycji, której działalność jest oparta na chrześcijańskiej wizji człowieka i porządku społecznego. Istnieją konkurencyjne platformy, zarządzane przez wielkie koncerny, które jednak nie podzielają naszych wartości i często działają przeciwko nim..

Powód drugi – Darowizna dla CitizenGO jest inwestycją, która pozwala integrować coraz więcej ludzi z całego świata, a im więcej osób będzie brać udział w naszych wspólnych akcjach, tym większy wpływ będziemy mieć na polityków, instytucje i inne wpływowe środowiska czy osoby. I tym mocniej będziemy mogli afirmować godność człowieka oraz prawa z nią związane.

Powód trzeci -  Struktura naszego działania jest przejrzysta, niezbiurokratyzowana, nastawiona na efekty. Upubliczniamy koszty naszego działania. Jesteśmy w stanie działać na całym świecie dzięki tysiącom aktywnych i zaangażowanych w CitizenGO obywateli. Jesteśmy małym zespołem, ale pracujemy z pełnym zaangażowaniem, dzięki czemu osiągnęliśmy globalny zasięg w naszych działaniach.

Powód czwarty – Jesteśmy całkowicie niezależną organizacją. Nie otrzymujemy żadnych dotacji ani nie planujemy ich otrzymywać. Polegamy wyłącznie na naszych Darczyńcach. Liczymy wyłącznie na Was!

Powód piąty – Jeśli zawiedli by nas Ci, którzy głęboko wierzą w potrzebę obrony życia, rodziny i wolności, to do kogo mielibyśmy się zwrócić?…

Jeśli chociaż jeden z wymienionych powodów przekonuje Państwa, prosimy o wsparcie CitizenGO za pomocą darowizny w dowolnej wysokości: https://donate.citizengo.org/pl/.


Bardzo pilne. CitizenGO powinna kontynuować swoją działalność w 2014 r.

Za kilka tygodni wezmę udział w spotkaniu Zarządu Fundacji CitizenGO w celu przeanalizowania środków, którymi dysponujemy. Będziemy dyskutować nad zaplanowanymi projektami oraz nad tymi, które już rozwijamy i będziemy musieli podjąć decyzję o tym, które z nich będziemy w stanie kontynuować.

Proszę Państwa teraz o darowiznę w celu umożliwienia nam, CitizenGO, kontynuowania działalności
polegającej na obronie życia, rodziny 
i wolności, w 2014 r.

Złóż teraz darowiznę w wysokości 10 zł lub w innej wysokości, która jest dla Ciebie możliwa.

Kliknij na przycisk w celu złożenia darowizny.

3.  Ochrona poczętych dzieci a dobre zmiany w Kodeksie Karnym

Szanowni Państwo, 

Domyślamy się, że mają Państwo w skrzynce wystarczająco dużo e-maili z życzeniami świątecznymi i kolejna wiadomość do przeczytania nie musi cieszyć : ) Toteż ta wiadomość to nie tylko życzenia, lecz – przede wszystkim – zachęta do wcielenia życzeń w czyn.

Boże Narodzenie to czas, gdy szczególnie powinniśmy pomyśleć o ochronie poczętych dzieci.

http://www.citizengo.org/pl/1905-dziecko-poczete-prosimy-o-dobre-zmiany-w-kk

Polskie prawo nie chroni każdego człowieka w fazie prenatalnej.. Wiemy, że wiele ważnych zmian dokonuje się małymi krokami i za taki dobry krok należy uznać propozycję Komisji Kodyfikacyjnej z jej przewodniczącym,  prof. Andrzejem Zollem, która przygotowuje nowelizację Kodeksu Karnego. Komisja zaproponowała fundamentalną zmianę artykułu 152§1 KK polegającą na wprowadzeniu sformułowania "śmierć dziecka poczętego” w miejsce wyrażenia "przerwanie ciąży”.

"Bezsporne jest, że dziecko poczęte jest człowiekiem. Co do tej kwestii mamy już chyba dyskusję za sobą. Teraz trzeba wyciągnąć z niej odpowiednie konsekwencje” – podkreśla prof. Andrzej Zoll w rozmowie, zamieszczonej w czasopiśmie "Imago” i cytowanej przez gosc.pl, czy portal w wpolityce.pl. 

Miałaby zostać także zwiększona kara dla "lekarzy” dokonujących aborcji.

Obecny przepis art. 152§1 KK brzmi: "Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę podlega każe pozbawienia wolności do lat 3.”. Według Komisji Kodyfikacyjnej nowy przepis miałby brzmieć "Kro powoduje śmierć dziecka poczętego niezdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Co oczywiste, to rozwiązanie nie jest optymalne (bo powinno się karać zabójstwo każdego nienarodzonego dziecka, a nie tylko tego, które może samodzielnie żyć poza organizmem matki), jednak sama zmiana proponowana przez Komisję zasługuje na wsparcie, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy propozycja ta wywołała wściekłość wielu środowisk promujących aborcję, w tym wielu polityków, którzy naciskają na jej porzucenie.

Wystarczy kliknąć i podpisać: http://www.citizengo.org/pl/1905-dziecko-poczete-prosimy-o-dobre-zmiany-w-kk.

Takie małe zmiany (często wyłącznie językowe) mogą doprowadzić do lepszych rozwiązań w przyszłości i do zmiany świadomości wielu osób, dla których zabójstwo dziecka przed narodzeniem to jedynie "przerwanie ciąży”.                                  

Życzę Państwu przyjęcia wielu łask od Nowonarodzonego Bożego Dzieciątka. Radosnych Świąt!


Magdalena Korzekwa   Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

Petycja do Ministerstwa Sprawiedliwości

Popieram propozycję zmiany artykułu 152§1 KK polegającą na użyciu sformułowania "śmierć dziecka poczętego” zamiast sformułowania "przerwanie ciąży” oraz na zaostrzeniu kary pozbawienia wolności za ten czyn na karę od 3 miesięcy do lat 5.

Z poważaniem

2. Sprawa "Tęczy” na warszawskim Placu Zbawiciela

Na prośbę wielu z Państwa, a także świadomi tego, że jest to ważna sprawa także dla CitizenGO, zdecydowaliśmy się zadziałać w sprawie osławionej "tęczy” (czy jej szkieletu) na warszawskim Placu Zbawiciela. 

http://www.citizengo.org/pl/1612-szkoda-pieniedzy-na-kolejna-tecze

Biblia wyjaśnia, że tęcza to symbol przymierza Boga z ludźmi. Niestety, w ostatnich latach jej podróbki (obecnie o sześciu kolorach) służą promocji środowisk aktywistów gejowskich, lesbijskich i innych związanych z LGBTQ oraz z ideologią gender. Z tego względu obecność "tęczy” na Placu Zbawiciela (zbieg okoliczności?) spowodowała entuzjazm tych, którzy podróbkę tęczy okrzyknęli jako swój symbol.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy po każdym spaleniu "tęczy” wydawał pieniądze na jej odnowienie (każdorazowo ok. 70 000 zł!). Mimo że ekspozycja miała początkowo trwać tylko 3 miesiące, przedłużono czas jej eksponowania na Placu Zbawiciela do końca 2015 r., co potwierdził w rozmowie z CitizenGO Rzecznik Miasta Stołecznego Warszawy, p. Bartosz Milczarczyk. Potwierdził również, że podjęto decyzję o przeznaczeniu kolejnych 70 000 zł na nowe "tęczowe” kwiatki i zamontowanie ich. "Tęcza” ma zostać odnowiona na wiosnę.

Niniejsza petycja nie jest pochwałą dla aktów niezgodnych z prawem, lecz prośbą o to, aby publiczne pieniądze były wydawane w sposób mądry i służyły dobru ogółu społeczeństwa.

Jeśli zgadzasz się z choć jednym z podanych niżej powodów:

1. Polska, w tym nasza Stolica, powinna być wolna od symboli środowisk LGBTQ.

 2. Wolałbyś/abyś, aby publiczne pieniądze były wydawane na inne cele: potrzeba pieniędzy na edukację, ochronę zdrowia, profilaktykę i pomoc społeczną, utrzymanie i budowę dróg, renowację zabytków i tysiące innych potrzeb…

3. Uważasz, że "tęcza” zaburza architekturę Placu Zbawiciela

4. Z jakiegokolwiek innego powodu nie chcesz, aby UM Warszawy wydawał Twoje pieniądze na odnawianie kwiatków "tęczy”… 

…podpisz petycję skierowaną do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Do prośby, która jest treścią petycji, możesz dopisać coś od siebie.

http://www.citizengo.org/pl/1612-szkoda-pieniedzy-na-kolejna-tecze

Podpisanie wiadomości oznacza wysłanie wiadomości e-mail z adresu, który podasz, na adres Prezydenta Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Z wyrazami szacunku,   Magdalena Korzekwa

Petycja do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

uprzejmie proszę o rezygnację z kolejnego odnawiania kiczowatej i prowokującej napięcia społeczne "tęczy" na Placu Zbawiciela i przeznaczanie publicznych pieniędzy wyłącznie na celsłużące dobru społeczeństwa Warszawy i Narodu.

Z poważaniem


1. Wygraliśmy w Parlamencie Europejskim! 

Ideologiczny i groźny projekt rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie został odrzucony! W trzech petycjach w języku polskim za pośrednictwem CitizenGO wysłaliśmy ponad 50 000 wiadomości z prośbą o odrzucenie raportu. Wiemy, że nasze petycje i wysyłane w związku z nimi wiadomości były kluczowe dla wyniku głosowania. Jeśli dodamy liczbę osób wysyłających wiadomości za pośrednictwem CitizenGO w innych językach, otrzymamy wynik bliski 100 000!

Przypomnijmy, że raport promował aborcję, wymagał powszechnego jej dostępu, finansowania aborcji w biedniejszych krajach, krytykował klauzulę sumienia dla lekarzy, negatywnie wypowiadał się o prawie Polski, Irlandii i Malty w zakresie "dostępu" do aborcji, odbierał również rodzicom prawa wobec ich nastoletnich dzieci w ważnych sprawach. Wymagał również wprowadzała niezwykle groźnego modelu "edukacji" seksualnej z promocją antykoncepcji i aborcji.

Europosłowie przyjęli alternatywną rezolucję, zgłoszoną przez Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jak donosi Pch24.pl,  "wynik głosowania wywołał natychmiast agresywną reakcję lewicy i poruszenie na Sali. Zabierając głos, Edite Estrela nie ukrywała zdenerwowania. – Hipokryzja zwyciężyła nad prawami kobiet – stwierdziła dodając, że dziś zwyciężyli "ekstremiści”. Sala zareagowała dezaprobatą. – Możecie krzyczeć ile chcecie, nie boję się was! – rzuciła, domagając się chwilę później… usunięcia jej nazwiska z raportu. (...)  - Należy podkreślić wagę ogromnej mobilizacji europejskiej opinii publicznej. (...) Za raportem opowiadało się silne lobby, które naciskało na parlamentarzystów. Mimo to udało się dzięki, w dużej mierze chrześcijańskiej, opinii publicznej w Europie powstrzymać ten bardzo niebezpieczny raport – mówi PCh24.pl prof. Aleksander Stępkowski. – Jego promotorzy podkreślali zresztą, że ma on niezwykłe znaczenie dla realizowania postulatu aborcji na życzenie czy seksualizacji dzieci – dodaje."

To zwycięstwo upewniło nas jeszcze bardziej, że wspólne działanie, jakiego wszyscy się podjęliśmy, ma sens. Dziękujemy!

Przypominamy o możliwości wykreowania swoich petycji za pośrednictwem CitizenGO: http://www.citizengo.org/pl/utworz-petycje.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Magdalena Korzekwa