Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej
93-162 Łódź ul. Broniewskiego 1a Tel. 0-42-682-20-22
Rok założenia 1991 Organizacja pożytku publicznego
Konto bankowe: 50 1020 3352 0000 1102 0089 0178
KRS: 0000134190 NIP: 725-16-56-486 Regon: 472899621

Krok po kroku - "1% dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich"

W roku 2003 została wprowadzona Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozwala ona przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zamiast do Urzędu Skarbowego.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK) Archidiecezji Łódzkiej jest organizacją pożytku publicznego

Osoby, które chciałyby przekazać 1% swojego podatku na nasze Stowarzyszenie powinny dokonać wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 50 1020 3352 0000 1102 0089 0178 w terminie składania zeznania podatkowego. Przelew - dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego i kwotę wpłaty. Tytuł przelewu - wpłaty powinien brzmieć: SRK - 1% zgodnie z art. 27d. Aby przekazać wpłatę dla konkretnego np. 76 Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich tytuł przelewu powinien mieć następującą postać: SRK- 76KP-1% zgodnie z art. 27d.

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku dla SRK:


Prośba Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Prośba, którą kieruję do Państwa nie jest, prawdopodobnie, pierwszą prośbą o wsparcie, której jesteście adresatami. Ośmielam się jednak to uczynić, ponieważ:

Dlatego bardzo gorąco proszę o przekazanie 1% z Waszego podatku na statutowe potrzeby Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej.

Władysław Ciemnicki . Prezes Zarządu

Błogosławieństwo Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich stawia sobie za cel zarówno pracę formacyjną, jak i reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych oraz pomoc moralną i materialną matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym i rodzinom ubogim, czy zagrożonym rozpadem.

Działania zmierzające do tak szczytnych celów powinny zawsze spotykać się z poparciem i pomocą władz państwowych i samorządowych, wreszcie osób indywidualnych oraz firm, przedsiębiorstw i zakładów pracy.

(...) Na owocną pracę w służbie rodzinie z serca błogosławię

Ksiądz Władysław Ziółek - Arcybiskup Metropolita Łódzki

Rekomendacja Wiceprezydenta Miasta Łodzi.

Stowarzyszenie podejmuje cenne inicjatywy społeczne na rzecz społeczności lokalnej, służy pomocą materialną i prawną samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne, zajmuje się pracą wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.

Działalność Stowarzyszenia jest społecznie użyteczna, zasługuje na uznanie i poparcie.

Karol Chądzyński . Wiceprezydent Miasta Łodzi