STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Aktualizacje:
1) Jubileusz XXV-lecia naszej organizacji.
Zechciejmy wziąć udział w intencyjnej Mszy Świętej. Zechciejmy indywidualnie i gremialnie  podziękować Panu Bogu, naszym Patronom,  naszym Opiekunom Parafialnym i Diecezjalnym, wszystkim aktywnym, życzliwym i współpracującym z nami.

- patrz punkt 11: "Warto Wiedzieć..." lipiec2017 
- bieżące tematy:
2) "Czy i jak SRK AŁ może wspierać lokalne środowiska i rządzących w zakresie edukacji przedmiotów ścisłych?". Odp. Tak, np. przez edukacyjną usługę internetową (moodle) na naszym portalu:
http://www.srk-al.pl/srklodz/moodle/


Logo_SRKAŁ
1. ZAMIERZENIA PLANY (zaproszenia 2017)
 Zapraszamy do udziału
...<wybór przez kliknięcie nazwy>
2. Cele Stowarzyszenia

Cele - podmioty - obszary naszej działalności
3. Jak utworzyć koło parafialne

Pobierz kwestionariusz.jpg
4. Fragment statutu   

Statut.pdf
5. WYDARZENIA

Zapraszamy do przysyłania opisów, zdjęć z wydarzeń w życiu lokalnych społeczności
6. Archiwum wydarzeń

Notatki, sprawozdania z wydarzeń niedawno minionych 
                                          Jubileusz XX-Lecia
7. PATRONI SRK AŁ: Święte małżeństwo Maria i Alojzy Quatrocchi

W drewnianym, zabytkowym kościele p.w. Świętego Józefa Oblubieńca N.M.P (ul. Ogrodowa) znajdują się, uroczyście (także przez nas) przyjęte relikwie Świętych Małżonków.
Za Ich pośrednictwem wypraszajmy (osobiście - choćby comiesięcznie), na uroczystej Eucharystii, łaski dla siebie i naszych bliskich.
Podobnie nie zapominajmy daty "Ich narodzin dla nieba": 25 listopada - to nasza corocznie planowana Uroczystość Patronalna.

8. WZRASTANIE W CHRYSTUSIE I Z RODZINĄ SRK

  A. W PRZYSZŁOŚĆ...

  ...ze słowem tych, co widzą i wiedzą więcej (Święci i szlachetni: duchowni, filozofowie, historycy, naukowcy)

   B. UBOGACAJMY SIĘ NAWZAJEM... 

..."perełkami" słowa: artykułami, książkami, spostrzeżeniami, komentarzami, adresami do tekstów, wypowiedzi, filmów...
 

   C. "PASTYLKA" WIARY I MODLITWY...    

...jako mini-przewodnik, mini-instrukcja życia duchowego<==  Informacje dla rozwoju osoby i rodziny, hierarchiwizowane "PEREŁKI" tematyczne. Przed chrześcijaninem, dziś bardziej niż kiedyś, pojawiają się pytania: jak żyć, jak postępować w zgodności z zasadami naszej, łacińskiej cywilizacji czyli Dekalogu i Ewangelii, jak trafnie odróżniać dobro od zła, jak "zwyciężać" zło dobrem czyli jak aktywnie, samodzielnie i we współpracy z ludźmi dobrej woli poszerzać przestrzeń dobra w sobie i w swoim osobowym i materialnym otoczeniu.

Nie chcemy tu "wyrokować" - chcemy pomagać w prawdziwym rozwoju człowieka, proponując mu: "wędrówki" po wybranych internetowych ścieżkach,  kierując go do wartościowych zasobów: prezentacji audiowizualnych, wykładów, tekstów, utworów (np. muzycznych), obrazów, wytworów a nawet wyrobów.
         

9. W OBRONIE ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA I ŻYCIA W ŚWIĘTOŚCI...

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Pan Bóg powierza każdemu
człowiekowi".
   Z encykliki "Evagelium Vitae" (Ewangelia Życia)

EDUKACJA SEKSUALNA CZY WYCHOWANIE CZŁOWIEKA

  Zapraszamy do współpracy przy dzieleniu się słowem.


<== Informacje - "perełki" dla Osób, pragnących mądrze, "zdrowo- rozsądkowo" bronić świętości ludzkiego życia i bronić sposobów wychowania człowieka, prowadzących człowieka do świętości; wspomagać Polskie Stowarzyszenie Obrońców życia (PSOŻ) i inne podobne inicjatywy: - modlitewnie, - poprzez  argumentacje dostosowane do osobowości rozmówcy, - poprzez działania własne.
Jednym ze źródeł informacji, które zasługują na miano tekstów - "perełek" jest portal PSOŻ:  www.pro-life.pl. To strona organizacji, która korzysta z  danych poważnych instytucji polskich i międzynarodowych. Te dane rzetelnie analizuje i komentuje.


1. Cd sprawy "Multiplex dla Telewizji Trwam" (warto poznać filozoficzne i historycze tło ideologicznych walk i wojen; czytaj ARTYKUŁ Księdza Profesora Czesława Bartnika o upadkach państw i cywilizacji)
    Formularz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dyskryminacji Radia Maryja. Zachęcamy do wyrażenia swej obywatelskiej postawy w proponowanej formie.
     Pismo Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich do Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka, stanowczo domagające się zaprzestania dyskryminacji TV Trwam.
    Dokumenty Zespołu Wspierania Radia Maryja, informujące o  dziejącej się, na naszych oczach niesprawiedliwości.
    Poprzyj list otwarty  polskich naukowców do KRRiT.
    List otwarty Księdza Infułata Józefa Wójcika do Pana Premiera Donalda Tuska.
   Felieton Marka Jurka (sierpień  2013) podsumowujący "nowoczesne" spojrzenie na politykę  państwa w imię "nowego" rozumienia pojęcia tolerancja.
2. Apel o ustawę parlamentu UE blokującą  finansowanie aborcji  i eksperymentów na embrionach ludzkich z naszych podatków (potrzeba milion podpisów obywateli UE). Papież Franciszek popiera tę inicjatywę legislacyjną (Konferencja Episkopatu na zebraniu nr 361 wydała oświadczenie w tej sprawie).
3.  Propozycja referendum edukacyjnego:  "Ratuj Maluchy i starsze dzieci też!". Pod wnioskiem mogą się podpisywać wszyscy pełnoletni obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Nie tylko rodzice, ale także dziadkowie, znajomi, sąsiedzi i wszyscy, którym leży na sercu dobro polskiej edukacji.


4.  Seksedukacja to gwałt na duchowości! - przeczytaj i wyślij protest (e-mail + list) do Pani  Krystyny Szumilas - Ministra Edukacji Narodowej, spotkajmy siś w środę 12-06-2013 o godz. 14:30 na konferecji w Łodzi.
 
5. Lista podpisów za referendum w sprawie obrony polskich lasów oraz obrony polskiej ziemi (dla Posła, Pana Profesora Jana Szyszko).
Sejm RP (1 2) zatwierdził ustawę destabilizującą finanse unikatowego w skali globu przedsiębiorstwa o nazwie Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Lasy Państwowe to polska perła myśli i czynu, trwającego od  ponad 70-ciu lat:
- prohumanistyczna, broniąca zatrudnienia ludzi, mieszkających na wsi,
- proekologiczna, skutecznie kształtująca bioróżnorodność a jednocześnie broniąca przed degradacją obszary, które w sposób naturalny wchłaniają dwutlenek węgla, bez zbędnych i wielkich nakładów inwestycyjnych.
        Ta ustawa Sejmu to następny krok rządzących w kierunku "prywatyzacji" państwa i polskości, prywatyzacji bez ograniczeń i za wszelką cenę.

10. POPIERAM CZY ODRZUCAM (2014)?...
 swoim podpisem na  formularzu elektronicznym
6.  "Zaprotestuj przeciwko ideologicznej konwencji! Zatrzymaj "Gendermisję!", której adresatami są Prezes Rady Ministrów, Prezydent, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu.
Prawnicy Centrum Prawnego Ordo Iuris dogłębnie przeanalizowali Konwencję i przygotowali precyzyjną petycję z prośbą o jej nieratyfikowanie.

Zobacz także inne wątki wielomiesięcznej już, pożytecznej działalności międzynarodowej organizacji CitizenGO: 2014-1,


11. WARTO WIEDZIEĆ WARTO REAGOWAĆ ...

           Każdy zeszyt Warto zawiera interaktywny tematyczny spis treści. Wystarczy kliknąć na temat artykułu, aby uzyskać wgląd w jego zawartość albo uzyskać dostęp do adresu strony internetowej, która tę treść przechowuje.

W zeszytach Warto... podawane są, w odstępie ok. miesięcznym ważne i mamy nadzieję rzetelne informacje, istotne dla życia duchowego i materialnego człowieka w społeczeństwie:

2013 SPIS-treści2013
Październik  2013   Listopad 2013   Grudzień 2013   

2014 SPIS-treści2014
Styczeń 2014  Luty2014  Marzec2014  Kwiecień2014  Maj2014  Czerwiec2014  Lipiec2014  Sierpień2014  Wrzesień2014   Październik2014 Listopad2014  Grudzień2014

2015 SPIS-treści2015
Czerwiec2015  Październik2015  Listopad2015  Grudzień2015      

2016 SPIS-treści2016-4
Styczeń2016   Luty2016  Marzec2016  Kwiecień2016  Maj2016 Czerwiec2016  Lipiec2016  Sierpień2016  Wrzesień2016 Październik2016 Listopad2016  Grudzień2016

2017
Styczeń2017(MJ)   Luty2017  Marzec2017  Kwiecień2017  Maj2017
Czerwiec2017  Lipiec2017


1% dla Organizacji Pożytku Publicznego
      KRS: 0000134190


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej (SRK AŁ) powstało w 1991 roku.
W łączności ze Stolicą Apostolską, Episkopatem, Archidiecezją, Parafią   pragniemy aktywizować własne Grono i ludzi tzw. "dobrej woli" do reagowania na patologie wynikające z biedy duchowej i materialnej.

W duchu
Katolickiej Nauki Kościoła, w ramach polskiego prawa i działając wedle zasady non-profit, chcemy wspierać te inicjatywy lokalnych społeczności (parafialnych), które poszerzają Obszary Dobra
- "przytulają potrzebującego" - udzielają wsparcia, opieki, porad
y.
Spodziewamy się, że Koła SRK AŁ będą "prężne" w każdej parafii
- zachęcamy Proboszczów do wspierania "oddolnej" zwykle inicjatywy  powstawania Kół.


Nasza Organizacja zainicjowała powstanie dwóch przedszkoli: w Niesułkowie (2008) i drugiego w  Łodzi. Obie te instytucje dobrze służą rodzinom, sprzyjają wszechstronnemu  rozwojowi dzieci.

Od pewnego czasu współpracujemy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Misją tej organizacji Pożytku Publicznego jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia  http://www.bankzywnoscilodz.pl

- patrz podprogram2016 w programie operacyjnym na lata  2014-20
                                         - Dziękujemy
logo_srkal

Na stronę SRK AŁ można się dostać dwojako:
a) przez wpisanie adresu nr1
http://www.srk-al.pl

b) przez wpisanie adresu nr2
  http://www.archidiecezja.lodz.pl/srk/index.html
albo wybór podstrony URZĘDY I INSTYTUCJE
na stronie http://www.archidiecezja.lodz.pl


adres e-mail: srkal@srk-al.pl
   ...propozycje-intencje współpracy


ZARZĄD SRK AŁ
PREZES   
         Marek Waśniewski
DUSZPASTERZ - ASYSTENT SRK AŁ 
         Ksiądz Adam Bajer
WICEPREZES  
         Marek Skrzypiński
SEKRETARZ  
         Maria Antczak
CZŁONKOWIE  
         Andrzej Rosiak       

KOMISJA REWIZYJNA
Władysław Ciemnicki           Marian Budner 
        

ADRESY

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Łódzkiej
Konto bankowe:

     
     ul. Broniewskiego 1a
     93-162 Łódź
     tel.  42-682-20-22
     
     KRS: 0000134190

     50 1020 3352 0000 1102 0089 0178


 
      


                                 Oddział w Bełchatowie:

     Os. 1-go Maja 4A
     97-400 Bełchatów
     tel. 44-632-58-00


     KRS: 0000102199
      http://www.srk.dolsatbelchatow.pl/